Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009PC0306

Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor de toegang tot het beroep van ondernemer van vervoer over de weg houdende wijziging van het voorstel van de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag

/* COM/2009/0306 def. */

52009PC0306

Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor de toegang tot het beroep van ondernemer van vervoer over de weg houdende wijziging van het voorstel van de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag /* COM/2009/0306 def. */


[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 22.6.2009

COM(2009)306 definitief

2007/0098/COD

ADVIES VAN DE COMMISSIE overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake het voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor de toegang tot het beroep van ondernemer van vervoer over de weg

HOUDENDE WIJZIGING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIEovereenkomstig artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag

ADVIES VAN DE COMMISSIE overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake het voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor de toegang tot het beroep van ondernemer van vervoer over de weg

1. INLEIDING

Artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag bepaalt dat de Commissie advies uitbrengt over de door het Europees Parlement in tweede lezing voorgestelde amendementen. Hieronder volgt het advies van de Commissie over de door het Parlement voorgestelde amendementen.

2. ACHTERGROND

Toezending van het voorstel aan het EP en de Raad (document COM(2007) 263 definitief – 2007/0098 COD) | 23 mei 2007 |

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité | 16 januari 2008 |

Advies van het Europees Parlement, eerste lezing | 21 mei 2008 |

Toezending van het gewijzigde voorstel | 13 juni 2008 |

Vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt | 9 januari 2009 |

Advies van het Europees Parlement in tweede lezing | 23 april 2009 |

3. DOEL VAN HET VOORSTEL

Het doel van het voorstel is gemeenschappelijke regels vast te stellen betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen. Het voorstel heeft tot doel Richtlijn 96/26/EG te vervangen door een nieuwe verordening teneinde de harmonisering te verbeteren en eerlijker concurrentie tussen exploitanten op de interne markt te bevorderen.

4. ADVIES VAN DE COMMISSIE OVER DE AMENDEMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT

NA VERSCHILLENDE MAANDEN ONDERHANDELEN IN HET KADER VAN HET TSJECHISCHE VOORZITTERSCHAP HEBBEN HET PARLEMENT EN DE RAAD OVEREENSTEMMING BEREIKT OVER EEN COMPROMIS IN TWEEDE LEZING, MET NAME WAT BETREFT DE INVOERING VAN ELEKTRONISCHE REGISTERS VOOR VERVOERSONDERNEMINGEN. De Commissie aanvaardt de compromisamendementen die na de tweede lezing door het Europees Parlement zijn goedgekeurd ter bevestiging van deze overeenstemming.

5. CONCLUSIE

Overeenkomstig artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag wijzigt de Commissie haar voorstel zoals hierboven is aangegeven.

Top