EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51998AC0457

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over: - het "Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de uitbreiding tot het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland van Richtlijn 97/81/EG van de Raad van 15 december 1997 betreffende de door de UNICE, het CEEP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake deeltijdwerk", en - het "Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de uitbreiding tot het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland van Richtlijn 97/80/EG van de Raad van 15 december 1997 inzake de bewijslast in gevallen van discriminatie op grond van het geslacht"

OJ C 157, 25.5.1998, p. 64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998AC0457

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over: - het "Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de uitbreiding tot het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland van Richtlijn 97/81/EG van de Raad van 15 december 1997 betreffende de door de UNICE, het CEEP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake deeltijdwerk", en - het "Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de uitbreiding tot het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland van Richtlijn 97/80/EG van de Raad van 15 december 1997 inzake de bewijslast in gevallen van discriminatie op grond van het geslacht"

Publicatieblad Nr. C 157 van 25/05/1998 blz. 0064


Advies van het Economisch en Sociaal Comité over:

- het "Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de uitbreiding tot het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland van Richtlijn 97/81/EG van de Raad van 15 december 1997 betreffende de door de UNICE, het CEEP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake deeltijdwerk", en - het "Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de uitbreiding tot het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland van Richtlijn 97/80/EG van de Raad van 15 december 1997 inzake de bewijslast in gevallen van discriminatie op grond van het geslacht"

(98/C 157/15)

De Raad heeft op 17 maart 1998 besloten het Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig artikel 100 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, te raadplegen over de voornoemde voorstellen.

De Afdeling voor sociale aangelegenheden, gezinsvraagstukken, onderwijs en cultuur, is met de voorbereiding van de werkzaamheden belast. Het Economisch en Sociaal Comité heeft vervolgens mevrouw Maddocks als algemeen rapporteur aangewezen (artikelen 20 en 50 van het Reglement van Orde).

Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 353e Zitting (vergadering van 25 maart 1998) het volgende advies uitgebracht, dat met 52 stemmen vóór, één stem tegen, bij één onthouding is goedgekeurd.

In lijn met zijn eerder in het advies () over de uitbreiding tot het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland van de richtlijnen inzake de Europese ondernemingsraad en inzake ouderschapsverlof geformuleerde standpunt, toont het Economisch en Sociaal Comité zich opnieuw verheugd over de toetreding van het VK tot de sociale bepalingen van het nieuwe Verdrag en steunt het dan ook deze beide Commissievoorstellen.

Brussel, 25 maart 1998.

De voorzitter van het Economisch en Sociaal Comité

T. JENKINS

() PB C 19 van 21.1.1998.

Top