EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AP0429

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het enquêterecht van het Europees Parlement en tot intrekking van Besluit 95/167/EG, Euratom, EGKS van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (2009/2212(INL))

PB C 443 van 22.12.2017, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.12.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 443/39


P7_TA(2014)0429

Enquêterecht van het Europees Parlement

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het enquêterecht van het Europees Parlement en tot intrekking van Besluit 95/167/EG, Euratom, EGKS van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (2009/2212(INL))

(2017/C 443/06)

Het Europees Parlement,

gezien artikel 26, derde alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

gezien de artikelen 41 en 48 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A7-0352/2011),

1.

stelt als zijn voorstel voor een verordening de tekst vast, die is vastgesteld op 23 mei 2012 (1);

2.

verzoekt de Raad en de Commissie hun goedkeuring te hechten aan het voorstel;

3.

verzoekt de Raad en de Commissie om, indien zij aan het voorstel in zijn huidige vorm niet hun goedkeuring kunnen hechten, de onderhandelingen voort te zetten met het nieuw gekozen Parlement, en hierbij rekening te houden met de vooruitgang die geboekt is tijdens de afgelopen onderhandelingen op politiek niveau en tijdens de informele contacten op technisch niveau, met name met betrekking tot de kwestie van de vertrouwelijkheid en de verwerking van gerubriceerde en andere gegevens;

4.

verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de nationale parlementen.


(1)  PB C 264 E van 13.9.2013, blz. 41.


Top