EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0018

Advies van de Europese Centrale Bank van 4 maart 2011 inzake een voorstel voor een verordening van de Raad over de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken (codificatie) (CON/2011/18)

OJ C 114, 12.4.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.4.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 114/1


ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 4 maart 2011

inzake een voorstel voor een verordening van de Raad over de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken (codificatie)

(CON/2011/18)

2011/C 114/01

Inleiding en rechtsgrondslag

Op 26 januari 2011 ontving de Europese Centrale Bank (ECB) een verzoek van de Raad van de Europese Unie om een advies inzake een voorstel voor een verordening van de Raad over de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken (codificatie) (1) (hierna het „voorstel”).

De bevoegdheid van de ECB om een advies te geven is gebaseerd op het eerste streepje van artikel 127, lid 4 en artikel 128, lid 2 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, aangezien het voorstel betrekking heeft op de denominaties en technische specificaties van euromuntstukken. Overeenkomstig de eerste volzin van artikel 17.5 van het Reglement van orde van de Europese Centrale Bank heeft de Raad van bestuur dit advies goedgekeurd.

Algemene opmerkingen

Het voorstel is een codificatie van Verordening (EG) nr. 975/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken (2). Inhoudelijk zijn de vigerende regels inzake de denominaties en technische specificaties van euromuntstukken niet gewijzigd.

Enerzijds verwelkomt de ECB de codificatie, anderzijds merkt de ECB op dat de codificatiemethode inhoudelijke veranderingen van Verordening (EG) nr. 975/98 niet mogelijk maakt. De ECB is evenwel van mening dat de in bijlage I bij het voorstel vastgelegde technische specificaties wijziging behoeven, zoals in de bijlage toegelicht.

Indien de ECB voorstelt het voorstel te wijzigen, wordt een specifiek formuleringsvoorstel met een toelichting in de bijlage opgenomen.

Gedaan te Frankfurt am Main, 4 maart 2011.

De president van de ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 691 definitief.

(2)  PB L 139 van 11.5.1998, blz. 6.


BIJLAGE

Formuleringsvoorstellen

Door de Commissie voorgestelde tekst

Door de ECB voorgestelde wijzigingen (1)

Wijziging 1

Overweging 13 van het voorstel

„(13)

Van alle voorgeschreven technische specificaties voor euromuntstukken is alleen de waarde voor de dikte van indicatieve aard, aangezien de feitelijke dikte van een muntstuk afhankelijk is van een voorgeschreven diameter en gewicht,”

Toelichting

Weliswaar was de indicatieve dikte van muntstukken de enige waarde die in 1998 vastgsteld kon worden toen de technische specificaties voor euromuntstukken bedoeld voor circulatie voor het eerst werden goedgekeurd, desalniettemin beveelt de ECB aan dat deze indicatieve waarden nu vervangen worden door de werkelijke waarden inzake de dikte van de euromuntstukken die genoegzaam bekend zijn en door de munten worden gebruikt als referentiewaarden voor de muntstukkenproductie.

Wijziging 2

Bijlage I bij het voorstel

„De in artikel 1 bedoelde technische specificaties

Nominale waarde (euro)

(…)

Dikte in mm (2)

(…)

2

(…)

1,95

(…)

1

(…)

2,125

(…)

0,50

(…)

1,88

(…)

0,20

(…)

1,63

(…)

0,10

(…)

1,51

(…)

0,05

(…)

1,36

(…)

0,02

(…)

1,36

(…)

0,01

(…)

1,36

(…)

„De in artikel 1 bedoelde technische specificaties

Nominale waarde (euro)

(…)

Dikte in mm (3)

(…)

2

(…)

2,20

(…)

1

(…)

2,33

(…)

0,50

(…)

2,38

(…)

0,20

(…)

2,14

(…)

0,10

(…)

1,93

(…)

0,05

(…)

1,67

(…)

0,02

(…)

1,67

(…)

0,01

(…)

1,67

(…)

Toelichting

Bijlage I bij het voorstel neemt de in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 975/98 opgenomen tabel over. In deze tabel wordt in de derde kolom de dikte van de muntstukken vermeld, met een voetnoot die wijst op de indicatieve waarden van de dikte. Weliswaar was de indicatieve dikte van muntstukken de enige waarde die in 1998 vastgsteld kon worden toen de technische specificaties voor euromuntstukken bedoeld voor circulatie voor het eerst werden goedgekeurd, desalniettemin beveelt de ECB aan dat deze indicatieve waarden nu vervangen worden door de werkelijke waarden inzake de dikte van de euromuntstukken die genoegzaam bekend zijn en door de munten worden gebruikt als referentiewaarden voor de muntstukkenproductie.


(1)  De vet gedrukte tekst toont waar de ECB voorstelt om een nieuwe tekst toe te voegen. Doorstreping betreft tekst die de ECB voorstelt te schrappen.

(2)  De waarden voor de dikte zijn indicatief”

(3)  


Top