Help Print this page 

Document 52010XC0416(06)

Title and reference
Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2001/16/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2001 betreffende de interoperabiliteit van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem (Voor de EER relevante tekst) (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de richtlijn)

OJ C 97, 16.4.2010, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

16.4.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 97/18


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2001/16/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2001 betreffende de interoperabiliteit van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem

(Voor de EER relevante tekst)

(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de richtlijn)

2010/C 97/03

ENO (1)

Referentienummer en titel van de norm (en referentie document)

Referentienummer van de vervangen norm

Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt

Noot 1

CEN

EN 12080:2007

Railtoepassingen - Aspotten - Wentellagers

 

 

CEN

EN 12081:2007

Railtoepassingen - Aspotten - Smeervetten

 

 

CEN

EN 12082:2007

Spoorwegtoepassingen - Aspotten - Prestatiebeproeving

 

 

CEN

EN 13103:2009

Railtoepassingen - Wielen en draaistellen - Onderhoud van wielen

 

 

CEN

EN 13104:2009

Railtoepassingen - Wielen en draaistellen - Aangedreven assen - Leidraad voor het ontwerp

 

 

CEN

EN 13260:2009

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Wielstellen en draaistellen - Wielstellen - Producteisen

 

 

CEN

EN 13261:2009

Railtoepassingen - Wielen en draaistellen - Assen - Producteisen

 

 

CEN

EN 13262:2004+A1:2008

Railtoepassingen - Wielen en draaistellen - Wielen - Producteisen

 

 

CEN

EN 13715:2006

Railtoepassingen - Wielstellen en draaistellen - Wielen - Wielprofiel

 

 

CEN

EN 13848-1:2003+A1:2008

Railtoepassingen - Bovenbouw - Geometrische kwaliteit van het spoor - Deel 1: Beschrijving van de spoorgeometrie

 

 

CEN

EN 14531-1:2005

Railtoepassingen - Methodes voor de berekening van remafstanden voor stoppen en vertragen en voor de berekening van de parkeerrem

 

 

CEN

EN 14535-1:2005

Railtoepassingen - Remschijven voor rollend materieel - Deel 1: Remschijven geperst of gekrompen op de as of aandrijfas, afmetingen en kwaliteitseisen

 

 

CEN

EN 14601:2005

Railtoepassingen - Rechte en gehoekte eindkranen voor rempijp en hoofdreservoirpijp

 

 

CEN

EN 14865-1:2009

Railtoepassingen - Asblok smeervetten - Deel 1: Methode voor het beproeven van het smeervermogen

 

 

CEN

EN 14865-2:2006+A1:2009

Railtoepassingen - Asblok smeervetten - Deel 2: Methode voor de beproeving van mechanische stabiliteit voor snelheden tot 200 km/h

 

 

CEN

EN 15220-1:2008

Spoorwegtoepassingen - Remsignalering - Deel 1: Remsignalering voor pneumatisch werkende remmen

 

 

CEN

EN 15355:2008

Railtoepassingen - Remmen - Regelkleppen en scheidingskranen

 

 

CEN

EN 15461:2008

Railtoepassingen;Geluidemissie;Typering van de dynamische eigenschappen van spoor secties voor geluidsmetingen van voorbij rijdende treinen

 

 

CEN

EN 15528:2008

Railtoepassingen - Klassenindeling van baanvakken - Aansluiting tussen belastbaarheid van voertuigen en baanvak

 

 

CEN

EN 15551:2009

Railtoepassingen - Railvoertuig - Buffers

 

 

CEN

EN 15566:2009

Railtoepassingen - Railvoertuigen - Trekwerk en schroefkoppeling

 

 

CEN

EN 15595:2009

Railtoepassingen - Remmen - Wielslipvoorkomingsmaterieel

 

 

CEN

EN 15611:2008

Railtoepassingen - Remmen - Relaiskleppen

 

 

CEN

EN 15612:2008

Railtoepassingen - Remmen - Klep voor rem- of versnellingspijp

 

 

CEN

EN 15624:2008

Spoorwegtoepassingen - Remmen - Leeg-beladen omschakelapparatuur

 

 

CEN

EN 15625:2008

Spoorwegtoepassingen - Remmen - Automatisch continue belastingsmeting

 

 

Noot 1:

In het algemeen is de datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt, de door de Europese normalisatie-instituten vastgestelde datum van intrekking, maar gebruikers van de norm worden erop gewezen dat dit in bepaalde uitzonderlijke gevallen anders kan zijn.

Noot 2.1:

De nieuwe (of gewijzigde) norm heeft dezelfde werkingssfeer als de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn.

Noot 2.2:

De nieuwe norm heeft een ruimere werkingssfeer dan de vervangen normen. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen normen bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn.

Noot 2.3:

De nieuwe norm heeft een beperktere werkingssfeer dan de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de (gedeeltelijk) vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn voor de producten die binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen. Het vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn voor producten die binnen de werkingssfeer van de (gedeeltelijk) vervangen norm vallen maar niet binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen, blijft bestaan.

Noot 3:

In het geval van wijzigingsbladen is de norm waarnaar verwezen wordt EN CCCCC:YYYY, de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, en het nieuw genoemde wijzigingsblad. De vervangen norm (kolom 3) bestaat daarom uit EN CCCCC:YYYY en de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, maar zonder het nieuw genoemde wijzigingsblad. Op genoemde datum eindigt het vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn van de vervangen norm.

WAARSCHUWING:

Iedere informatie betreffende de beschikbaarheid van de normen kan verkregen worden ofwel bij de Europese normalisatie-instellingen ofwel bij de nationale normalisatie-instellingen waarvan de lijst een bijlage is bij de Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad (2) 98/34/EG gewijzigd door Richtlijn 98/48/EG (3).,

Geharmoniseerde normen worden door de Europese normalisatie-instellingen vastgesteld in het Engels (CEN en CENELEC publiceren ook in het Frans en Duits). Vervolgens vertalen de nationale normalisatie-instellingen de titels van de geharmoniseerde normen in alle andere officiële talen van de Europese Unie. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de titels die ter publicatie in het Publicatieblad worden aangeboden.,

De publicatie van de referenties in het Publicatieblad van de Europese Unie houdt niet in dat de normen beschikbaar zijn in alle talen van de Gemeenschap.,

Deze lijst vervangt de vorige lijsten die in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd werden. De Commissie zal er zorg voor dragen dat de huidige lijst regelmatig wordt bijgewerkt.,

Meer informatie kunt u vinden op Europa:,

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ENO: Europese Normalisatie Organisatie:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, Tel.+32 2 5500811; fax +32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, Tel.+32 2 5196871; fax +32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel.+33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37.

(3)  PB L 217 van 5.8.1998, blz. 18.


Top