EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XG0309(01)

Kennisgeving aan de personen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen als bedoeld in Besluit 2010/656/GBVB van de Raad en Verordening (EG) nr. 560/2005 van de Raad tot instelling van beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in Ivoorkust

OJ C 71, 9.3.2012, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 71/6


Kennisgeving aan de personen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen als bedoeld in Besluit 2010/656/GBVB van de Raad en Verordening (EG) nr. 560/2005 van de Raad tot instelling van beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in Ivoorkust

2012/C 71/04

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

De volgende informatie wordt ter kennis gebracht van de personen die worden vermeld in bijlage II bij Besluit 2010/656/GBVB van de Raad (1), als uitgevoerd bij Uitvoeringsbesluit 2012/144/GBVB van de Raad (2), en in bijlage I BIS bij Verordening (EG) nr. 560/2005 van de Raad (3), als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 193/2012 van de Raad (4), tot instelling van beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in Ivoorkust.

De Raad van de Europese Unie heeft bepaald dat de personen die in de bovengenoemde bijlagen voorkomen, moeten blijven staan op de lijst van personen die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen van Besluit 2010/656/GBVB en van Verordening (EG) nr. 560/2005.

De betrokken personen worden erop geattendeerd dat zij een verzoek tot de bevoegde instanties van de betrokken lidstaat of lidstaten, vermeld op de websites in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 560/2005, kunnen richten om een machtiging tot gebruik van bevroren tegoeden voor basisbehoeften of specifieke betalingen te verkrijgen (zie artikel 3 van de verordening).

De betrokken personen kunnen, onder overlegging van bewijsstukken, op onderstaand adres een verzoek bij de Raad indienen tot heroverweging van het besluit om hen op bovengenoemde lijsten te plaatsen.

Raad van de Europese Unie

Secretariaat-generaal

DG K Eenheid Coördinatie

Wetstraat 175

1048 Brussel

BELGIË

Tevens worden de betrokken personen erop geattendeerd dat zij tegen het besluit van de Raad beroep kunnen instellen bij het Gerecht van de Europese Unie, overeenkomstig de voorwaarden die zijn neergelegd in artikel 275, tweede alinea, en in artikel 263, vierde en zesde alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.


(1)  PB L 285 van 30.10.2010, blz. 28.

(2)  PB L 71 van 9.3.2012, blz. 50.

(3)  PB L 95 van 14.4.2005, blz. 1.

(4)  PB L 71 van 9.3.2012, blz. 5.


Top