EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D2759

Besluit (EU) 2023/2759 van de Raad van 4 december 2023 tot benoeming van vijf leden van en zes plaatsvervangers in het Comité van de Regio’s, voorgedragen door het Koninkrijk der Nederlanden

ST/14976/2023/INIT

PB L, 2023/2759, 7.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2759/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2759/oj

European flag

Publicatieblad
van de Europese Unie

NL

Serie L


2023/2759

7.12.2023

BESLUIT (EU) 2023/2759 VAN DE RAAD

van 4 december 2023

tot benoeming van vijf leden van en zes plaatsvervangers in het Comité van de Regio’s, voorgedragen door het Koninkrijk der Nederlanden

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 305,

Gezien Besluit (EU) 2019/852 van de Raad van 21 mei 2019 ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio’s (1),

Gezien de voordrachten van de Nederlandse regering,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Volgens artikel 300, lid 3, van het Verdrag bestaat het Comité van de Regio’s uit vertegenwoordigers van de regionale en lokale gemeenschappen die in een regionaal of lokaal lichaam gekozen zijn of politiek verantwoording verschuldigd zijn aan een gekozen vergadering.

(2)

Op 10 december 2019 heeft de Raad Besluit (EU) 2019/2157 (2) houdende benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio’s voor de periode van 26 januari 2020 tot en met 25 januari 2025 vastgesteld. Op 24 april 2020 heeft de Raad Besluit (EU) 2020/577 (3) tot benoeming van twee plaatsvervangers in het Comité van de Regio’s, voorgedragen door het Koninkrijk der Nederlanden, vastgesteld. Op 29 april 2021 heeft de Raad Besluit (EU) 2021/721 (4) tot benoeming van een lid en een plaatsvervanger van het Comité van de Regio’s, voorgedragen door het Koninkrijk der Nederlanden, vastgesteld. Op 20 december 2021 heeft de Raad Besluit (EU) 2021/2294 (5) tot benoeming van een lid en een plaatsvervanger van het Comité van de Regio’s, voorgedragen door het Koninkrijk der Nederlanden, vastgesteld. Op 21 juni 2022 heeft de Raad Besluit (EU) 2022/1001 (6) tot benoeming van een lid van en een plaatsvervanger in het Comité van de Regio’s, voorgedragen door het Koninkrijk der Nederlanden, vastgesteld.

(3)

In het Comité van de Regio’s zijn vijf zetels van lid vrijgekomen vanwege het einde van het nationale mandaat op grond waarvan de heer Johan HAMSTER, de heer Michiel Alexander RIJSBERMAN, de heer Tjisse STELPSTRA, de heer Yde Johan VAN HIJUM en mevrouw Ilse ZAAL waren voorgedragen.

(4)

In het Comité van de Regio’s zijn zes zetels van plaatsvervanger vrijgekomen door het aftreden van de heer Maarten VAN GAANS-GIJBELS en het einde van het nationale mandaat op grond waarvan mevrouw Jeannette Nicole BALJEU, de heer Johannes Cornelius Gerardus Maria (John) BERENDS, de heer Klaas FOKKINGA, mevrouw Anna PIJPELINK en de heer Robertus Cornelis Leonardus STRIJK waren voorgedragen.

(5)

De Nederlandse regering heeft de volgende vertegenwoordigers van regionale gemeenschappen die politiek verantwoording zijn verschuldigd aan een gekozen vergadering, voor de resterende duur van de ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 25 januari 2025, voorgedragen als lid van het Comité van de Regio’s: De heer Rang Friso DOUWSTRA, Gedeputeerde provincie Fryslân, mevrouw Johanna Everdina MOL, Gedeputeerde provincie Gelderland, mevrouw Willemina Roziena Catharina STERK, Gedeputeerde provincie Zuid-Holland, de heer Arthur Theodorus Hendrikus VAN DIJK, Commissaris van de Koning provincie Noord-Holland, en Mariette Elsbeth VAN LEEUWEN, Gedeputeerde provincie Zuid-Holland.

(6)

De Nederlandse regering heeft de volgende vertegenwoordigers van regionale gemeenschappen die politiek verantwoording zijn verschuldigd aan een gekozen vergadering, voor de resterende duur van de ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 25 januari 2025, voorgedragen als plaatsvervangers van het Comité van de Regio’s: mevrouw Elisabeth Anna Maria Bernard DEMOLLIN-SCHNEIDERS, Gedeputeerde provincie Limburg, de heer Erwin Nico Willem HOOGLAND, Gedeputeerde provincie Overijssel, de heer Jan KLOPMAN, Gedeputeerde provincie Flevoland, de heer Wilfried Robert Leonia NIELEN, Gedeputeerde provincie Zeeland, de heer Abraham SCHMAAL, Gedeputeerde provincie Groningen, en de heer Egbert VAN DIJK, Gedeputeerde provincie Drenthe,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De volgende vertegenwoordigers van regionale gemeenschappen die politiek verantwoording zijn verschuldigd aan een gekozen vergadering, worden voor de resterende duur van de ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 25 januari 2025, in het Comité van de Regio’s benoemd:

a)

tot lid:

de heer Rang Friso DOUWSTRA, Gedeputeerde provincie Fryslân,

mevrouw Johanna Everdina MOL, Gedeputeerde provincie Gelderland,

mevrouw Willemina Roziena Catharina STERK, Gedeputeerde provincie Zuid-Holland,

de heer Arthur Theodorus Hendrikus VAN DIJK, commissaris van de Koning provincie Noord-Holland,

mevrouw Mariette Elsbeth VAN LEEUWEN, Gedeputeerde provincie Zuid-Holland,

en

b)

tot plaatsvervanger:

mevrouw Elisabeth Anna Maria Bernard DEMOLLIN-SCHNEIDERS, Gedeputeerde provincie Limburg,

de heer Erwin Nico Willem HOOGLAND, Gedeputeerde provincie Overijssel,

de heer Rang Friso DOUWSTRA, Gedeputeerde provincie Fryslân,

de heer Wilfried Robert Leonia NIELEN, Gedeputeerde provincie Zeeland,

de heer Abraham SCHMAAL, Gedeputeerde provincie Groningen, en

de heer Egbert VAN DIJK, Gedeputeerde provincie Drenthe.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 4 december 2023.

Voor de Raad

De voorzitter

F. BOLAÑOS GARCÍA


(1)   PB L 139 van 27.5.2019, blz. 13.

(2)  Besluit (EU) 2019/2157 van de Raad van 10 december 2019 tot benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio’s voor de periode van 26 januari 2020 tot en met 25 januari 2025 (PB L 327 van 17.12.2019, blz. 78).

(3)  Besluit (EU) 2020/577 van de Raad van 24 april 2020 tot benoeming van twee plaatsvervangers van het Comité van de Regio’s, voorgedragen door het Koninkrijk der Nederlanden (PB L 134 van 28.4.2020, blz. 1).

(4)  Besluit (EU) 2021/721 van de Raad van 29 april 2021 tot benoeming van een lid en een plaatsvervanger van het Comité van de Regio’s, voorgedragen door het Koninkrijk der Nederlanden (PB L 154 van 4.5.2021, blz. 3).

(5)  Besluit (EU) 2021/2294 van de Raad van 20 december 2021 tot benoeming van een lid en een plaatsvervanger van het Comité van de Regio’s, voorgedragen door het Koninkrijk der Nederlanden (PB L 458 van 22.12.2021, blz. 517).

(6)  Besluit (EU) 2022/1001 van de Raad van 21 juni 2022 tot benoeming van een lid van het Comité van de Regio’s, voorgedragen door het Koninkrijk der Nederlanden (PB L 168 van 27.6.2022, blz. 79).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2759/oj

ISSN 1977-0758 (electronic edition)


Top