EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0380

Besluit (GBVB) 2023/380 van de Raad van 20 februari 2023 tot wijziging van Besluit 2013/184/GBVB betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Myanmar/Birma

ST/5978/2023/INIT

OJ L 51I, 20.2.2023, p. 27–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/380/oj

20.2.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 51/27


BESLUIT (GBVB) 2023/380 VAN DE RAAD

van 20 februari 2023

tot wijziging van Besluit 2013/184/GBVB betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Myanmar/Birma

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 22 april 2013 heeft de Raad Besluit 2013/184/GBVB (1) vastgesteld.

(2)

Op 25 juli 2022 heeft de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (de “hoge vertegenwoordiger”) namens de Unie een verklaring afgelegd waarin de terechtstelling van democratisch gezinde leiders en oppositieleiders in Myanmar/Birma met klem wordt veroordeeld. De hoge vertegenwoordiger verklaarde ook dat deze politiek gemotiveerde terechtstellingen de zoveelste stap zijn in de richting van de volledige ontmanteling van de rechtsstaat en opnieuw een flagrante mensenrechtenschending in Myanmar/Birma vormen.

(3)

Het baart de Unie grote zorgen dat de escalatie van het geweld voortduurt en de situatie uitgroeit tot een langdurig conflict met gevolgen voor de rest van de regio. De Unie veroordeelt de aanhoudende ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder gevallen van foltering, seksueel en gendergerelateerd geweld, de voortdurende vervolging van maatschappelijke organisaties, mensenrechtenactivisten en journalisten, en aanvallen op de burgerbevolking, waaronder etnische en religieuze minderheden, door het leger van Myanmar (Tatmadaw).

(4)

De Unie heeft herhaaldelijk verklaard dat indien de situatie in Myanmar/Birma niet snel verbetert, zij klaar staat om verdere beperkende maatregelen te nemen tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat en voor de ernstige mensenrechtenschendingen in Myanmar/Birma.

(5)

Gelet op de aanhoudende ernstige situatie in Myanmar/Birma moeten negen personen en zeven entiteiten worden toegevoegd aan de lijst in de bijlage bij Besluit 2013/184/GBVB van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen waarvoor beperkende maatregelen gelden.

(6)

Besluit 2013/184/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Besluit 2013/184/GBVB wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 20 februari 2023.

Voor de Raad

De voorzitter

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Besluit 2013/184/GBVB van de Raad van 22 april 2013 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Myanmar/Birma (PB L 111 van 23.4.2013, blz. 75).


BIJLAGE

De bijlage bij Besluit 2013/184/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

De volgende vermeldingen worden toegevoegd aan de lijst onder “A. In artikel 5, lid 1, en artikel 6, lid 1, bedoelde natuurlijke personen”:

 

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van plaatsing op de lijst

“85.

Aung Hlaing Oo

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geboortedatum: 11.6.1977

Geboorteplaats: Myanmar/Birma

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 12/LaMaTa(Nine)025897

Aung Hlaing Oo is sinds hij in 2001 de Myanmar Chemical and Machinery (MCM) Company Limited oprichtte voorzitter van deze onderneming en haar dochterondernemingen.

Hij heeft zijn zakelijke en persoonlijke positie gebruikt om het geweld door het Myanmarese leger (Tatmadaw) tegen de eigen bevolking te steunen door wapens en goederen voor tweeërlei gebruik te importeren en verhandelen. Als voorzitter van MCM is hij voor de junta een belangrijke bron van wapens en commerciële steun, onder meer door zijn nauwe politieke/zakelijke banden met verschillende bedrijven in de sector militaire uitrusting, ook in 2019 en 2020. Hij maakte ook deel uit van delegaties voor de aankoop van wapens voor het Myanmarese leger, onder meer in juni 2021. Dergelijk materieel, waaronder helikopters en reserveonderdelen voor vliegtuigen, worden gebruikt bij bombardementen op burgers in verschillende deelstaten en regio's.

Aung Hlaing Oo was derhalve betrokken bij de levering van goederen en/of technologie waarvoor beperkingen gelden en goederen voor tweeërlei gebruik, waarmee ernstige mensenrechtenschendingen zijn gepleegd. Als voorzitter van MCM heeft Aung Hlaing Oo steun verleend aan de Tatmadaw bij het plegen van ernstige mensenrechtenschendingen in Myanmar/Birma, onder meer in de deelstaat Rakhine. Hij wordt daarom beschouwd als een natuurlijk persoon van wie de handelingen, het beleid of de activiteiten de democratie of de rechtsstaat in Myanmar/Birma ondermijnen, of die handelingen verricht of steunt die de vrede, de veiligheid of de stabiliteit van Myanmar/Birma bedreigen. Bovendien onderhoudt Aung Hlaing Oo banden met het leger door zijn uitgebreide connecties met het voormalige en huidige juntaregime.

20.2.2023

86.

Sit Taing Aung

(ook bekend als Sitt Taing Aung)

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geboortedatum: 13.11.1971

Geboorteplaats: Myanmar/Birma

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 12/YaKaNa(n)006213

Sit Taing Aung was de directeur van Yatanarpon Aviation Support Company en Suntac Group of Companies, vanaf hun oprichting tot hun ontbinding in november 2021. Sit Taing Aung heeft zijn activiteiten voortgezet na de staatsgreep in 2021.

Hij heeft zijn zakelijke en persoonlijke positie en rol als importeur en tussenhandelaar van wapens en goederen voor tweeërlei gebruik gebruikt om het geweld van het Myanmarese leger (Tatmadaw) tegen burgers te steunen, waaronder het bombarderen van scholen. Als directeur van de inmiddels ontbonden Yatanarpon Aviation Support Company is hij voor de junta een belangrijke bron van wapens en commerciële steun geweest, onder meer door zijn nauwe politieke/zakelijke banden met verschillende bedrijven in de sector militaire uitrusting.

Sit Taing Aung was derhalve betrokken bij de levering van goederen en/of technologie waarvoor beperkingen gelden en van goederen voor tweeërlei gebruik aan het Myanmarese leger en er bestaat een risico dat hij dat in de toekomst zal blijven doen. Als directeur van de Yatanarpon Aviation Support Company heeft Sit Taing Aung het Myanmarese leger (Tatmadaw) gesteund bij het plegen van ernstige mensenrechtenschendingen in Myanmar/Birma, en zo steun verleend aan handelingen die de vrede, de veiligheid of de stabiliteit van Myanmar/Birma bedreigen. Bovendien onderhoudt Sit Taing Aung banden met het leger door zijn uitgebreide connecties met het voormalige en huidige juntaregime.

20.2.2023

87.

Kyaw Min Oo

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geboortedatum: 18.1.1982

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 14/MaMaKa(N)140703

Kyaw Min Oo is sinds hij Sky Aviator oprichtte in 2014 de directeur van dit bedrijf. Sky Aviator heeft zijn activiteiten voortgezet na de staatsgreep in 2021.

In zijn hoedanigheid van importeur en tussenhandelaar van wapens en goederen voor tweeërlei gebruik heeft Kyaw Min Oo met behulp van zijn zakelijke en persoonlijke positie het geweld door het Myanmarese leger (Tatmadaw) gesteund. Als directeur van Sky Aviator is hij, onder meer door zijn nauwe politieke/zakelijke banden met verschillende bedrijven in de sector militaire uitrusting, voor de junta een belangrijke bron van wapens en commerciële steun, waaronder reserveonderdelen waardoor militaire vliegtuigen ingezet kunnen worden in operaties in door burgers bevolkte gebieden.

Kyaw Min Oo was derhalve betrokken bij de levering van goederen en/of technologie waarvoor beperkingen gelden en goederen voor tweeërlei gebruik, waarmee mensenrechtenschendingen zijn gepleegd. Als directeur van Sky Aviator heeft Kyaw Min Oo het Myanmarese leger gesteund bij het plegen van ernstige mensenrechtenschendingen in Myanmar/Birma, en zo steun verleend aan handelingen die de vrede, de veiligheid of de stabiliteit van Myanmar/Birma bedreigen. Bovendien onderhoudt Kyaw Min Oo banden met het leger door zijn uitgebreide connecties met het voormalige en huidige juntaregime, inclusief de door de EU op de sanctielijst geplaatste opperbevelhebber van het Myanmarese leger generaal Min Aung Hlaing

20.2.2023

88.

Moe Aung

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geboorteplaats: Myanmar/Birma

Geslacht: mannelijk

Rang: admiraal

Admiraal Moe Aung is de opperbevelhebber van de Myanmarese marine. Hij is een van de hoogste officieren in het Myanmarese leger (Tatmadaw) en onderhoudt nauwe banden met de Staatsbestuursraad van het regime, waaronder met opperbevelhebber Min Aung Hlaing en plaatsvervangend opperbevelhebber Soe Win en de regering.

Moe Aung maakt ook deel uit van het bestuur van de in de EU-lijst opgenomen entiteit MEHL, een conglomeraat dat eigendom is van het leger en dat het leger economische en materiële middelen ter beschikking stelt voor zijn operaties. Onder zijn gezag en in samenwerking met het Ministerie van Vervoer en Communicatie zijn er per boot/schip soldaten en wapens verplaatst naar het noorden van het land.

Als hooggeplaatst lid van het militaire regime wordt Moe Aung derhalve beschouwd als een natuurlijk persoon van wie de handelingen, het beleid of de activiteiten de democratie of de rechtsstaat in Myanmar/Birma ondermijnen, of die handelingen verricht of steunt die de vrede, de veiligheid of de stabiliteit van Myanmar/Birma bedreigen. Hij is tevens verantwoordelijk voor talloze mensenrechtenschendingen.

20.2.2023

89.

Maung Maung Aye

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geboorteplaats: Myanmar/Birma

Geslacht: mannelijk

Rang: generaal

Generaal Maung Maung Aye is de chef van de generale staf voor de land-, zee- en luchtstrijdkrachten van Myanmar. Dit is de op twee na belangrijkste functie in het Myanmarese leger. In deze hoedanigheid maakt Maung Maung Aye deel uit van het regime dat in februari 2021 de macht greep en de rechtmatig verkozen leiders in Myanmar/Birma afzette.

Hij neemt actief deel aan de aankoop van wapens uit Rusland. Bovendien helpt hij ook de positie van het Myanmarese leger op het wereldtoneel te versterken door ontmoetingen met zijn tegenhangers uit andere landen.

Hij wordt daarom beschouwd als een natuurlijk persoon van wie de handelingen, het beleid of de activiteiten de democratie of de rechtsstaat in Myanmar/Birma ondermijnen, of die handelingen verricht of steunt die de vrede, de veiligheid of de stabiliteit van Myanmar/Birma bedreigen. Hij is tevens verantwoordelijk voor talloze mensenrechtenschendingen.

20.2.2023

90.

Myo Myint Aung

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geboorteplaats: Myanmar/Birma

Geslacht: mannelijk

Rang: luitenant-kolonel

Luitenant-kolonel Myo Myint Aung is sinds 2 september 2022 de minister van Economische Zaken van de Staatsbestuursraad (SAC) van de regio Yangon. Als minister van de regio Yangon is hij rechtstreeks betrokken bij en verantwoordelijk voor de besluitvorming over de regio Yangon.

Voordien was hij bovendien bevelhebber militaire rekrutering van Yangon en, vanaf de oprichting van de militaire rechtbanken tot en met september 2022, militair rechter.

In die hoedanigheid zou hij in juli 2022 betrokken zijn geweest bij het opleggen van doodvonnissen en de executie van vier prodemocratische activisten. Tijdens zijn ambtstermijn als militair rechter werden talrijke leden van de oppositie ter dood en tot gevangenisstraffen veroordeeld.

Als lid van de SAC, bevelhebber militaire rekrutering en militair rechter is hij derhalve verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen die plaatsvonden sinds de staatsgreep in 2021.

20.2.2023

91.

Zin Min Htet

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geboorteplaats: Myanmar/Birma

Geslacht: mannelijk

Rang: generaal-majoor

Generaal-majoor Zin Min Htet is de viceminister van Binnenlandse Zaken en hoofd van de Myanmarese politie. Hij was rechtstreeks betrokken bij en is verantwoordelijk voor de besluitvorming over de regio Yangon.

Zin Min Htet volgde op 2 mei 2022 zijn voorganger Than Hlaing op als hoofd van de Myanmarese politie. Voordien was hij vice-adjudant-generaal bij het leger (2019-2022). Ook was hij hoofd van de informatica- en technische universiteit van de strijdkrachten.

Als viceminister van Binnenlandse Zaken en hoofd van de Myanmarese politie wordt Zin Min Htet beschouwd als een natuurlijk persoon van wie de handelingen, het beleid of de activiteiten de democratie of de rechtsstaat in Myanmar/Birma ondermijnen, of die handelingen verricht of steunt die de vrede, de veiligheid of de stabiliteit van Myanmar/Birma bedreigen. Daarnaast heeft de politie onder zijn leiding ernstige mensenrechtenschendingen gepleegd, waaronder het beperken van de vrijheid van vergadering en meningsuiting en willekeurige arrestaties en vrijheidsbeneming van oppositieleiders en tegenstanders van de staatsgreep. Zin Min Htet is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen.

20.2.2023

92.

Ko Ko Maung

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geboorteplaats: Myanmar/Birma

Geslacht: mannelijk

Rang: generaal-majoor

Generaal-majoor Ko Ko Maung is regionaal militair bevelhebber in de deelstaat Kachin in het noorden van het land. Voordien was hij regionaal militair bevelhebber in het zuiden van Myanmar; hij werd in augustus 2022 overgeplaatst naar het noordelijk commando.

Als regionaal militair bevelhebber leidt Ko Ko Maung de luchtaanvallen, moordpartijen, invallen en brandstichtingen en het gebruik van burgers als menselijk schild door het leger in Kachin.

Generaal-majoor Ko Ko Maung is derhalve verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen in Myanmar/Birma.

20.2.2023

93.

Myo Myint Oo

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geboorteplaats: Myanmar/Birma

Geslacht: mannelijk

Myo Myint Oo is sinds 5 augustus 2022 de minister van Energie van de Unie van Myanmar. Als minister in de regering maakt hij deel uit van het militaire regime.

Onder zijn gezag genereert de op de EU-lijst opgenomen entiteit Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) inkomsten voor de in de EU-lijst opgenomen Staatsbestuursraad (SAC) en Myanmar Petroleum Enterprise, dat een joint venture is aangegaan met Puma Energy (NEPAS genaamd). Het bedrijf houdt zich bezig met de invoer en distributie van luchtvaartbrandstof, ook voor gevechtsvliegtuigen en andere militaire vliegtuigen.

Als minister van Energie is Myo Myint Oo belast met het mogelijk maken van investeringen en samenwerking met buitenlandse partners in de olie- en gassector, wat de SAC inkomsten oplevert en zo bijdraagt aan het veiligstellen van de financiële behoeften van het militaire regime, en aan het importeren van luchtvaartbrandstof voor het leger waardoor het militaire luchtaanvallen kon uitvoeren tegen burgers.

Hij wordt daarom beschouwd als een natuurlijk persoon van wie de handelingen, het beleid of de activiteiten de democratie of de rechtsstaat in Myanmar/Birma ondermijnen, of die handelingen verricht of steunt die de vrede, de veiligheid of de stabiliteit van Myanmar/Birma bedreigen.

20.2.2023”

2)

De volgende vermeldingen worden toegevoegd aan de lijst onder “B. Rechtspersonen, entiteiten en lichamen als bedoeld in artikel 6, lid 1”:

 

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van plaatsing op de lijst

“12.

Myanmar Office of the Quarter Master General

Adres: Ministry of Defence, Building 24, Naypyitaw, Myanmar

Soort entiteit: openbaar

Plaats van registratie: Myanmar

Geassocieerde personen: opperbevelhebber van het Myanmarese leger generaal Min Aung Hlaing;

minister van Defensie generaal Mya Htun Oo

Andere geassocieerde entiteiten: Ministerie van Defensie van Myanmar;

Myanmar Economic Corporation (MEC)

Het Myanmar Office of the Quarter Master General (bureau van de hoofdintendant strijdkrachten) is een departement dat onder de bevoegdheid staat van het Ministerie van Defensie en betrokken is bij de aankoop van wapens en militaire uitrusting voor het Myanmarese leger (Tatmadaw).

Als zodanig valt het bureau van de hoofdintendant organisatorisch gezien onder het Myanmarese leger, ook na de staatsgreep van 1 februari 2021. Het speelt een belangrijke rol in het mogelijk maken van het geweld en de mensenrechtenschendingen door het Myanmarese leger tegen de burgers van Myanmar en heeft zo bijgedragen aan de spiraal van geweld in Myanmar/Birma sinds de staatsgreep in 2021.

Het bureau van de hoofdintendant strijdkrachten is ook betrokken bij het beheer van economische activa die de junta ten goede komen.

Het bureau van de hoofdintendant strijdkrachten wordt gelinkt aan verschillende personen en entiteiten die op de EU-sanctielijst staan, waaronder opperbevelhebber generaal Min Aung Hlaing en de Myanmar Economic Corporation (MEC).

20.2.2023

13.

Myanmar Directorate of Defense Industries

Adres: Shwedagon Pagoda Road, Yangon, Myanmar

Soort entiteit: staatsbedrijf

Plaats van registratie: Myanmar

Geassocieerde personen: opperbevelhebber van het Myanmarese leger generaal Min Aung Hlaing;

luitenant-generaal Thein Htay;

minister van Defensie generaal Mya Htun Oo

Andere geassocieerde entiteiten: Ministerie van Defensie van Myanmar

Het Myanmar Directorate of Defense Industries (Myanmarese directoraat Defensie-industrie) is een staatsbedrijf dat onder de bevoegdheid van het Ministerie van Defensie valt en als enige Myanmarese entiteit verantwoordelijk is voor de productie van wapens voor het Myanmarese leger (Tatmadaw).

Het directoraat Defensie-industrie staat onder leiding van luitenant-generaal Thein Htay van het Myanmarese leger. Het directoraat staat onder het gezag van de door de EU op de sanctielijst geplaatste opperbevelhebber van de Tatmadaw, generaal Min Aung Hlaing, en wordt gelinkt aan verschillende personen die dichtbij het leger staan of door het leger zijn benoemd, zoals de opperbevelhebber en zijn plaatsvervanger.

Als zodanig valt het directoraat Defensie-industrie organisatorisch onder het Myanmarese leger, ook na de staatsgreep van 1 februari 2021. Het stelt het Myanmarese leger in staat geweld te plegen tegen Myanmarese burgers en speelt zo een belangrijke rol als aanjager van de spiraal van geweld in Myanmar sinds de staatsgreep.

20.2.2023

14.

Myanmar Directorate of Defense Procurement

Adres: Nay Pyi Taw, Myanmar

Soort entiteit: administratief departement

Plaats van registratie: Myanmar

Geassocieerde personen: opperbevelhebber van het Myanmarese leger generaal Min Aung Hlaing;

luitenant-generaal Thein Htay;

minister van Defensie generaal Mya Htun Oo

Andere geassocieerde entiteiten: Ministerie van Defensie van Myanmar

Het Myanmar Directorate of Defense Procurement (Myanmarese directoraat Defensie-aankopen) is een departement dat onder de bevoegdheid van het Ministerie van Defensie valt en als Myanmarese entiteit verantwoordelijk is voor de aankoop van wapens en militaire uitrusting voor het Myanmarese leger (Tatmadaw).

Het directoraat Defensie-aankopen staat onder het gezag van de door de EU op de sanctielijst geplaatste opperbevelhebber van het Myanmarese leger, generaal Min Aung Hlaing, en wordt daarom gelinkt aan verschillende personen en entiteiten op de EU-sanctielijst, waaronder generaal Min Aung Hlaing.

Als zodanig valt het directoraat Defensie-aankopen organisatorisch onder het Myanmarese leger, ook na de staatsgreep van 1 februari 2021. Het stelt het Myanmarese leger in staat geweld te plegen tegen Myanmarese burgers en speelt zo een belangrijke rol als aanjager van de spiraal van geweld die Myanmar/Birma sinds de staatsgreep heeft overspoeld.

20.2.2023

15.

Asia Sun Group

Andere geassocieerde entiteiten: Asia Sun Trading, Asia Sun Energy

Asia Sun Group is betrokken bij de toeleveringsketen van luchtvaartbrandstof voor het leger. Het concern Asia Sun Group is, via de dochterondernemingen Asia Sun Trading en Asia Sun Energy, betrokken bij de invoer van luchtvaartbrandstof. Asia Sun Trading was in 2022 ten minste tweemaal betrokken bij de invoer van luchtvaartbrandstof uit Thailand voor gebruik door de Myanmarese luchtmacht.

Het militaire regime van Myanmar heeft opzettelijk en zonder onderscheid burgerdoelen geviseerd, waarbij gebruik gemaakt werd van helikopters, gevechtsvliegtuigen en drones en onder de lokale bevolking veel slachtoffers vielen, waaronder kinderen. Tussen oktober 2021 en september 2022 heeft de junta minstens 268 luchtaanvallen uitgevoerd op de burgerbevolking in Myanmar/Birma. Bij deze aanvallen zijn ten minste 155 burgers omgekomen, 190 gewonden gevallen en zijn huizen en religieuze gebouwen vernietigd.

Asia Sun Group wordt derhalve beschouwd als een rechtspersoon, entiteit of lichaam die/dat eigendom is of onder zeggenschap staat van het leger van Myanmar (Tatmadaw), of die/dat inkomsten genereert voor, steun verleent aan of profijt ontvangt van het leger van Myanmar (Tatmadaw).

20.2.2023

16.

Dynasty International Company Limited

(ook bekend als Dynasty Group of Companies)

Adres: Waizayangdar Rd., no. 15, Ngwe Kyar Yan Quarter, South Okkalapa Township, Yangon Region, Myanmar

Plaats van registratie: Myanmar

Geassocieerde personen: Aung Moe Myint (eigenaar)

Myo Thitsar (directeur)

E-mail: dynastygroup@myanmar.com.mm

Dynasty International Company Limited is een Myanmarees bedrijf dat is opgericht door wapenhandelaar Aung Moe Myint.

Het bedrijf heeft wapentransacties namens het Myanmarese leger gefaciliteerd, waaronder de invoer van vliegtuigonderdelen voor de luchtaanvallen van de Myanmarese luchtmacht tegen dorpen en civiele infrastructuur.

Dynasty International Company Limited wordt derhalve beschouwd als een rechtspersoon, entiteit of lichaam die/dat eigendom is of onder zeggenschap staat van het leger van Myanmar (Tatmadaw), of die/dat inkomsten genereert voor, steun verleent aan of profijt ontvangt van het leger van Myanmar (Tatmadaw).

20.2.2023

17.

International Gateways Group of Companies Limited (IGG)

Adres: No. 19, Kyaik Wine Pagoda Road, Myaing Hay Wun Housing, 8-Mile, Mayangone, Yangon

Plaats van registratie: Myanmar

Geassocieerde persoon: Naing Htut Aung (oprichter)

International Gateways Group of Companies Limited (IGG) heeft in 2017 bij geldinzamelingsacties van opperbevelhebber Min Aung Hlaing voor “zuiveringsoperaties” in Rakhine middelen gedoneerd aan de Myanmarese veiligheidsdiensten. IGG heeft rechtstreeks middelen ter beschikking gesteld aan of ten behoeve van het Myanmarese regime.

In 2017 hebben de Myanmarese veiligheidsdiensten duizenden Rohingya vermoord, verkracht en gefolterd tijdens de “zuiveringsoperaties” in Rakhine. 740 000 Rohingya werden gedwongen de grens met Bangladesh over te steken. De Myanmarese veiligheidsdiensten hebben zich ook schuldig gemaakt aan andere ernstige mensenrechtenschendingen en de onderdrukking van de burgerbevolking in Myanmar/Birma. Op 1 februari 2021 pleegde het Myanmarese leger (Tatmadaw) onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing een staatsgreep in Myanmar/Birma.

De directeur van IGG, Naing Htut Aung, is een belangrijke speler in de wapenhandel in Myanmar en treedt op als tussenpersoon voor contracten van de luchtmacht en marine met leveranciers, met name in China. IGG/Naing Htut Aung zijn door de regering van nationale eenheid op een zwarte lijst gezet van bedrijven/eigenaars die het leger zouden steunen via wapenhandel.

IGG wordt derhalve beschouwd als een rechtspersoon, entiteit of lichaam die/dat eigendom is of onder zeggenschap staat van het leger van Myanmar (Tatmadaw), of die/dat inkomsten genereert voor, steun verleent aan of profijt ontvangt van het leger van Myanmar (Tatmadaw).

20.2.2023

18.

Sky Aviator Company Limited

Adres: No.(204/2), (14/1)Ward, Myinthar (11)th Street, Southokkalapa, Yangon, Myanmar

Plaats van registratie: Myanmar

Geassocieerde persoon: Kyaw Min Oo (algemeen directeur)

Sky Aviator Company Limited is een bedrijf dat is opgezet door Kyaw Min Oo.

Het bedrijf heeft wapentransacties gefaciliteerd namens het Myanmarese leger, waaronder de invoer van vliegtuigonderdelen. Onder leiding van Kyaw Min Oo is Sky Aviator een belangrijke leverancier van onderdelen voor legervliegtuigen aan het Myanmarese leger. Sinds de staatsgreep van februari 2021 heeft Sky Aviator verschillende wapenzendingen ontvangen van aan sancties onderworpen entiteiten.

Sky Aviator Company Limited wordt derhalve beschouwd als een rechtspersoon, entiteit of lichaam die/dat eigendom is of onder zeggenschap staat van het leger van Myanmar (Tatmadaw), of die/dat inkomsten genereert voor, steun verleent aan of profijt ontvangt van het leger van Myanmar (Tatmadaw).

20.2.2023”


Top