EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013AB0035

Advies van de Europese Centrale Bank van 23 mei 2013 betreffende een voorstel voor een verordening van de Raad over de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken (CON/2013/35)

OJ C 176, 21.6.2013, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 176/11


ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 23 mei 2013

betreffende een voorstel voor een verordening van de Raad over de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken

(CON/2013/35)

2013/C 176/03

Inleiding en rechtsgrondslag

Op 16 mei 2013 ontving de Europese Centrale Bank (ECB) een verzoek van de Raad van de Europese Unie om een advies inzake een voorstel voor een verordening van de Raad over de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken (1) (hierna de „ontwerpverordening”).

De adviesbevoegdheid van de ECB is gebaseerd op artikel 127, lid 4, artikel 282, lid 2, artikel 133 en artikel 282, lid 5 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, omdat de ontwerpverordening de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken betreft. Overeenkomstig de eerste volzin van artikel 17.5 van het Reglement van orde van de Europese Centrale Bank heeft de raad van bestuur dit advies goedgekeurd.

Doel en inhoud

De ontwerpverordening reproduceert grotendeels de inhoud van Verordening (EG) nr. 975/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken (2), en neemt de aanbevelingen op zoals uiteengezet in het ECB-Advies CON/2011/18 (3) tot wijziging van artikel 1 van de Verordening (EG) nr. 975/98 van de Raad en bijlage I daarbij, en tevens tot schrapping van overweging 13.

Met name vervangen de wijzigingen alle huidige waarden inzake de muntdikte van muntstukken in de tabel van artikel 1 van Verordening (EG) nr. 975/98 door de waarden van de werkelijke dikte van euromuntstukken. Deze waarden zijn genoegzaam bekend en dienen bij de euromuntstukkenvervaardiging als referentiewaarden voor munten.

Algemene opmerkingen

De ECB verwelkomt dit initiatief van de Commissie tot herschikking van Verordening (EG) nr. 975/98 aangezien de ontwerpverordening rekening houdt met de in verband met de technische specificaties van euromuntstukken eerder gemaakte ECB-aanbevelingen, die zij ook opneemt.

Gedaan te Frankfurt am Main, 23 mei 2013.

De president van de ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 184 definitief.

(2)  PB L 139 van 11.5.1998, blz. 6.

(3)  Advies CON/2011/18 van 4 maart 2011 inzake een voorstel voor een verordening van de Raad over de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken (PB C 114 van 12.4.2011, blz. 1). Alle ECB-adviezen worden gepubliceerd op de ECB-website: http://www.ecb.europa.eu


Top