EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0923

Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/923 van de Commissie van 11 maart 2022 tot rectificatie van de Zweedse taalversie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1189 van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de productie en het in de handel brengen van plantaardig teeltmateriaal van biologisch heterogeen materiaal van bepaalde genera of soorten (Voor de EER relevante tekst)

C/2022/1416

OJ L 160, 15.6.2022, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/923/oj

15.6.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 160/28


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2022/923 VAN DE COMMISSIE

van 11 maart 2022

tot rectificatie van de Zweedse taalversie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1189 van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de productie en het in de handel brengen van plantaardig teeltmateriaal van biologisch heterogeen materiaal van bepaalde genera of soorten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad (1), en met name artikel 13, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 6, lid 3, punt b), van de Zweedse taalversie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1189 van de Commissie (2) bevat een fout wat betreft de bepalingen die van toepassing zijn op de productie en het in de handel brengen van plantaardig teeltmateriaal van biologisch heterogeen materiaal van bepaalde genera of soorten.

(2)

De Zweedse taalversie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1189 moet daarom dienovereenkomstig worden gerectificeerd. Deze rectificatie heeft geen betrekking op de overige taalversies,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

(heeft geen betrekking op het Nederlands)

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 maart 2022.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 150 van 14.6.2018, blz. 1.

(2)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1189 van de Commissie van 7 mei 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de productie en het in de handel brengen van plantaardig teeltmateriaal van biologisch heterogeen materiaal van bepaalde genera of soorten (PB L 258 van 20.7.2021, blz. 18).


Top