EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0755

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/755 van de Raad van 13 april 2023 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

ST/7714/2023/INIT

PB L 100I van 13.4.2023, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/755/oj

13.4.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 100/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2023/755 VAN DE RAAD

van 13 april 2023

tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (1), en met name artikel 14, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 17 maart 2014 heeft de Raad Verordening (EU) nr. 269/2014 vastgesteld.

(2)

De Unie houdt onverkort vast aan haar steun voor de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Oekraïne.

(3)

In zijn conclusies van 23 maart 2023 herhaalde de Europese Raad dat hij de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne, die een onmiskenbare schending van het Handvest van de Verenigde Naties vormt, met klem veroordeelt. De Europese Raad herhaalde tevens dat de Unie vastbesloten blijft de collectieve druk op Rusland te handhaven en op te voeren, onder meer met mogelijke verdere beperkende maatregelen.

(4)

Gezien de ernst van de situatie is de Raad van oordeel dat twee entiteiten die verantwoordelijk zijn voor acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen, moeten worden toegevoegd moeten worden aan de in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 opgenomen lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

(5)

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 moet daarom dienovereenkomstig gewijzigd worden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 april 2023.

Voor de Raad

De voorzitter

J. ROSWALL


(1)  PB L 78 van 17.3.2014, blz. 6.


BIJLAGE

De volgende entiteiten worden toegevoegd aan de lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014:

 

Naam

Identificatie-gegevens

Redenen

Datum van plaatsing op de lijst

“210.

Wagnergroep

(Russisch: Группа Вагнера)

ook bekend als:

Vagner Group

PMC Wagner

Liga

League

Geassocieerde personen: Dimitriy Utkin; Yevgeniy Prigozhin

De Wagnergroep is een in Rusland gevestigde particuliere militaire entiteit zonder rechtspersoonlijkheid, die in 2014 werd opgericht als opvolger van het Slavonic Corps. Zij wordt geleid door Dimitriy Utkin en gefinancierd door Yevgeniy Prigozhin. Via de oprichting van lokale entiteiten, en met de steun van lokale overheden, financiert de Wagnergroep haar activiteiten en voert zij ze uit. De Wagnergroep leidde de aanvallen op de Oekraïense steden Soledar en Bachmoet in januari 2023 en neemt actief deel aan de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Derhalve is de Wagnergroep verantwoordelijk voor materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

13.4.2023

211.

RIA FAN

ook bekend als:

FNA

Federal News Agency LLC

RIA FNA

Plaats van registratie: Sint-Petersburg, Russische Federatie

Registratiedatum: 11.5.2014

Website:

www.riafan.ru

Geassocieerde persoon: Yevgeniy Prigozhin

Geassocieerde entiteiten: Patriot Media Group (Mediagroep Patriot), Wagnergroep

RIA FAN maakt deel uit van de Mediagroep Patriot, een Russische mediaorganisatie waarvan de raad van bestuur wordt geleid door Yevgeniy Prigozhin. RIA FAN is betrokken bij regeringsgezinde propaganda en desinformatie over de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. RIA FAN verwijst naar de aanhoudende aanvalsoorlog tegen Oekraïne als een missie om “Oekraïense nazi’s” te stoppen en promoot acties van de Wagnergroep. RIA FAN verleent bijgevolg materieel steun aan acties en beleid die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen. RIA FAN heeft ook banden met de Mediagroep Patriot.

13.4.2023”


Top