EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004PC0211

Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter bevordering van organisaties die op Europees niveau op cultuurgebied actief zijn houdende wijziging van het voorstel van de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2 van het EG-verdrag

/* COM/2004/0211 def. - COD 2003/0115 */

52004PC0211

Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter bevordering van organisaties die op Europees niveau op cultuurgebied actief zijn houdende wijziging van het voorstel van de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2 van het EG-verdrag /* COM/2004/0211 def. - COD 2003/0115 */


ADVIES VAN DE COMMISSIE overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake het voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter bevordering van organisaties die op Europees niveau op cultuurgebied actief zijn HOUDENDE WIJZIGING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE overeenkomstig artikel 250, lid 2 van het EG-verdrag

2003/0115 (COD)

ADVIES VAN DE COMMISSIE overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake het voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter bevordering van organisaties die op Europees niveau op cultuurgebied actief zijn

1. INLEIDING

Volgens artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag brengt de Commissie advies uit over de amendementen van het Europees Parlement in tweede lezing. De Commissie geeft hieronder haar advies over de vijf door het Parlement voorgestelde amendementen.

2. PROCEDUREVERLOOP

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

3. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Doel van het onderhavige besluit, dat gebaseerd is op artikel 151 van het EG-Verdrag, is om in het verlengde van de tenuitvoerlegging van het nieuwe Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, een basisbesluit vast te stellen voor het verlenen van subsidies ter bevordering van op Europees niveau actieve organisaties en ter ondersteuning van gerichte activiteiten op cultureel gebied.

Het programma bestrijkt een aantal oude begrotingsonderdelen van deel A, hoofdstuk 30, van de begroting. Dit geldt met name voor de onderdelen in verband met de steunverlening voor het Europees Bureau voor minderheidstalen en Mercator, het behoud van nazi-concentratiekampen als historische gedenkplaatsen en subsidies voor organisaties van Europees cultureel belang.

4. ADVIES VAN DE COMMISSIE OVER DE AMENDEMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Totaal aantal amendementen: 5

Amendementen die in hun geheel zijn aanvaard: 5

De Commissie aanvaardt drie amendementen van formele aard (amendementen 1 tot en met 3), die ertoe bijdragen dat de tekst in de pas loopt met de verlenging van het systeem voor de toewijzing van begrotingsmiddelen (oftewel « earmarking ») tot 2005.

De Commissie aanvaardt ook twee amendementen van technische aard (amendementen 4 en 5), die met het oog op de inwerkingtreding van het nieuwe programma in 2004 op de opname van twee afwijkingen op artikel 112, lid 2 van het Financieel Reglement [1] gericht zijn.

[1] Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.09.2002).

5. CONCLUSIE

Overeenkomstig artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag wijzigt de Commissie haar voorstel zoals hierboven aangegeven.

Top