Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 41995X0804

Resolutie van de vertegenwoordigers van de regeringen van de Lid-Staten, in het kader van de Raad bijeen, van 10 juli 1995 houdende aanvulling van de resoluties van 23 juni 1981, 30 juni 1982 en 14 juli 1986 met betrekking tot de invoering van het paspoort van een uniform model

OJ C 200, 4.8.1995, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

41995X0804

Resolutie van de vertegenwoordigers van de regeringen van de Lid-Staten, in het kader van de Raad bijeen, van 10 juli 1995 houdende aanvulling van de resoluties van 23 juni 1981, 30 juni 1982 en 14 juli 1986 met betrekking tot de invoering van het paspoort van een uniform model

Publicatieblad Nr. C 200 van 04/08/1995 blz. 0001 - 0001


RESOLUTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LID-STATEN, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN,

van 10 juli 1995

houdende aanvulling van de resoluties van 23 juni 1981, 30 juni 1982 en 14 juli 1986 met betrekking tot de invoering van het paspoort van een uniform model

(95/C 200/01)

DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LID-STATEN VAN DE EUROPESE UNIE, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN,

ERAAN HERINNEREND dat zij, met hun resoluties van 23 juni 1981 (1), 30 juni 1982 (2) en 14 juli 1986 (3), een paspoort van uniform model hebben opgesteld;

VAN OORDEEL dat als gevolg van de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de Europese Unie, in het paspoort de vermelding "Europese Gemeenschap" moet worden vervangen door "Europese Unie";

VAN OORDEEL dat de nieuwe Lid-Staten zich moeten beijveren onverwijld dit paspoort af te geven;

VAN OORDEEL dat dient te worden overgegaan tot de taalkundige aanpassingen die nodig zijn om met de toetreding van deze Staten rekening te houden;

VAN OORDEEL dat rekening moet worden gehouden met het statuut van AAland,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT OMTRENT HETGEEN VOLGT:

1. In de punten B en D van bijlage I van de resolutie van 23 juni 1981 wordt "Europese Gemeenschap" vervangen door "Europese Unie".

In punt A van bijlage II van dezelfde resolutie wordt "van de Europese Gemeenschappen" vervangen door "van de Europese Unie".

De Lid-Staten zullen daarmee rekening houden naarmate er nieuwe voorraden paspoorten worden gedrukt, maar uiterlijk vanaf 1 januari 1998.

2. De Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden zullen zich beijveren om dit paspoort uiterlijk vanaf 1 januari 1998 af te geven volgens het model dat in vorengenoemde resoluties, als gewijzigd bij deze resolutie, is bepaald.

3. De vermeldingen bedoeld in de punten C en D, in punt E, derde alinea, tweede streepje, en in de punten F, G, H en I, van bijlage I van de resolutie van 23 juni 1981, zullen tevens in het Fins en het Zweeds worden gesteld overeenkomstig de bepalingen welke die resolutie bevat voor de andere officiële talen van de Lid-Staten van de Europese Unie.

De Lid-Staten zullen daarmee rekening houden naarmate er nieuwe voorraden paspoorten worden gedrukt, maar uiterlijk vanaf 1 januari 1998.

4. In de op de AAland-eilanden afgegeven paspoorten wordt het woord "AAland" opgenomen, indien de houder van het paspoort daar de "hembygdsraett/kotiseutuoikeus" (regionaal burgerschap) geniet.

(1) PB nr. C 241 van 19. 9. 1981, blz. 1.

(2) PB nr. C 179 van 16. 7. 1982, blz. 1.

(3) PB nr. C 185 van 24. 7. 1986, blz. 1.

Top