EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0056

Advies van de Europese Centrale Bank van 4 juli 2011 inzake een voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de ondertekening en de sluiting van de monetaire overeenkomst tussen de Europese Unie en de Franse Republiek met betrekking tot het behoud van de euro op Saint-Barthélemy, ten gevolge van de wijziging van de status van dit gebied ten aanzien van de Europese Unie (CON/2011/56)

OJ C 213, 20.7.2011, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 213/21


ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 4 juli 2011

inzake een voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de ondertekening en de sluiting van de monetaire overeenkomst tussen de Europese Unie en de Franse Republiek met betrekking tot het behoud van de euro op Saint-Barthélemy, ten gevolge van de wijziging van de status van dit gebied ten aanzien van de Europese Unie

(CON/2011/56)

2011/C 213/07

Inleiding en rechtsgrondslag

Op 29 juni 2011 ontving de Europese Centrale Bank (ECB) een verzoek van de Raad van de Europese Unie voor een advies inzake een voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de ondertekening en de sluiting van de monetaire overeenkomst tussen de Europese Unie en de Franse Republiek met betrekking tot het behoud van de euro op Saint-Barthélemy, ten gevolge van de wijziging van de status van dit gebied ten aanzien van de Europese Unie (1) (hierna het „ontwerpbesluit”) en inzake de bij het ontwerpbesluit gevoegde tekst van de monetaire overeenkomst.

De bevoegdheid van de ECB om een advies uit te brengen, is gebaseerd op artikel 127, lid 4, en artikel 282, lid 5 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, omdat het ontwerpbesluit een monetaire overeenkomst betreft die valt onder artikel 219, lid 3 van het Verdrag. Overeenkomstig de eerste volzin van artikel 17.5 van het Reglement van orde van de Europese Centrale Bank heeft de raad van bestuur dit advies goedgekeurd.

Algemene opmerkingen

De ECB verwelkomt het ontwerpbesluit aangezien de tekst van de bijgevoegde monetaire overeenkomst de opmerkingen en formuleringsvoorstellen van de ECB in ECB Advies CON/2011/22 van 11 maart 2011 inzake een aanbeveling voor een Besluit van de Raad betreffende de regelingen voor de onderhandelingen over een monetaire overeenkomst met de Franse Republiek, handelend ten behoeve van de Franse autonome overzeese gemeenschap Saint-Barthélemy (2), en het in het onderhandelingsproces tot uitdrukking gebrachte standpunt van de ECB juist weergeeft.

De ECB heeft niettemin specifieke formuleringsvoorstellen betreffende het ontwerpbesluit die beogen consistentie te verzekeren tussen het Besluit van de Raad betreffende de regelingen voor de onderhandelingen over een monetaire overeenkomst met de Franse Republiek, handelend ten behoeve van de Franse autonome overzeese gemeenschap Saint-Barthélemy (3), en het ontwerpbesluit.

Gedaan te Frankfurt am Main, 4 juli 2011.

De president van de ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2011) 360 definitief.

(2)  Gepubliceerd tegelijkertijd met dit advies.

(3)  Nog niet gepubliceerd.


BIJLAGE

Formuleringsvoorstellen

Door de Commissie voorgestelde tekst

Door de ECB voorgestelde wijzigingen (1)

Wijziging 1

Vierde verwijzing (nieuw)

Thans geen tekst

„Gelet op het advies van de Europese Centrale Bank,”

Toelichting

De voorgestelde wijziging is noodzakelijk om weer te geven dat de handeling van de Unie wordt goedgekeurd overeenkomstig artikel 127, lid 4 en artikel 282, lid 4 van het Verdrag, welke artikelen voorzien in de verplichting de ECB te raadplegen betreffende elk voorstel voor een handeling van de Unie die binnen haar bevoegdheid valt.

Wijziging 2

Overweging 3

„(3)

Op 13 april 2011 heeft de Raad de Commissie, handelend in samenwerking met de Europese Centrale Bank en met haar akkoord op de gebieden die onder haar bevoegdheid vallen, gemachtigd om te onderhandelen met de Franse Republiek, handelend ten behoeve van de Franse overzeese gemeenschap Saint-Barthélemy, met het oog op het sluiten van een monetaire overeenkomst. Een dergelijke overeenkomst is op 30 mei 2011 geparafeerd.”

„(3)

Op 13 april 2011 heeft de Raad de Commissie, , gemachtigd om te onderhandelen met de Franse Republiek, handelend ten behoeve van de Franse overzeese gemeenschap Saint-Barthélemy, en de ECB ten volle bij de onderhandelingen te betrekken en haar instemming te verkrijgen betreffende aangelegenheden die onder haar bevoegdheid vallen, met het oog op het sluiten van een monetaire overeenkomst. Een dergelijke overeenkomst is op 30 mei 2011 geparafeerd.”

Toelichting

De voorgestelde wijziging is noodzakelijk om het ontwerpbesluit in overeenstemming te brengen met overweging 6 en artikel 1 van het Besluit van de Raad betreffende de regelingen voor de onderhandelingen over een monetaire overeenkomst met de Franse Republiek, handelend ten behoeve van de Franse autonome overzeese gemeenschap Saint-Barthélemy  (2).


(1)  Vetgedrukte tekst geeft aan waar de ECB voorstelt nieuwe tekst toe te voegen. Doorhaling betreft tekst die de ECB voorstelt te schrappen.

(2)  Nog niet gepubliceerd.


Top