EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52002XC0508(01)

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt)

OJ C 111, 8.5.2002, p. 2–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002XC0508(01)

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt)

Publicatieblad Nr. C 111 van 08/05/2002 blz. 0002 - 0003


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

(Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt)

(2002/C 111/02)

Datum waarop het besluit is genomen: 5.4.2002

Lidstaat: Spanje

Nummer van de steunmaatregel: N 33/01

Benaming: Steun voor landbouwbedrijven

Doelstelling: Een algemene regeling voor steun in de landbouwsector vaststellen

Rechtsgrond: Proyecto de reglamento de ayudas estatales del sector agrario en la Comunidad autónoma de Navarra

Begrotingsmiddelen: Niet gepreciseerd

Steunintensiteit of steunbedrag: Varieert naar gelang van de maatregel

Looptijd: Onbepaald

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 5.4.2002

Lidstaat: Spanje (Galicië)

Nummer van de steunmaatregel: N 128/02

Benaming: Steun voor veehouderijen in verband met het slachten van dieren als gevolg van BSE

Doelstelling: Schadeloosstelling bieden voor verplichte slachtingen en de vernietiging van dierlijke producten als gevolg van de officiële verklaring dat bovine spongiforme encefalopathie aangetroffen is

Rechtsgrond: Proyecto de orden por la que se establecen las indemnizaciones por sacrificio obligatorio de los animales como consecuencia de la declaración oficial de la existencia de la enfermedad encefalopatia espongiforme bovina

Begrotingsmiddelen: Onbepaald

Steunintensiteit of steunbedrag: Tot 100 % van de kosten voor de vervanging van het betrokken dier, bovenop eventuele andere steunmaatregelen

Looptijd: Onbepaald

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 5.4.2002

Lidstaat: Griekenland

Nummer van de steunmaatregel: N 139/2000

Benaming: Financiële steun voor landbouwers wier bonenoogst schade heeft geleden door de slechte weersomstandigheden in 1999

Doelstelling: Zie benaming

Rechtsgrond: Κοινή υπουργική απόφαση

Begrotingsmiddelen: 750000 EUR

Steunintensiteit of steunbedrag: 30 % van de gederfde productie

Looptijd: Een jaar

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 5.4.2002

Lidstaat: Italië (Veneto)

Nummer van de steunmaatregel: N 248/2000

Benaming: Steun voor pluimveehouders van wie de bedrijven door aviaire influenza zijn getroffen (Rectificatie van de brief van 14.1.2002 - C(2002) 60)

Doelstelling: Vergoeding voor het inkomensverlies dat de pluimveehouders hebben geleden als gevolg van de aviaire influenza

Rechtsgrond: Legge regionale 7 aprile 2000, n. 8, come da attuazione di cui al decreto del presidente della Regione 24 maggi 2000, n. 880

Begrotingsmiddelen: 15 miljard ITL (ongeveer 9167191 EUR) voor het jaar 2000

Steunintensiteit of steunbedrag: Ten hoogste 80 % van het inkomensverlies

Looptijd: Onbepaald

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 5.4.2002

Lidstaat: Spanje

Nummer van de steunmaatregel: N 511/01

Benaming: Steun voor de onderneming "Quesos del Duero"

Doelstelling: Bijdragen in de financiering van de vestiging van een nieuwe fabriek voor de productie van kwaliteitskaas

Rechtsgrond: Ley 50/85 de 27 de diciembre de incentivos regionales para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales. Real Decreto 1535/87, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de dessarrollo de dicha Ley 50/85. Real Decreto 570/1988, de 3 de junio, de delimitación de la Zona de Promoción Económica de Castilla León

Begrotingsmiddelen: 4491664 EUR

Steunintensiteit of steunbedrag: 10 % van de totale investeringskosten

Looptijd: Eén enkele betaling na afloop van de geplande investeringen

Andere inlichtingen: Het project zal netto 120 nieuwe banen opleveren

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 5.4.2002

Lidstaat: Oostenrijk (Oberösterreich)

Nummer van de steunmaatregel: N 828/01

Benaming: Investeringssteun voor bemestingsmachines

Doelstelling: Doel van de maatregel is steun te verlenen voor de aankoop van machines voor het uitrijden van mest op het land. Slechts de eerste aankoop (na 1.1.2002) van machines voor rechtstreekse inbrenging van mest in de bodem is subsidiabel. De aankoop van deze machines wordt aangemoedigd om de verspreiding van stikstofverbindingen (NH3, NO3-) in het milieu te beperken. De maatregel is identiek aan steunmaatregel nr. N 10/00, die op 31.12.2001 afliep

Rechtsgrond: Förderungsrichtlinien für den Ankauf von Gülleverteilsystemen zur bodennahen Ausbringung bzw. direkten Einarbeitung in den Boden

Begrotingsmiddelen: 72680 EUR per jaar

Steunintensiteit of steunbedrag: De steunintensiteit zal 20 % van de aankoopkosten bedragen, met een maximum van 36400 EUR

Looptijd: Tot nader order

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Top