Help Print this page 

Document 52010XC0416(05)

Title and reference
Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 96/48/EG van de Raad van 23 juli 1996 betreffende de interoperabiliteit van het transeuropees hoge-snelheidsspoorwegsysteem (Voor de EER relevante tekst) (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de richtlijn)

OJ C 97, 16.4.2010, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

16.4.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 97/11


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 96/48/EG van de Raad van 23 juli 1996 betreffende de interoperabiliteit van het transeuropees hoge-snelheidsspoorwegsysteem

(Voor de EER relevante tekst)

(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de richtlijn)

2010/C 97/02

ENO (1)

Referentienummer en titel van de norm

(en referentie document)

Referentienummer van de vervangen norm

Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt

Noot 1

CEN

EN ISO 3095:2005

Railtoepassingen - Akoestiek - Meting van geluid uitgestraald door railgebonden voertuigen (ISO 3095:2005)

 

 

CEN

EN ISO 3381:2005

Railtoepassingen - Akoestiek - Meting van geluid binnen railgebonden voertuigen (ISO 3381:2005)

 

 

CEN

EN 12082:2007

Spoorwegtoepassingen - Aspotten - Prestatiebeproeving

 

 

CEN

EN 12663:2000

Railtoepassingen – Sterkte-eisen voor de opbouw van railvoertuigen

 

 

CEN

EN 13103:2009

Railtoepassingen - Wielen en draaistellen - Onderhoud van wielen

 

 

CEN

EN 13104:2009

Railtoepassingen - Wielen en draaistellen - Aangedreven assen - Leidraad voor het ontwerp

 

 

CEN

EN 13129-1:2002

Railtoepassingen - Air conditioning in rollend materieel voor de langeafstand - Deel 1: Comfortparameters

 

 

CEN

EN 13129-2:2004

Railtoepassingen - Air conditioning voor rollend materieel voor de lange afstand - Deel 2: Typebeproevingen

 

 

CEN

EN 13232-4:2005

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Bovenbouw - Wissels en kruisingen - Deel 4: Bediening, vergrendeling en detectie

 

 

CEN

EN 13232-5:2005

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Bovenbouw - Wissels en kruisingen - Deel 5: Wissels

 

 

CEN

EN 13232-6:2005

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Bovenbouw - Wissels en kruisingen - Deel 6: Vaste algemene kruisingen en kruisstukken

 

 

CEN

EN 13232-7:2006

Railtoepassingen - Spoor - Wissels en kruisingen - Deel 7: Kruisingen met beweegbare delen

 

 

CEN

EN 13232-8:2007

Railtoepassingen - Bovenbouw - Wissels en kruisingen - Deel 8: Compensatieinrichting

 

 

CEN

EN 13232-9:2006

Railtoepassingen - Spoor - Bovenbouw - Wissels en kruisingen - Deel 9: Overzichtsplan

 

 

CEN

EN 13260:2009

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Wielstellen en draaistellen - Wielstellen - Producteisen

EN 13260:2003

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.9.2009)

CEN

EN 13261:2009

Railtoepassingen - Wielen en draaistellen - Assen - Producteisen

 

 

CEN

EN 13262:2004+A1:2008

Railtoepassingen - Wielen en draaistellen - Wielen - Producteisen

EN 13262:2004

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.5.2009)

CEN

EN 13272:2001

Railverkeer - Elektrische verlichting in railvoertuigen voor het openbaar vervoer

 

 

CEN

EN 13481-1:2002

Railverkeer - Bovenbouw - Prestatie-eisen voor bevestigingssystemen - Deel 1: Definities

 

 

 

EN 13481-1:2002/A1:2006

Noot 3

Datum verstreken

(28.2.2007)

CEN

EN 13481-2:2002

Railverkeer - Bovenbouw - Prestatie-eisen voor bevestigingssystemen - Deel 2: Bevestigingssystemen voor dwarsliggers van beton

 

 

 

EN 13481-2:2002/A1:2006

Noot 3

Datum verstreken

(28.2.2007)

CEN

EN 13481-5:2002

Railverkeer - Bovenbouw - Prestatie-eisen voor bevestigingssystemen - Deel 5: Bevestigingssystemen voor ballastloos spoor

 

 

 

EN 13481-5:2002/A1:2006

Noot 3

Datum verstreken

(28.2.2007)

CEN

EN 13674-1:2003+A1:2007

Railtoepassingen - Bovenbouw - Rail - Deel 1: Vignole spoorwegrails 46 kg/m en daarboven

EN 13674-1:2003

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.5.2008)

CEN

EN 13674-2:2006

Railtoepassingen - Bovenbouw - Spoorstaven - Deel 2: Spoorstaven voor wissels en kruisingen die in combinatie met Vinole rails 46 kg/m en hoger worden gebruikt

 

 

CEN

EN 13674-3:2006

Railtoepassingen - Bovenbouw - Spoorstaven - Deel 3: Strijkregels

 

 

CEN

EN 13715:2006

Railtoepassingen - Wielstellen en draaistellen - Wielen - Wielprofiel

 

 

CEN

EN 13848-1:2003+A1:2008

Railtoepassingen - Bovenbouw - Geometrische kwaliteit van het spoor - Deel 1: Beschrijving van de spoorgeometrie

EN 13848-1:2003

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.1.2009)

CEN

EN 13848-5:2008

Railtoepassingen - Bovenbouw - Geometrische kwaliteit van het spoor - Deel 5: Geometrische kwaliteitsniveaus

 

 

CEN

EN 14067-5:2006

Railtoepassingen - Aerodynamica - Deel 5: Eisen en beproevingsprocedures voor aerodynamica in tunnels

 

 

CEN

EN 14363:2005

Railtoepassingen - Afnameproeven voor de loopkarateristieken van railvoertuigen - Beproeving van het loopgedrag en stationaire beproevingen

 

 

CEN

EN 14531-1:2005

Railtoepassingen - Methodes voor de berekening van remafstanden voor stoppen en vertragen en voor de berekening van de parkeerrem

 

 

CEN

EN 14535-1:2005

Railtoepassingen - Remschijven voor rollend materieel - Deel 1: Remschijven geperst of gekrompen op de as of aandrijfas, afmetingen en kwaliteitseisen

 

 

CEN

EN 14601:2005

Railtoepassingen - Rechte en gehoekte eindkranen voor rempijp en hoofdreservoirpijp

 

 

CEN

EN 14752:2005

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Deursystemen voor rollend materieel

 

 

CEN

EN 14813-1:2006

Railtoepassingen - Klimaatregeling voor stuurcabines - Deel 1: Comfortparameters

 

 

CEN

EN 14813-2:2006

Railtoepassingen - Klimaatregeling voor stuurcabines - Deel 2: Typekeuringen

 

 

CEN

EN 15020:2006

Railtoepassingen - Sleepkoppeling - Prestatie-eisen, specifieke koppelgeometrie en beproevingsmethoden

 

 

CEN

EN 15152:2007

Railtoepassingen - Voorruiten van bestuurderscabines van treinen

 

 

CEN

EN 15153-1:2007

Railtoepassingen - Akoestische en optische waarschuwingsapparatuur voor hoge gesnelheidstreinen - Deel 1: Frontseinen, markeringslichten en sluitseinen

 

 

CEN

EN 15153-2:2007

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Akoestische en optische waarschuwingsapparatuur voor hogesnelheidstreinen - Deel 2: Waarschuwingstoeters

 

 

CEN

EN 15220-1:2008

Spoorwegtoepassingen - Remsignalering - Deel 1: Remsignalering voor pneumatisch werkende remmen

 

 

CEN

EN 15227:2008

Railtoepassingen - Eisen aan de botsbestendigheid van bakken van railvoertuigen

 

 

CEN

EN 15302:2008

Railtoepassingen - Methode voor de bepaling van de equivalente coniliteit

 

 

CEN

EN 15327-1:2008

Railtoepassingen - Alarm subsysteem voor passagiers - Deel 1: Algemene eisen en bediening van het noodremsysteem door passagiers

 

 

CEN

EN 15355:2008

Railtoepassingen - Remmen - Regelkleppen en scheidingskranen

 

 

CEN

EN 15427:2008

Railtoepassingen - Behandeling van de wrijving tussen wiel en spoorstaaf - Flenssmering

 

 

CEN

EN 15551:2009

Railtoepassingen - Railvoertuig - Buffers

 

 

CEN

EN 15566:2009

Railtoepassingen - Railvoertuigen - Trekwerk en schroefkoppeling

 

 

CEN

EN 15595:2009

Railtoepassingen - Remmen - Wielslipvoorkomingsmaterieel

 

 

CEN

EN 15611:2008

Railtoepassingen - Remmen - Relaiskleppen

 

 

CEN

EN 15612:2008

Railtoepassingen - Remmen - Klep voor rem- of versnellingspijp

 

 

CEN

EN 15625:2008

Spoorwegtoepassingen - Remmen - Automatisch continue belastingsmeting

 

 

Cenelec

EN 50119:2001

Spoorwegtoepassingen - Vaste opstellingen - Bovenleidingen voor elektrische tractie

 

 

Cenelec

EN 50122-1:1997

Railtoepassingen - Vaste opstellingen - Deel 1: Beschermende maatregelen in verband met elektrische veiligheid en aarding

 

 

Cenelec

EN 50124-1:2001

Spoorwegtoepassingen - Isolatie-coördinatie - Deel 1: Basiseisen - Slagwijdten en kruipwegen voor alle elektrische en elektronische uitrusting

 

 

 

EN 50124-1:2001/A1:2003

Noot 3

Datum verstreken

(1.10.2006)

 

EN 50124-1:2001/A2:2005

Noot 3

Datum verstreken

(1.5.2008)

Cenelec

EN 50124-2:2001

Spoorwegtoepassingen - Isolatie-coördinatie - Deel 2: Overspanningen en bijbehorende bescherming

 

 

Cenelec

EN 50125-1:1999

Spoorwegtoepassingen - Omgevingsomstandigheden voor uitrusting - Deel 1: Uitrusting in rollend materieel

 

 

Cenelec

EN 50125-3:2003

Railtoepassingen - Omgevingsomstandigheden voor uitrusting Deel 3: Uitrusting voor signalering en telecommunicatie

 

 

Cenelec

EN 50126-1:1999

Spoorwegtoepassingen - De specificatie en het bewijs van de bruikbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid

 

 

Cenelec

EN 50128:2001

Spoorwegtoepassingen - Communicatie-, signalerings- en processystemen - Programmatuur voor besturings en beveiligingssystemen

 

 

Cenelec

EN 50129:2003

Spoorwegtoepassingen - Communicatie, signalering en processystemen - Elektronische signaleringssystemen met betrekking tot veiligheid

 

 

Cenelec

EN 50149:2001

Spoorwegtoepassingen - Vaste opstellingen - Elektrische tractie - Gegroefde rijdraden van koper of van gelegeerd koper

 

 

Cenelec

EN 50155:2001

Railtoepassingen - Elektronische inrichtingen voor rollend materieel

 

 

 

EN 50155:2001/A1:2002

Noot 3

Datum verstreken

(1.9.2005)

Cenelec

EN 50155:2007

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Elektronische uitrusting voor rollend materieel

EN 50155:2001

en zijn wijzigingsblad

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.3.2010)

Cenelec

EN 50159-1:2001

Spoorwegtoepassingen - Communicatiesignalerings en afhandelingssystemen - Deel 1: Veiligheidseisen voor communicatie in gesloten tra nsmissiesystemen

 

 

Cenelec

EN 50159-2:2001

Spoorwegtoepassingen - Communicatie-, signalerings-en processystemen - Deel 2: Veiligheidseisen voor communicatie in open transmissiesystemen

 

 

Cenelec

EN 50163:2004

Railtoepassingen - Voedingsspanningen van tractiesystemen

 

 

 

EN 50163:2004/A1:2007

Noot 3

Datum verstreken

(1.3.2010)

Cenelec

EN 50206-1:1998

Railtoepassingen - Rollend materieel - Deel 1: Pantografen voor voertuigen voor hoofdbaanvakken - Eigenschappen en beproevingen

 

 

Cenelec

EN 50238:2003

Railtoepassingen - Compatibiliteit tussen rollend materieel en trein detectiesystemen

 

 

Cenelec

EN 50317:2002

Railtoepassingen - Stroomafnamesystemen - Eisen voor en validatie van metingen van de dynamische interactie tussen pantografen en de bovenleiding

 

 

 

EN 50317:2002/A1:2004

Noot 3

Datum verstreken

(1.10.2007)

 

EN 50317:2002/A2:2007

Noot 3

Datum verstreken

(1.2.2010)

Cenelec

EN 50367:2006

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Stroomafnamesystemen - Technische criteria voor de interactie tussen pantograaf en bovenleiding (voor een vrije toegang tot het spoorwegnet)

 

 

Cenelec

EN 50388:2005

Railtoepassingen - Energievoorziening en rollend materieel - Technische criteria voor de coördinatie tussen energievoorziening (substation) en rollend materieel om interoperabiliteit te bereiken

 

 

Noot 1:

In het algemeen is de datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt, de door de Europese normalisatie-instituten vastgestelde datum van intrekking, maar gebruikers van de norm worden erop gewezen dat dit in bepaalde uitzonderlijke gevallen anders kan zijn.

Noot 2.1:

De nieuwe (of gewijzigde) norm heeft dezelfde werkingssfeer als de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn.

Noot 2.2:

De nieuwe norm heeft een ruimere werkingssfeer dan de vervangen normen. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen normen bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn.

Noot 2.3:

De nieuwe norm heeft een beperktere werkingssfeer dan de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de (gedeeltelijk) vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn voor de producten die binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen. Het vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn voor producten die binnen de werkingssfeer van de (gedeeltelijk) vervangen norm vallen maar niet binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen, blijft bestaan.

Noot 3:

In het geval van wijzigingsbladen is de norm waarnaar verwezen wordt EN CCCCC:YYYY, de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, en het nieuw genoemde wijzigingsblad. De vervangen norm (kolom 3) bestaat daarom uit EN CCCCC:YYYY en de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, maar zonder het nieuw genoemde wijzigingsblad. Op genoemde datum eindigt het vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn van de vervangen norm.

WAARSCHUWING:

Iedere informatie betreffende de beschikbaarheid van de normen kan verkregen worden ofwel bij de Europese normalisatie-instellingen ofwel bij de nationale normalisatie-instellingen waarvan de lijst een bijlage is bij de Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad (2) 98/34/EG gewijzigd door Richtlijn 98/48/EG (3).

Geharmoniseerde normen worden door de Europese normalisatie-instellingen vastgesteld in het Engels (CEN en CENELEC publiceren ook in het Frans en Duits). Vervolgens vertalen de nationale normalisatie-instellingen de titels van de geharmoniseerde normen in alle andere officiële talen van de Europese Unie. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de titels die ter publicatie in het Publicatieblad worden aangeboden.

De publicatie van de referenties in het Publicatieblad van de Europese Unie houdt niet in dat de normen beschikbaar zijn in alle talen van de Gemeenschap.

Deze lijst vervangt de vorige lijsten die in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd werden. De Commissie zal er zorg voor dragen dat de huidige lijst regelmatig wordt bijgewerkt.

Meer informatie kunt u vinden op Europa: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ENO: Europese Normalisatie Organisatie:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, Tel. +32 2 5500811; fax +32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, Tel. +32 2 5196871; fax +32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37.

(3)  PB L 217 van 5.8.1998, blz. 18.


Top