Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017M8539

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8539 — KPS/DexKo) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst. )

OJ C 212, 1.7.2017, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.7.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 212/22


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.8539 — KPS/DexKo)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2017/C 212/10)

1.

Op 16 juni 2017 heeft de Europese Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat KPS Capital Partners, L.P. („KPS”, Verenigde Staten) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening volledige zeggenschap verkrijgt over DexKo Global, Inc. („DexKo”, Verenigde Staten) door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

—   KPS: een beleggingsfonds, gevestigd in de Verenigde Staten, met beleggingen in een groot gamma van sectoren, waaronder basismaterialen, merkproducten, verzorgings- en luxeproducten, auto-onderdelen, kapitaalgoederen en fabricage in het algemeen;

—   DexKo: in de Verenigde Staten gevestigde ontwerper en fabrikant van assen en loopwerkcomponenten van aanhangwagens. DexKo heeft een aanbod van assen, remmen, naven, trommels, componenten van de ophanging en andere loopwerkcomponenten voor aanhangwagens.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Ze kunnen per fax (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer M.8539 — KPS/DexKo, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 („de concentratieverordening”).

(2)  PB C 366 van 14.12.2013, blz. 5.


Top