EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2338

Verordening (EU) 2022/2338 van de Commissie van 28 november 2022 tot vaststelling van een sluiting van de visserij op zwarte koolvis in de Noorse wateren van 1 en 2 voor vaartuigen die de vlag van een lidstaat van de Europese Unie voeren

C/2022/8761

OJ L 310, 1.12.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2338/oj

1.12.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 310/1


VERORDENING (EU) 2022/2338 VAN DE COMMISSIE

van 28 november 2022

tot vaststelling van een sluiting van de visserij op zwarte koolvis in de Noorse wateren van 1 en 2 voor vaartuigen die de vlag van een lidstaat van de Europese Unie voeren

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een controleregeling van de Unie die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen (1), en met name artikel 36, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EU) 2022/109 van de Raad (2) zijn quota voor 2022 vastgesteld.

(2)

Uit de door de Commissie ontvangen informatie blijkt dat, gezien de vangsten van zwarte koolvis in de Noorse wateren van 1 en 2 door vaartuigen die de vlag voeren van of geregistreerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie, het voor 2022 toegewezen quotum is opgebruikt.

(3)

Daarom moeten bepaalde visserijactiviteiten met betrekking tot dat bestand worden verboden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het opgebruiken van het quotum

Het vangstquotum dat voor 2022 aan de lidstaten van de Europese Unie is toegewezen voor het in de bijlage vermelde bestand van zwarte koolvis in de Noorse wateren van 1 en 2, wordt met ingang van de in die bijlage vastgestelde datum als opgebruikt beschouwd.

Artikel 2

Verbodsbepalingen

Visserijactiviteiten met betrekking tot het in artikel 1 bedoelde bestand door vaartuigen die de vlag voeren van of geregistreerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie, zijn met ingang van de in de bijlage opgenomen datum verboden. Het is met name verboden om vis uit dat bestand die na die datum door die vaartuigen is gevangen, aan boord te houden, te verplaatsen, over te laden of aan te landen.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 november 2022.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Virginijus SINKEVIČIUS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 343 van 22.12.2009, blz. 1.

(2)  Verordening (EU) 2022/109 van de Raad van 27 januari 2022 tot vaststelling, voor 2022, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Unie en, voor vissersvaartuigen van de Unie, in bepaalde wateren buiten de Unie van toepassing zijn (PB L 21 van 31.1.2022, blz. 1).


BIJLAGE

Nr.

11/TQ109

Lidstaat

Europese Unie (alle lidstaten)

Bestand

POK/1N2AB.

Soort

Zwarte koolvis (Pollachius virens)

Gebied

Noorse wateren van 1 en 2

Datum van sluiting

11.11.2022


Top