EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004AB0032

CON/2004/32: Advies van de Europese Centrale Bank van 6 oktober 2004 op verzoek van de Raad van de Europese Unie betreffende een aanbeveling door de Commissie van de Europese Gemeenschappen voor een Besluit van de Raad over het openen van onderhandelingen betreffende een overeenkomst over monetaire betrekkingen met het Vorstendom Andorra (COM(2004) 548 definitief)

OJ C 256, 16.10.2004, p. 9–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.10.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 256/9


ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 6 oktober 2004

op verzoek van de Raad van de Europese Unie betreffende een aanbeveling door de Commissie van de Europese Gemeenschappen voor een Besluit van de Raad over het openen van onderhandelingen betreffende een overeenkomst over monetaire betrekkingen met het Vorstendom Andorra (COM(2004) 548 definitief)

(CON/2004/32)

(2004/C 256/06)

1.

De Raad van de Europese Unie verzocht op 8 september 2004 de Europese Centrale Bank (ECB) een advies op te stellen betreffende een aanbeveling door de Commissie van de Europese Gemeenschappen voor een Besluit van de Raad over het openen van onderhandelingen betreffende een overeenkomst over monetaire betrekkingen met het Vorstendom Andorra (COM(2004) 548 definitief) (hierna de „aanbeveling” te noemen).

2.

De bevoegdheid van de ECB om een advies uit te brengen inzake de aanbeveling is gebaseerd op artikel 111, lid 3 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Overeenkomstig de eerste volzin van artikel 17.5 van het Reglement van orde van de Europese Centrale Bank heeft de Raad van bestuur dit advies goedgekeurd.

3.

De aanbeveling stelt een ontwerp-besluit van de Raad voor dat vaststelt dat voldaan is aan de noodzakelijke voorwaarden van Beschikking 2004/548/EG van de Raad van 11 mei 2004 (1) voor het openen van onderhandelingen tussen de Gemeenschap en het Vorstendom Andorra (hierna „Andorra” te noemen) betreffende een monetaire overeenkomst (hierna de „overeenkomst” te noemen) en dat derhalve deze onderhandelingen kunnen worden geopend.

4.

In haar Advies CON/2004/12 van 1 april 2004 inzake Beschikking 2004/548/EG (2), erkende de ECB onder meer dat het openen van onderhandelingen over de overeenkomst in het belang van de Gemeenschap zou zijn.

5.

De aanbeveling stelt dat aan de noodzakelijke voorwaarden van Beschikking 2004/548/EG is voldaan, aangezien de Gemeenschap en Andorra de overeenkomst betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden hebben geparafeerd en Andorra zich ertoe heeft verbonden deze overeenkomst voor 30 april 2005 te ratificeren. Op die grondslag pleit volgens de ECB niets tegen het aannemen van een besluit door de Raad voor het openen van onderhandelingen met Andorra over de overeenkomst.

6.

De ECB merkt op dat de onderhandelingen over de overeenkomst zullen worden opgeschort, indien Andorra de overeenkomst betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden niet voor 30 april 2005 ratificeert.

7.

Overeenkomstig artikel 7 van Beschikking 2004/548/EG, zal de Commissie namens de Gemeenschap de onderhandelingen met Andorra voeren waarbij Spanje en Frankrijk volledig zullen worden betrokken en de ECB evenzeer bij onderhandelingen die binnen haar bevoegdheidssfeer vallen.

Gedaan te Frankfurt am Main, 6 oktober 2004.

De president van de ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  PB L 244 van 16.7.2004, blz. 47.

(2)  PB C 88 van 8.4.2004, blz. 18.


Top