EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0892

Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2023/892 van de Raad van 28 april 2023 tot uitvoering van Besluit 2013/255/GBVB betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië

ST/8176/2023/INIT

PB L 114 van 2.5.2023, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/892/oj

2.5.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 114/22


UITVOERINGSBESLUIT (GBVB) 2023/892 VAN DE RAAD

van 28 april 2023

tot uitvoering van Besluit 2013/255/GBVB betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 31, lid 2,

Gezien Besluit 2013/255/GBVB van de Raad van 31 mei 2013 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië (1), en met name artikel 30, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 31 mei 2013 Besluit 2013/255/GBVB vastgesteld.

(2)

Naar aanleiding van het arrest van het Gerecht in zaak T-426/21 moet één vermelding worden geschrapt van de lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen in bijlage I bij Besluit 2013/255/GBVB.

(3)

Besluit 2013/255/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Besluit 2013/255/GBVB wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 28 april 2023.

Voor de Raad

De voorzitter

J. ROSWALL


(1)  PB L 147 van 1.6.2013, blz. 14.


BIJLAGE

De volgende vermelding wordt geschrapt van de lijst in afdeling A (“Personen”) van bijlage I bij Besluit 2013/255/GBVB:

“36.

Nizar AL-ASSAD”.

Top