EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0008

Advies van de Europese Centrale Bank van 21 februari 2006 — Op verzoek van de Raad van de Europese Unie inzake een voorstel voor een verordening van de Raad tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3181/78 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1736/79 van de Raad op het gebied van het monetaire beleid (CON/2006/8)

OJ C 49, 28.2.2006, p. 35–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.2.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 49/35


ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 21 februari 2006

Op verzoek van de Raad van de Europese Unie inzake een voorstel voor een verordening van de Raad tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3181/78 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1736/79 van de Raad op het gebied van het monetaire beleid

(CON/2006/8)

(2006/C 49/11)

Op 1 februari 2006 ontving de Europese Centrale Bank (ECB) een verzoek van de Raad van de Europese Unie om een advies inzake een voorstel voor een verordening van de Raad tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3181/78 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1736/79 van de Raad op het gebied van het monetaire beleid (COM(2005) 611 definitief) (hierna de „ontwerpverordening” genoemd). De bevoegdheid van de ECB om een advies uit te brengen is gebaseerd op artikel 105, lid 4 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, aangezien de ontwerpverordening bepalingen bevat die het Europees Monetair Stelsel (EMS) en de taken van het voormalige Europees Monetair Instituut betreffen, die de ECB krachtens artikel 44 van het Statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank heeft overgenomen. Overeenkomstig de eerste volzin van artikel 17.5 van het Reglement van orde van de Europese Centrale Bank heeft de Raad van bestuur dit advies goedgekeurd.

1.   Specifieke opmerkingen

Aangaande de ontwerpverordening heeft de ECB twee specifieke opmerkingen.

1.1.   Titel van de ontwerpverordening

De ECB stelt voor de titel van de ontwerpverordening te wijzigen, om het onderwerp van de twee achterhaalde in te trekken verordeningen beter weer te geven, aangezien beide verordeningen het functioneren van het EMS betreffen, in plaats van het bredere gebied van monetair beleid.

1.2.   Verwijzing naar het ECB advies

Uit hoofde van artikel 253 van het Verdrag dienen door de Raad aangenomen verordeningen te verwijzen naar adviezen die krachtens het Verdrag moesten worden aangevraagd. De ECB stelt derhalve voor dit advies in de verwijzingen naar deze ontwerpverordening te noemen.

2.   Formuleringsvoorstellen

Voorzover het bovengegeven advies tot wijzigingen in de ontwerpverordening zou leiden, zijn in de bijlage formuleringsvoorstellen bijgevoegd.

Gedaan te Frankfurt am Main, 21 februari 2006.

De President van de ECB

Jean-Claude TRICHET


BIJLAGE

Formuleringsvoorstellen

Door de Commissie voorgestelde tekst (1)

Door de ECB voorgestelde wijzigingen (2)

Wijziging 1

Titel van de ontwerpverordening

VERORDENING VAN DE RAAD

tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3181/78 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1736/79 van de Raad op het gebied van het monetaire beleid

VERORDENING VAN DE RAAD

tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3181/78 en Verordening (EEG) nr. 1736/79 betreffende het Europees Monetair Stelsel

Rechtvaardiging — Zie paragraaf 1.1 van het advies

Wijziging 2

Verwijzingen naar de ontwerpverordening

[Momenteel geen voorstel]

Gelet op het advies van de Europese Centrale Bank [3]

[3] PB C […] van […], blz. […],

Rechtvaardiging — Zie paragraaf 1.2 van het advies


(1)  Cursief gedrukte tekst betreft tekst die de ECB voorstelt te schrappen.

(2)  Vetgedrukte tekst betreft door de ECB voorgestelde toe te voegen tekst.


Top