EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42000A0922(07)

Het Schengenacquis - Overeenkomst betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, en de Helleense Republiek bij de overeenkomsten van respectievelijk 27 november 1990, 25 juni 1991 en 6 november 1992 zijn toegetreden

OJ L 239, 22.9.2000, p. 90–96 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 002 P. 81 - 87
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 002 P. 81 - 87
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 002 P. 81 - 87
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 002 P. 81 - 87
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 002 P. 81 - 87
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 002 P. 81 - 87
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 002 P. 81 - 87
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 002 P. 81 - 87
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 002 P. 81 - 87
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 255 - 261
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 255 - 261
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 77 - 83

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

42000A0922(07)

Het Schengenacquis - Overeenkomst betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, en de Helleense Republiek bij de overeenkomsten van respectievelijk 27 november 1990, 25 juni 1991 en 6 november 1992 zijn toegetreden

Publicatieblad Nr. L 239 van 22/09/2000 blz. 0090 - 0096


OVEREENKOMST BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE REPUBLIEK OOSTENRIJK

tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, en de Helleense Republiek bij de overeenkomsten van respectievelijk 27 november 1990, 25 juni 1991 en 6 november 1992 zijn toegetreden

Het KONINKRIJK BELGIË, de BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, de FRANSE REPUBLIEK, het GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG en het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, overeenkomstsluitende partijen van de Overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, hierna genoemd "de Overeenkomst van 1990", alsmede de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, en de Helleense Republiek die door middel van de overeenkomsten van respectievelijk 27 november 1990, 25 juni 1991 en 6 november 1992 tot de Overeenkomst van 1990 zijn toegetreden, enerzijds,

en de REPUBLIEK OOSTENRIJK, anderzijds,

Gelet op de ondertekening te Brussel, op achtentwintig april negentienhonderdvijfennegentig, van het protocol betreffende de toetreding van de regering van de Republiek Oostenrijk tot het akkoord tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, zoals gewijzigd bij de protocollen van 27 november 1990, 25 juni 1991 en 6 november 1992 betreffende de toetreding van de regeringen van respectievelijk de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, en de Helleense Republiek,

Gelet op artikel 140 van de Overeenkomst van 1990,

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1

Bij deze overeenkomst treedt de Republiek Oostenrijk toe tot de Overeenkomst van 1990.

Artikel 2

1. Voor de Republiek Oostenrijk zijn de ambtenaren als bedoeld in artikel 40, lid 4, van de Overeenkomst van 1990:

a) de organen van de "Öffentliche Sicherheitsdienst", zijnde:

- de leden van de "Bundesgendarmerie",

- de leden van het "Bundessicherheitswachekorps",

- de leden van het "Kriminalbeamtenkorps",

- de tot het bevelen en direct toepassen van dwangmiddelen bevoegde ambtenaren van de "rechtskundige Dienst bei Sicherheitsbehörden";

b) onder de in desbetreffende bilaterale overeenkomsten als bedoeld in artikel 40, lid 6, van de Overeenkomst van 1990 vastgestelde voorwaarden met betrekking tot hun bevoegdheden op het gebied van sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen, sluikhandel in wapens en explosieven en illegaal vervoer van giftige en schadelijke afvalstoffen: de douaneambtenaren.

2. Voor de Republiek Oostenrijk is de autoriteit als bedoeld in artikel 40, lid 5, van de Overeenkomst van 1990: "die Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit im Bundesministerium für Inneres".

Artikel 3

Voor de Republiek Oostenrijk zijn de ambtenaren als bedoeld in artikel 41, lid 7, van de Overeenkomst van 1990:

1. de organen van de "Öffentliche Sicherheitsdienst", zijnde:

- de leden van de "Bundesgendarmerie",

- de leden van het "Bundessicherheitswachekorps",

- de leden van het "Kriminalbeamtenkorps",

- de tot het bevelen en direct toepassen van dwangmiddelen bevoegde ambtenaren van de "rechtskundige Dienst bei Sicherheitsbehörden";

2. onder de in desbetreffende bilaterale overeenkomsten als bedoeld in artikel 41, lid 10, van de Overeenkomst van 1990 vastgestelde voorwaarden met betrekking tot hun bevoegdheden op het gebied van sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen, sluikhandel in wapens en explosieven en illegaal vervoer van giftige en schadelijke afvalstoffen: de douaneambtenaren.

Artikel 4

Voor de Republiek Oostenrijk is het ministerie als bedoeld in artikel 65, lid 2, van de Overeenkomst van 1990: het Bondsministerie van Justitie.

Artikel 5

1. Deze overeenkomst dient te worden bekrachtigd, aanvaard of goedgekeurd. De akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring worden bij de regering van het Groothertogdom Luxemburg nedergelegd; deze geeft aan de overeenkomstsluitende partijen kennis van de nederlegging.

2. Deze overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum van nederlegging van de akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring door de staten voor wie de Overeenkomst van 1990 in werking is getreden, en door de Republiek Oostenrijk.

Voor de overige staten treedt deze overeenkomst in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum van nederlegging van hun akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring, mits deze overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in voorgaande alinea in werking is getreden.

3. De regering van het Groothertogdom Luxemburg geeft de overeenkomstsluitende partijen kennis van de datum van inwerkingtreding.

Artikel 6

De regering van het Groothertogdom Luxemburg zendt de regering van de Republiek Oostenrijk een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift toe van de Overeenkomst van 1990 in de Duitse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese en de Spaanse taal.

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, deze overeenkomst hebben ondertekend.

Gedaan te Brussel, op achtentwintig april negentienhonderdvijfennegentig, in de Duitse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese en de Spaanse taal, zijnde zeven teksten in elk van deze talen gelijkelijk authentiek, in een origineel dat zal worden nedergelegd bij de regering van het Groothertogdom Luxemburg, die een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan aan alle overeenkomstsluitende partijen toezendt.

Voor de regering van het Koninkrijk België

>PIC FILE= "L_2000239NL.009101.TIF">

Voor de regering van de Bondsrepubliek Duitsland

>PIC FILE= "L_2000239NL.009102.TIF">

Voor de regering van de Helleense Republiek

>PIC FILE= "L_2000239NL.009201.TIF">

Voor de regering van het Koninkrijk Spanje

>PIC FILE= "L_2000239NL.009202.TIF">

Voor de regering van de Franse Republiek

>PIC FILE= "L_2000239NL.009203.TIF">

Voor de regering van de Italiaanse Republiek

>PIC FILE= "L_2000239NL.009204.TIF">

Voor de regering van het Groothertogdom Luxemburg

>PIC FILE= "L_2000239NL.009205.TIF">

Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden

>PIC FILE= "L_2000239NL.009206.TIF">

Voor de regering van de Republiek Oostenrijk

>PIC FILE= "L_2000239NL.009301.TIF">

Voor de regering van de Portugese Republiek

>PIC FILE= "L_2000239NL.009302.TIF">

SLOTAKTE

I. Bij de ondertekening van de overeenkomst betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen ondertekende akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, en de Helleense Republiek bij de overeenkomsten van respectievelijk 27 november 1990, 25 juni 1991 en 6 november 1992 zijn toegetreden, onderschrijft de regering van de Republiek Oostenrijk de bij ondertekening van de Overeenkomst van 1990 ondertekende slotakte, protocol en gemeenschappelijke verklaring van de ministers en staatssecretarissen.

De regering van de Republiek Oostenrijk onderschrijft de daarin vervatte gemeenschappelijke verklaringen en neemt nota van de daarin vervatte eenzijdige verklaringen.

De regering van het Groothertogdom Luxemburg zendt de regering van de Republiek Oostenrijk een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift toe van de bij de ondertekening van de Overeenkomst van 1990 ondertekende slotakte, protocol en gemeenschappelijke verklaring van de ministers en staatssecretarissen, in de Duitse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese en de Spaanse taal.

II. Bij de ondertekening van de overeenkomst betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen ondertekende akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, en de Helleense Republiek bij de overeenkomsten van respectievelijk 27 november 1990, 25 juni 1991 en 6 november 1992 zijn toegetreden, hebben de overeenkomstsluitende partijen onderstaande verklaringen aangenomen:

1. Gemeenschappelijke verklaring inzake artikel 5 van de overeenkomst betreffende de toetreding

De overeenkomstsluitende partijen informeren elkaar reeds vóór de inwerkingtreding van de overeenkomst betreffende de toetreding omtrent alle omstandigheden die voor de door de Overeenkomst van 1990 bestreken materie en de inwerkingstelling van de overeenkomst betreffende de toetreding relevant zijn.

Deze overeenkomst wordt tussen de staten voor wie de Overeenkomst van 1990 in werking is gesteld, en voor de Republiek Oostenrijk niet eerder in werking gesteld dan nadat aan de voorwaarden voor toepassing van de Overeenkomst van 1990 in al die staten is voldaan en de controles aan de buitengrenzen aldaar effectief zijn.

Voor elk van de overige staten wordt deze overeenkomst niet eerder in werking gesteld dan nadat aan de voorwaarden voor toepassing van de Overeenkomst van 1990 in die staat is voldaan en de controles aan de buitengrenzen aldaar effectief zijn.

2. Gemeenschappelijke verklaring inzake artikel 9, lid 2, van de Overeenkomst van 1990

De overeenkomstsluitende partijen preciseren bij ondertekening van de overeenkomst betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk tot de Overeenkomst van 1990, met betrekking tot artikel 9, lid 2, van de Overeenkomst van 1990, dat tussen hen een gemeenschappelijke visumregeling bestaat, zoals deze sedert 19 juni 1990 tussen de ondertekenende staten van laatstbedoelde Overeenkomst van toepassing is.

III. De overeenkomstsluitende partijen nemen nota van de verklaring van de regering van de Republiek Oostenrijk inzake de overeenkomsten betreffende de toetreding van de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, en de Helleense Republiek:

De regering van de Republiek Oostenrijk neemt kennis van de inhoud van de overeenkomsten van 27 november 1990, 25 juni 1991 en 6 november 1992 betreffende de toetreding van respectievelijk de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, en de Helleense Republiek tot de Overeenkomst van 1990, alsmede van de inhoud van de aan deze overeenkomsten gehechte slotakten en verklaringen.

De regering van het Groothertogdom Luxemburg zendt de regering van de Republiek Oostenrijk een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift toe van bovengenoemde overeenkomsten.

Gedaan te Brussel, op achtentwintig april negentienhonderdvijfennegentig, in de Duitse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese en de Spaanse taal, zijnde zeven teksten in elk van deze talen gelijkelijk authentiek, in een origineel dat zal worden nedergelegd bij de regering van het Groothertogdom Luxemburg, die een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan aan alle overeenkomstsluitende partijen toezendt.

Voor de regering van het Koninkrijk België

>PIC FILE= "L_2000239NL.009501.TIF">

Voor de regering van de Bondsrepubliek Duitsland

>PIC FILE= "L_2000239NL.009502.TIF">

Voor de regering van de Helleense Republiek

>PIC FILE= "L_2000239NL.009503.TIF">

Voor de regering van het Koninkrijk Spanje

>PIC FILE= "L_2000239NL.009504.TIF">

Voor de regering van de Franse Republiek

>PIC FILE= "L_2000239NL.009601.TIF">

Voor de regering van de Italiaanse Republiek

>PIC FILE= "L_2000239NL.009602.TIF">

Voor de regering van het Groothertogdom Luxemburg

>PIC FILE= "L_2000239NL.009603.TIF">

Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden

>PIC FILE= "L_2000239NL.009604.TIF">

Voor de regering van de Republiek Oostenrijk

>PIC FILE= "L_2000239NL.009605.TIF">

Voor de regering van de Portugese Republiek

>PIC FILE= "L_2000239NL.009606.TIF">

Top