EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0013

Advies van de Europese Centrale Bank van 27 februari 2006 inzake een voorstel voor een verordening van de Raad houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad, wat de dekking in de tijd van de verzameling van prijzen in het kader van het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft (CON/2006/13)

OJ C 55, 7.3.2006, p. 63–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

7.3.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 55/63


ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 27 februari 2006

inzake een voorstel voor een verordening van de Raad houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad, wat de dekking in de tijd van de verzameling van prijzen in het kader van het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft

(CON/2006/13)

(2006/C 55/30)

Op 24 februari 2006 ontving de Europese Centrale Bank (ECB) een verzoek van de Raad van de Europese Unie om een advies inzake een voorstel voor een verordening van de Raad houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad van 23 oktober 1995 inzake geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen (de „GICP-Verordening”) (1), wat de dekking in de tijd van de verzameling van prijzen in het kader van het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft (de „ontwerpverordening”).

De bevoegdheid van ECB om een advies uit te brengen is gebaseerd op het eerste streepje van artikel 105, lid 4 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en op artikel 5, lid 3 van de GICP-Verordening. Overeenkomstig de eerste volzin van artikel 17.5 van het Reglement van orde van de Europese Centrale Bank heeft de Raad van bestuur dit advies goedgekeurd.

1.

Met het voorstel wordt beoogd minimumnormen vast te stellen voor tijdstippen voor de verzameling van prijzen binnen iedere maand voor een verbeterde vergelijkbaarheid van de geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen (GICP's) tussen alle lidstaten en een grotere betrouwbaarheid van de GICP van het eurogebied. Aangezien tijdstippen voor de verzameling van prijzen tussen de lidstaten verschillen, kunnen korte-termijn prijsschommelingen binnen een maand voor sommige door de GICP's gedekte posten leiden tot aanzienlijke verschillen in geschatte prijswijzigingen. De ECB verwelkomt de ontwerpverordening die vereist dat verzameling van prijzen gedurende minstens één werkweek plaatsvindt, in het midden van de maand of daaromtrent, en gedurende meer dan één werkweek voor producten met vaak grote en onregelmatige prijswijzigingen binnen een maand. Deze minimumnormen vormen een compromis tussen enerzijds de noodzaak prijzen in alle lidstaten harmonisch te verzamelen en, anderzijds, de kosten voor het wijzigen van vigerende praktijken voor het verzamelen van prijzen.

2.

Het vereiste dat producten met volatiele prijzen worden verzameld „over een langere periode dan één werkweek” laat de lidstaten wat speelruimte bij de implementatie van deze ontwerpbepaling. Het nauwgezet volgen van de implementatie-effectiviteit van de ontwerpverordening in dit opzicht, is derhalve gerechtvaardigd.

3.

De ECB begrijpt dat de ontwerpverordening het vrijgeven van voorlopige GICP's of actuele schattingen van het GICP niet uitsluit en het huidige schema voor het vrijgeven van de GICP van het eurogebied niet raakt.

4.

De ECB is het eens met de voorgestelde implementatie met ingang van januari 2007 en daarna, aangezien ten aanzien van gemeten jaarlijkse of maandelijkse prijswijzigingen geen systematische effecten worden verwacht. Derhalve wordt niet verwacht dat de herziening van historische gegevens noodzakelijk zal zijn.

Gedaan te Frankfurt am Main, 27 februari 2006.

De President van de ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  PB L 257 van 27.10.1995, blz. 1.


Top