EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0033

Advies van de Europese Centrale Bank van 4 oktober 2005 op verzoek van de Commissie van de Europese Gemeenschappen inzake een Ontwerpverordening van de Commissie voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad, wat de gemeenschappelijke referentieperiode voor het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft (CON/2005/33)

OJ C 254, 14.10.2005, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.10.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 254/4


ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 4 oktober 2005

op verzoek van de Commissie van de Europese Gemeenschappen inzake een Ontwerpverordening van de Commissie voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad, wat de gemeenschappelijke referentieperiode voor het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft

(CON/2005/33)

(2005/C 254/05)

1.

Op 5 september 2005 ontving de Europese Centrale Bank (ECB) een verzoek van de Commissie van de Europese Gemeenschappen om een advies inzake een Ontwerpverordening van de Commissie houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad, wat de gemeenschappelijke referentieperiode voor het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2214/96 van de Commissie (hierna de „ontwerpverordening” te noemen).

2.

De bevoegdheid van de ECB om een Advies uit te brengen is gebaseerd op artikel 105, lid 4, eerste gedachtenstreepje van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en artikel 5, lid 3 van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad van 23 oktober 1995 inzake geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen (1). Overeenkomstig de eerste volzin van artikel 17.5 van het Reglement van orde van de Europese Centrale Bank heeft de Raad van bestuur dit advies goedgekeurd.

3.

De ontwerpverordening beoogt de herziening van de gemeenschappelijke referentieperiode voor alle geharmoniseerde indexcijfers van de consumentenprijzen (GICP's) van 1996=100 tot 2005=100, en de vaststelling van de procedure voor het toekomstige actualiseren van de referentieperiodes. Voorts stelt de ontwerpverordening technische specificaties vast voor de implementatie van de nieuwe referentieperiode en de behandeling van nieuwe GICP-subindexcijfers.

4.

De ECB verwelkomt de ontwerpverordening. Het actualiseren beïnvloedt de berekening van de jaarlijkse op het GICP gebaseerde inflatie niet, afgezien van naar verwachting geringe afrondingen. De ECB heeft geen opmerkingen ten aanzien van de technische specificaties in de ontwerpverordening.

Gedaan te Frankfurt am Main, 4 oktober 2005.

De President van de ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  PB L 257 van 27.10.1995, blz. 1.


Top