EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0017

Advies van de Europese Centrale Bank van 3 juni 2005 op verzoek van de Raad van de Europese Unie inzake een voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1467/97 over de bespoediging en verduidelijking van de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten (COM(2005) 155 definitief) (CON/2005/17)

OJ C 144, 14.6.2005, p. 16–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.6.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 144/16


ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 3 juni 2005

op verzoek van de Raad van de Europese Unie inzake een voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1467/97 over de bespoediging en verduidelijking van de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten (COM(2005) 155 definitief)

(CON/2005/17)

(2005/C 144/10)

1.

Op 3 mei 2005 ontving de Europese Centrale Bank (ECB) een verzoek van de Raad van de Europese Unie om een advies inzake een voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1467/97 over de bespoediging en verduidelijking van de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten (hierna de „ontwerpverordening” genoemd).

2.

De bevoegdheid van de ECB om een advies uit te brengen is gebaseerd op artikel 104, lid 14, tweede alinea van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Overeenkomstig de eerste volzin van artikel 17.5 van het Reglement van orde van de Europese Centrale Bank heeft de Raad van bestuur dit advies goedgekeurd.

3.

Een gedegen fiscaal beleid is fundamenteel voor het welslagen van de economische en monetaire unie (EMU). Zulks is een noodzakelijke voorwaarde voor macro-economische stabiliteit, groei en samenhang in het eurogebied. Het fiscale kader zoals vastgelegd in het Verdrag en in het stabiliteits- en groeipact is een hoeksteen van de EMU en derhalve bepalend voor het vastleggen van beoogde fiscale discipline. Dit regelgevende kader beoogt houdbare openbare financiën te verzekeren, terwijl outputschommelingen gecompenseerd kunnen worden middels automatische stabilisatoren, welk kader duidelijk, eenvoudig en afdwingbaar dient te blijven. Naleving van deze beginselen zal tevens transparantie en gelijke behandeling bij de tenuitvoerlegging van het kader bevorderen.

4.

De ontwerpverordening beoogt de gewijzigde tenuitvoerlegging van het stabiliteits- en groeipact weer te geven, zoals de Raad (ECOFIN) op 20 maart 2005 overeengekomen is. De ontwerpverordening betreft de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten (EDP). De ontwerpverordening beoogt een solide fiscale beleidsvoering te verzekeren door het aanmoedigen van fiscale discipline. De ECB acht het weliswaar niet noodzakelijk zich uit te spreken over de specifieke bepalingen van de ontwerpverordening, zij herhaalt evenwel dat de EDP zowel geloofwaardig alsook doeltreffend dient te zijn als waarborg tegen onhoudbare openbare financiën, en een strikt tijdschema dient aan te houden. Tegen deze achtergrond geeft de ECB de voorkeur aan een zo beperkt mogelijke wijziging van Verordening (EG) nr. 1467/97 van de Raad van 7 juli 1997 over de bespoediging en verduidelijking van de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten (1). Een rigoureuze en consistente tenuitvoerlegging van de EDP zou een prudent fiscaal beleid bevorderen.

Gedaan te Frankfurt am Main, 3 juni 2005.

De president van de ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  PB L 209 van 2.8.1997, blz. 6.


Top