Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XC0702(04)

Aankondiging betreffende een verzoek uit hoofde van artikel 35 van Richtlijn 2014/25/EU — Opschorting van de termijn — Verzoek van een aanbestedende instantie

OJ C 217, 2.7.2015, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 217/23


Aankondiging betreffende een verzoek uit hoofde van artikel 35 van Richtlijn 2014/25/EU — Opschorting van de termijn

Verzoek van een aanbestedende instantie

(2015/C 217/09)

Op 16 januari 2015 heeft de Commissie een verzoek ontvangen uit hoofde van artikel 35 van Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG (1). De eerste werkdag volgende op de ontvangst van het verzoek is 19 januari 2015.

Dit verzoek is ingediend door Flughafen Wien en heeft betrekking op activiteiten die de exploitatie van een geografisch gebied beogen ten behoeve van de terbeschikkingstelling aan luchtvervoerders van luchthaven- of andere terminalfaciliteiten op het grondgebied van Oostenrijk. De betrokken aankondiging werd gepubliceerd in PB C 93 van 20 maart 2015, blz. 22.

Overeenkomstig bijlage IV, punt 1, onder b), bij Richtlijn 2014/25/EU beschikt de Commissie over een termijn van 130 werkdagen om een besluit over dit verzoek te nemen. Deze initiële termijn loopt af op 30 juli 2015.

Overeenkomstig bijlage IV, punt 2, bij Richtlijn 2014/25/EU kan de Commissie de lidstaat of de aanvrager of de bevoegde onafhankelijke nationale instantie of elke andere bevoegde nationale instantie verzoeken alle nodige informatie te verstrekken of binnen een passende termijn de verstrekte informatie aan te vullen of te verduidelijken. Op 27 februari 2015 heeft de Commissie Flughafen Wien verzocht uiterlijk op 13 maart 2015 aanvullende informatie te verstrekken. Op 20 april 2015 heeft de Commissie de Oostenrijkse instanties verzocht uiterlijk op 18 mei 2015 aanvullende informatie te verstrekken.

Overeenkomstig bijlage IV, punt 2, tweede zin, bij Richtlijn 2014/25/EU wordt in geval van late of onvolledige antwoorden op het verzoek van de Commissie om verduidelijking of aanvullende informatie de hierboven genoemde periode van 130 dagen opgeschort voor de periode tussen het verstrijken van de in het verzoek om informatie gestelde termijn en de ontvangst van volledige en juiste informatie.

De definitieve termijn verstrijkt derhalve 90 werkdagen na de ontvangst van de volledige en juiste informatie.


(1)  PB L 94 van 28.3.2014, blz. 243.


Top