EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004AB0011

Advies van de Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank van 1 april 2004 inzake een Aanbeveling van de Raad van de Europese Unie betreffende de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank (CON/2004/11)

OJ C 87, 7.4.2004, p. 37–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52004AB0011

Advies van de Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank van 1 april 2004 inzake een Aanbeveling van de Raad van de Europese Unie betreffende de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank (CON/2004/11)

Publicatieblad Nr. C 087 van 07/04/2004 blz. 0037 - 0037


Advies van de Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank

van 1 april 2004

inzake een Aanbeveling van de Raad van de Europese Unie betreffende de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank

(CON/2004/11)

(2004/C 87/11)

1. In een brief gedateerd 30 maart 2004 verzocht de Raad van de Europese Unie de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) zijn advies te geven betreffende Aanbeveling 2004/296/EG van de Raad van 30 maart 2004 inzake de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank(1).

2. De bovengenoemde aanbeveling, die na raadpleging van de raad van bestuur van de ECB en van het Europees Parlement ter fine van beslissing zal worden voorgelegd aan de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten die de euro hebben aangenomen, beveelt aan om over te gaan tot de benoeming van de heer José Manuel González-Páramo tot lid van de directie van de ECB, voor een periode van acht jaar, met ingang van 1 juni 2004.

3. De raad van bestuur van de ECB is van mening dat de voorgestelde kandidaat een persoon is met een erkende reputatie en beroepservaring op monetair of bancair gebied, zoals artikel 112, lid 2, onder b) van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap vereist.

4. De raad van bestuur van de ECB heeft geen bezwaar tegen de Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van de voorgestelde kandidaat tot lid van de directie van de ECB.

5. De raad van bestuur van de ECB heeft dit advies overeenkomstig artikel 112, lid 2, onder b), van het Verdrag en artikel 11.2 en artikel 43.3 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, goedgekeurd.

Gedaan te Frankfurt am Main, 1 april 2004.

Namens de raad van bestuur van de ECB

De president van de ECB

Jean-Claude Trichet

(1) PB L 97 van 1.4.2004, blz. 65.

Top