Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0247

Machines voor de toepassing van pesticiden ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 22 april 2009 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende machines voor de toepassing van pesticiden, tot wijziging van Richtlijn 2006/42/EG van 17 mei 2006 betreffende machines (COM(2008)0535 – C6-0307/2008 – 2008/0172(COD))
P6_TC1-COD(2008)0172 Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 22 april 2009 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2009/…/EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/42/EG met betrekking tot machines voor de toepassing van pesticiden
BIJLAGE

OJ C 184E , 8.7.2010, p. 192–193 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 184/192


Woensdag, 22 april 2009
Machines voor de toepassing van pesticiden ***I

P6_TA(2009)0247

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 22 april 2009 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende machines voor de toepassing van pesticiden, tot wijziging van Richtlijn 2006/42/EG van 17 mei 2006 betreffende machines (COM(2008)0535 – C6-0307/2008 – 2008/0172(COD))

2010/C 184 E/53

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2008)0535),

gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0307/2008),

gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A6-0137/2009),

1.

hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.

neemt kennis van de verklaring van de Commissie die als bijlage bij onderhavige resolutie is gevoegd;

3.

verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

4.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


Woensdag, 22 april 2009
P6_TC1-COD(2008)0172

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 22 april 2009 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2009/…/EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/42/EG met betrekking tot machines voor de toepassing van pesticiden

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement in eerste lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Richtlijn 2009/127/EG.)

Woensdag, 22 april 2009
BIJLAGE

Woensdag, 22 april 2009
Verklaring van de Commissie over de normalisatie van machines voor de toepassing van pesticiden

Ter ondersteuning van de in punt 2.4 van bijlage I opgenomen essentiële vereisten zal de Commissie het CEN opdragen om op basis van de best beschikbare technieken ter vermijding van de onopzettelijke verspreiding van pesticiden in het milieu geharmoniseerde normen uit te werken voor alle categorieën machines voor de toepassing van pesticiden. Deze opdracht zal in het bijzonder betrekking hebben op de normen voor de vastlegging van criteria en technische specificaties voor het monteren van mechanische beschuttingsschermen, sproeiapparatuur en sproeiapparatuur met luchtdruk alsook voor het vermijden van watervervuiling bij het vullen en leegmaken. Daarnaast zullen ook precieze aanwijzingen worden opgesteld voor de fabrikanten om het verwaaien (de drift) van pesticiden te vermijden, rekening houdend met alle relevante parameters, zoals spuitdoppen, druk, hoogte van de boom, windsnelheid, luchttemperatuur en -vochtigheid en rijsnelheid.


Top