EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0692

Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/692 van de Commissie van 16 februari 2022 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang (Voor de EER relevante tekst)

C/2022/846

OJ L 129, 3.5.2022, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/05/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/692/oj

3.5.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 129/1


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2022/692 VAN DE COMMISSIE

van 16 februari 2022

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (1), en met name artikel 37, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Deel 3, tabel 3, van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 bevat de lijst van gevaarlijke stoffen met hun geharmoniseerde indeling en etikettering op basis van de criteria in de delen 2 tot en met 5 van bijlage I bij die verordening.

(2)

Op grond van artikel 37 van Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) voorstellen ingediend om met betrekking tot bepaalde stoffen de geharmoniseerde indeling en etikettering op te nemen en met betrekking tot bepaalde andere stoffen de geharmoniseerde indeling en etikettering bij te werken of te schrappen. Het Comité risicobeoordeling van het ECHA (RAC) heeft na bestudering van de opmerkingen van de betrokken partijen de volgende adviezen (2) over deze voorstellen uitgebracht:

Opinion of 5 december 2019 concerning silanamine, 1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)-, hydrolysis products with silica; pyrogenic, synthetic amorphous, nano, surface treated silicon dioxide;

Opinion of 4 May 2020 concerning cyfluthrin (ISO); α-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate;

Opinion of 4 May 2020 concerning beta-cyfluthrin (ISO); reaction mass of rel-(R)-cyano(4-fluoro-3-phenoxyphenyl)methyl (1S,3S)-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate and rel-(R)-cyano(4-fluoro-3-phenoxyphenyl)methyl (1S,3R)-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate;

Opinion of 4 May 2020 concerning acetamiprid (ISO); (1E)-N-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-N'-cyano-N-methylethanimidamide; (E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine;

Opinion of 11 June 2020 concerning tellurium;

Opinion of 11 June 2020 concerning tellurium dioxide;

Opinion of 11 June 2020 concerning 2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative; 3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)propan-1-ol;

Opinion of 11 June 2020 concerning piperonyl butoxide (ISO); 2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiperonyl ether;

Opinion of 11 June 2020 concerning benzophenone;

Opinion of 11 June 2020 concerning exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate; isobornyl acrylate;

Opinion of 11 June 2020 concerning daminozide (ISO); 4-(2,2-dimethylhydrazino)-4-oxobutanoic acid; N-dimethylaminosuccinamic acid;

Opinion of 11 June 2020 concerning clofentezine (ISO); 3,6-bis(o-chlorophenyl)-1,2,4,5-tetrazine;

Opinion of 11 June 2020 concerning fluopicolide (ISO); 2,6-dichloro-N-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridylmethyl]benzamide;

Opinion of 11 June 2020 concerning trichlorosilane;

Opinion of 11 June 2020 concerning 2-ethylhexanoic acid and its salts;

Opinion of 11 June 2020 concerning a reassessment at the request of the European Commission of the developmental toxicity of N-carboxymethyliminobis (ethylenenitrilo)tetra(acetic acid) (DTPA) and its pentasodium and pentapotassium salts;

Opinion of 17 september 2020 concerning dibutyltin bis(2-ethylhexanoate);

Opinion of 17 september 2020 concerning dibutyltin di(acetate);

Opinion of 17 september 2020 concerning barium diboron tetraoxide;

Opinion of 17 september 2020 concerning quinoclamine (ISO); 2-amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone;

Opinion of 17 september 2020 concerning 4,4'-oxydi(benzenesulphonohydrazide);

Opinion of 17 september 2020 toluene-4-sulphonohydrazide;

Opinion of 17 september 2020 concerning theophylline; 1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione;

Opinion of 17 september 2020 concerning 1,3-bis(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene; [m-TMXDI];

Opinion of 17 september 2020 concerning Bis(isocyanatomethyl)benzene; [m-XDI];

Opinion of 17 september 2020 concerning 2,4,6-triisopropyl-m-phenylene diisocyanate;

Opinion of 17 september 2020 concerning N-(2-nitrophenyl)phosphoric triamide;

Opinion of 17 september 2020 concerning cumene;

Opinion of 17 september 2020 concerning 2-ethyl-2-[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diacrylate; 2,2-bis(acryloyloxymethyl)butyl acrylate;trimethylolpropane triacrylate;

Opinion of 17 september 2020 concerning 1,5-naphthylene diisocyanate [containing < 0.1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 μm];

Opinion of 17 september 2020 concerning 1,5-naphthylene diisocyanate [containing ≥ 0.1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 μm];

Opinion of 8 October 2020 concerning ammonium bromide;

Opinion of 8 October 2020 concerning 2,4,6-tri-tert-butylphenol;

Opinion of 8 October 2020 concerning pyridalyl (ISO); 2,6-dichloro-4-(3,3-dichloroallyloxy)phenyl 3-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridyloxy]propyl ether;

Opinion of 8 October 2020 concerning pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt; pyrithione sodium; sodium pyrithione;

Opinion of 8 October 2020 concerning N-(5-chloro-2-isopropylbenzyl)-N-cyclopropyl-3-(difluoromethyl)-5-fluoro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide; isoflucypram;

Opinion of 8 October 2020 concerning 2-(2-methoxyethoxy)ethanol; diethylene glycol monomethyl ether;

Opinion of 8 October 2020 concerning 4,4’-isopropylidenediphenol; bisphenol A;

Opinion of 8 October 2020 concerning pendimethalin (ISO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidene;

Opinion of 8 October 2020 concerning dimoxystrobin (ISO); (2E)-2-{2-[(2,5-dimethylphenoxy)methyl]phenyl}-2-(methoxyimino)-N-methylacetamide; (E)-2-(methoxyimino)-N-methyl-2-[α-(2,5-xylyloxy)-o-tolyl]acetamide;

Opinion of 10 december 2020 concerning 4,4’-sulphonyldiphenol; bisphenol S;

Opinion of 10 december 2020 2-[N-ethyl-4-[(5-nitrothiazol-2-yl)azo]-m-toluidino]ethyl acetate; C.I. Disperse Blue 124;

Opinion of 10 december 2020 concerning perfluoroheptanoic acid; tridecafluoroheptanoic acid;

Opinion of 10 december 2020 concerning methyl N-(isopropoxycarbonyl)-L-valyl-(3RS)-3-(4-chlorophenyl)-β-alaninate; valifenalate;

Opinion of 10 december 2020 concerning 6-[C12-18-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid, sodium and tris(2-hydroxyethyl)ammonium salts;

Opinion of 10 december 2020 concerning 6-[(C10-C13)-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid;

Opinion of 10 december 2020 concerning 6-[C12-18-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid;

Opinion of 10 december 2020 concerning 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine; Melamine;

Opinion of 10 december 2020 concerning reaction mass of 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methanonaphthalen-5-yl]pyrazole-4-carboxamide and 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methanonaphthalen-5-yl]pyrazole-4-carboxamide [≥ 78 % syn isomers ≤ 15 % anti isomers relative content]; isopyrazam;

Opinion of 10 december 2020 concerning Margosa, ext. [from the kernels of Azadirachta indica extracted with water and further processed with organic solvents];

Opinion of 10 december 2020 concerning divanadium pentaoxide; vanadium pentoxide;

Opinion of 10 december 2020 concerning bentazone (ISO); 3-isopropyl-2,1,3-benzothiadiazine-4-one-2,2-dioxide;

Opinion of 10 december 2020 concerning a reassessment at the request of the European Commission of the new information on acute inhalation toxicity of 2-butoxyethanol; ethylene glycol monobutyl ether (EGBE)

(3)

De Commissie heeft aanvullende informatie ontvangen als weerwoord op de wetenschappelijke beoordeling zoals uiteengezet in de adviezen van het RAC van 11 juni 2020 betreffende 2-ethylhexaanzuur en zouten daarvan; van 11 juni 2020 betreffende een nieuwe beoordeling op verzoek van de Europese Commissie van de ontwikkelingstoxiciteit van N-carboxymethyliminobis(ethyleennitrilo)tetra(azijnzuur) (DTPA) en de pentanatrium- en pentakaliumzouten daarvan; van 8 oktober 2020 betreffende ammoniumbromide; van 10 december 2020 betreffende divanadiumpentaoxide; van 10 december 2020 betreffende een nieuwe beoordeling op verzoek van de Europese Commissie van de nieuwe informatie over acute toxiciteit bij inademing van 2-butoxyethanol; ethyleenglycolmonobutylether (EGBE), en van 10 december 2020 betreffende melamine.

(4)

Deze aanvullende informatie is door de Commissie beoordeeld en ontoereikend bevonden om twijfel te doen rijzen over de wetenschappelijke analyse in de adviezen van het RAC. Daarom is het passend de geharmoniseerde indeling en etikettering van de betrokken stoffen op basis van de in die adviezen gemaakte beoordeling in te voeren, bij te werken of te schrappen.

(5)

Nadat het RAC-advies aan de Commissie was toegezonden is aanvullende informatie ontvangen met betrekking tot de acute toxiciteit bij inademing van silaanamine, 1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)-, hydrolyseproducten met silica en pyrogeen, synthetisch amorf, nano siliciumdioxide met behandeld oppervlak. De indeling van silaanamine, 1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)-, hydrolyseproducten met silica en pyrogeen, synthetisch amorf, nano siliciumdioxide met behandeld oppervlak als acuut toxisch bij inademing van categorie 2 die in het RAC-advies van 5 december 2019 werd aanbevolen, moet niet in bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 worden opgenomen, aangezien de nieuwe wetenschappelijke informatie door de Commissie is beoordeeld en toen werd geconcludeerd dat verdere beoordeling door het RAC noodzakelijk is. De indeling van deze stof als STOT RE 2 die in het advies van het RAC van 5 december 2019 werd aanbevolen moet wel in bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 worden opgenomen, aangezien er geen nieuwe informatie is ontvangen die een verdere beoordeling voor die indeling vereist.

(6)

Verordening (EG) nr. 1272/2008 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

Naleving van de nieuwe of bijgewerkte geharmoniseerde indelingen mag niet onmiddellijk verplicht worden gesteld, aangezien er een bepaalde tijd nodig zal zijn om leveranciers in staat te stellen de etikettering en verpakking van stoffen en mengsels aan de nieuwe of bijgewerkte indelingen aan te passen en bestaande voorraden, waarop de vorige wettelijke voorschriften van toepassing waren, te verkopen. Die periode is ook noodzakelijk om de leveranciers voldoende tijd te gunnen zodat ze de nodige maatregelen kunnen nemen om te blijven voldoen aan andere wettelijke vereisten ingevolge de wijzigingen krachtens deze verordening. Leveranciers moeten echter de mogelijkheid hebben om de nieuwe of bijgewerkte geharmoniseerde indelingen toe te passen en de etikettering en verpakking dienovereenkomstig aan te passen, op vrijwillige basis vóór de datum van toepassing van deze verordening, teneinde een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu te waarborgen en leveranciers voldoende flexibiliteit te bieden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008

Bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 23 november 2023.

In afwijking van de tweede alinea van dit artikel mogen stoffen en mengsels vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening overeenkomstig deze verordening worden ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 februari 2022.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1.

(2)  De adviezen kunnen via de volgende website worden geraadpleegd: https://echa.europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/. De adviezen van 11 juni 2020 en 10 december 2020 over een herbeoordeling op verzoek van de Europese Commissie kunnen via de volgende website worden geraadpleegd: https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/committee-for-risk-assessment/opinions-of-the-rac-adopted-under-specific-echa-s-executive-director-requests


BIJLAGE

Bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In deel 3 wordt tabel 3 als volgt gewijzigd:

a)

de volgende vermeldingen worden ingevoegd:

Catalogusnummer

Chemische naam

EG-nr.

CAS-nr.

Indeling

Etikettering

Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE’s

Opmerkingen

Gevarenklasse en -categorie

Gevarenaanduiding

Pictogram, signaalwoord

Gevarenaanduiding

Aanvullende gevarenaanduiding

“014-052-00-7

silaanamine, 1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)-, hydrolyseproducten met silica; pyrogeen, synthetisch amorf, nano siliciumdioxide met behandeld oppervlak

272-697-1

68909-20-6

STOT RE 2

H373 (longen) (inademing)

GHS08

Wng

H373 (longen) (inademing)

EUH066”

 

 

“035-005-00-7

ammoniumbromide

235-183-8

12124-97-9

Repr. 1B

Lact.

STOT SE 3

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

H360FD

H362

H336

H372 (zenuwstelsel)

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360FD

H362

H336

H372 (zenuwstelsel)

H319”

 

 

 

“050-032-00-4

dibutyltinbis(2-ethylhexanoaat)

220-481-2

2781-10-4

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

H341

H360FD

H372 (immuunsysteem)

GHS08

Dgr

H341

H360FD

H372 (immuunsysteem)”

 

 

 

“050-033-00-X

dibutyltindi(acetaat)

213-928-8

1067-33-0

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

H341

H360FD

H372 (immuunsysteem)

GHS08

Dgr

H341

H360FD

H372 (immuunsysteem)”

 

 

 

“052-001-00-0

telluur

236-813-4

13494-80-9

Repr. 1B

Lact.

H360Df

H362

GHS08

Dgr

H360Df

H362”

 

 

 

“052-002-00-6

telluurdioxide

231-193-1

7446-07-3

Repr. 1B

Lact.

H360Df

H362

GHS08

Dgr

H360Df

H362”

 

 

 

“056-005-00-3

bariumdiboortetraoxide

237-222-4

13701-59-2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

H360FD

H332

H301

GHS08

GHS06

Dgr

H360FD

H332

H301

 

inademing:

ATE = 1,5 mg/L (stofdeeltjes of nevels)

oraal:

ATE = 100 mg/kg lg”

 

“601-097-00-8

propylbenzeen

203-132-9

103-65-1

Flam. Liq. 3

Asp. Tox. 1

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H226

H304

H335

H411

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H226

H304

H335

H411”

 

 

 

“603-243-00-6

2,2-dimethylpropaan-1-ol, tribroomderivaat; 3-broom-2,2-bis(broommethyl)propaan-1-ol

253-057-0

36483-57-5; 1522-92-5

Carc. 1B

Muta. 2

H350

H341

GHS08

Dgr

H350

H341”

 

 

 

“604-096-00-0

piperonylbutoxide (ISO); 2-(2-butoxyethoxy)ethyl-6-propylpiperonylether

200-076-7

51-03-6

STOT SE 3

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H335

H319

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H335

H319

H410

EUH066

M = 1

M = 1”

 

“604-097-00-6

2,4,6-tri-tert-butylfenol

211-989-5

732-26-3

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Sens. 1B

H360D

H302

H373 (lever)

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H360D

H302

H373 (lever)

H317

 

oraal:

ATE = 500 mg/kg lg”

 

“604-098-00-1

4,4'-sulfonyldifenol; bisfenol S

201-250-5

80-09-1

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD”

 

 

 

“606-153-00-5

benzofenon

204-337-6

119-61-9

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350”

 

 

 

“606-154-00-0

quinoclamin (ISO); 2-amino-3-chloor-1,4-naftochinon

220-529-2

2797-51-5

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361d

H302

H373 (bloedstelsel, nieren)

H319

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H361d

H302

H373 (bloedstelsel, nieren)

H319

H317

H410

 

oraal:

ATE = 500 mg/kg lg

M = 10

M = 10”

 

“607-756-00-6

exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-ylacrylaat; isobornylacrylaat

227-561-6

5888-33-5

Skin Sens. 1A

H317

GHS07

Wng

H317”

 

 

 

“607-757-00-1

daminozide (ISO); 4-(2,2-dimethylhydrazino)-4-oxobutaanzuur; N-dimethylaminosuccinamidezuur

216-485-9

1596-84-5

Carc. 2

H351

GHS08

Wng

H351”

 

 

 

“607-758-00-7

4,4'-oxydi(benzeensulfonohydrazide)

201-286-1

80-51-3

Self-react. D

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H242

H400

H410

GHS02

GHS09

Dgr

H242

H410

 

M = 1

M = 1”

 

“607-759-00-2

tolueen-4-sulfonohydrazide

216-407-3

1576-35-8

Self-react. D

H242

GHS02

Dgr

H242”

 

 

 

“607-760-00-8

2-[N-ethyl-4-[(5-nitrothiazool-2-yl)azo]-m-toluïdino]-ethylacetaat; C.I. Disperse Blue 124

239-203-6

15141-18-1

Skin Sens. 1A

H317

GHS07

Wng

H317

 

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,001 %”

 

“607-761-00-3

perfluorheptaanzuur; tridecafluorheptaanzuur

206-798-9

375-85-9

Repr. 1B

STOT RE 1

H360D

H372 (lever)

GHS08

Dgr

H360D

H372 (lever)”

 

 

 

“607-762-00-9

methyl N-(isopropoxycarbonyl)-L-valyl-(3RS)-3-(4-chloorfenyl)-β-alaninaat; valifenalaat

283159-90-0

Carc. 2

Aquatic Chronic 2

H351

H411

GHS08

GHS09

Wng

H351

H411”

 

 

 

“607-763-00-4

6-[C12-18-alkyl-(vertakt, onverzadigd)-2,5-dioxopyrrolidine-1-yl]hexaanzuur, natrium en tris(2-hydroxyethyl)-ammoniumzouten

Repr. 1B

Eye Irrit. 2

H360FD

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360FD

H319”

 

 

 

“607-764-00-X

6-[(C10-C13)-alkyl-(vertakt, onverzadigd)-2,5-dioxopyrrolidine-1-yl]hexaanzuur

2156592-54-8

Repr. 1B

Eye Irrit. 2

H360FD

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360FD

H319”

 

 

 

“607-765-00-5

6-[C12-18-alkyl-(vertakt, onverzadigd)-2,5-dioxopyrrolidine-1-yl]hexaanzuur

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD”

 

 

 

“613-341-00-0

clofentezine (ISO); 3,6-bis(o-chloorfenyl)-1,2,4,5-tetrazine

277-728-2

74115-24-5

Aquatic Chronic 1

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1”

 

“613-342-00-6

theofylline; 1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dion

200-385-7

58-55-9

Repr. 1B

H360D

GHS08

Dgr

H360D”

 

 

 

“613-343-00-1

pyridalyl (ISO); 2,6-dichloor-4-(3,3-dichloorallyloxy)-fenyl 3-[5-(trifluormethyl)-2-pyridyloxy]propylether

179101-81-6

Skin Sens. 1

Aquatic Acute

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M = 1 000

M = 100”

 

“613-344-00-7

pyridine-2-thiol-1-oxide, natriumzout; pyrithionnatrium; natriumpyrithion

223-296-5;

240-062-8

3811-73-2;

15922-78-8

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 2

H331

H311

H302

H372 (zenuwstelsel)

H315

H319

H317

H400

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H311

H302

H372 (zenuwstelsel)

H315

H319

H317

H410

EUH070

inademing:

ATE = 0,5 mg/L (stofdeeltjes of nevels)

dermaal:

ATE = 790 mg/kg lg

oraal:

ATE = 500 mg/kg lg

M = 100”

 

“613-345-00-2

1,3,5-triazine-2,4,6-triamine;

melamine

203-615-4

108-78-1

Carc. 2

STOT RE 2

H351

H373 (urinewegen)

GHS08

Wng

H351

H373 (urinewegen)”

 

 

 

“615-046-00-2

1,3-bis(1-isocyanato-1-methylethyl)benzeen; [m-TMXDI]

220-474-4

2778-42-9

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1A

H334

H317

GHS08

Dgr

H334

H317”

 

 

 

“615-047-00-8

1,3-bis(isocyanatomethyl)benzeen; [m-XDI]

222-852-4

3634-83-1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1A

H334

H317

GHS08

Dgr

H334

H317

 

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,001 %”

 

“615-048-00-3

2,4,6-triisopropyl-m-fenyleendiisocyanaat

218-485-4

2162-73-4

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H334

H317

GHS08

Dgr

H334

H317”

 

 

 

“615-049-00-9

1,5-naftyleendiisocyanaat

[met < 0,1 % (m/m) deeltjes met een aerodynamische diameter van minder dan 50 μm]

221-641-4

3173-72-6

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Chronic 3

H335

H315

H319

H334

H317

H412

GHS07

GHS08

Dgr

H335

H315

H319

H334

H317

H412”

 

 

 

“615-050-00-4

1,5-naftyleendiisocyanaat

[met ≥ 0,1 % (m/m) deeltjes met een aerodynamische diameter van minder dan 50 μm]

221-641-4

3173-72-6

Acute Tox. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Chronic 3

H330

H335

H315

H319

H334

H317

H412

GHS06

GHS08

Dgr

H330

H335

H315

H319

H334

H317

H412

 

inademing:

ATE = 0,27 mg/L (stofdeeltjes of nevels)”

 

“616-237-00-3

fluopicolide (ISO); 2,6-dichloor-N-[3-chloor-5-(trifluormethyl)-2-pyridylmethyl]benzamide

239110-15-7

Repr. 2

H361d

GHS08

Wng

H361d”

 

 

 

“616-238-00-9

N-(2-nitrofenyl)fosforzuurtriamide

477-690-9

874819-71-3

Repr. 1B

STOT RE 2

H360Fd

H373 (nieren)

GHS08

Dgr

H360Fd

H373 (nieren)”

 

 

 

“616-239-00-4

N-(5-chloor-2-isopropylbenzyl)-N-cyclopropyl-3-(difluormethyl)-5-fluor-1-methyl-1H-pyrazool-4-carboxamide; isoflucypram

1255734-28-1

Repr. 2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f

H332

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361f

H332

H317

H410

 

inademing:

ATE = 2,2 mg/L (stofdeeltjes of nevels)

M = 10

M = 1”

 

“616-240-00-X

reactiemassa van 3-(difluormethyl)-1-methyl-N-[(1RS, 4SR, 9RS)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methanonaftaleen-5-yl]pyrazool-4-carboxamide en 3-(difluormethyl)-1-methyl-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methanonaftaleen-5-yl]pyrazool-4-carboxamide [≥ 78 % syn-isomeer ≤ 15 % anti-isomeer relatief gehalte] isopyrazam

881685-58-1

Carc. 2

Repr. 1B

Skin Sens. 1B

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H351

H360D

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360D

H317

H410

 

Repr. 1B; H360D:

C ≥ 3 %

M = 10

M = 10”

 

“650-058-00-1

margosa-extract [van het zaad van Azadirachta indica, geëxtraheerd met water en verder behandeld met organische oplosmiddelen]

283-644-7

84696-25-3

Repr. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H317

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H317

H410

 

M = 10”

 

b)

de vermeldingen voor catalogusnummers 014-001-00-9; 023-001-00-8; 601-024-00-X; 603-014-00-0; 603-107-00-6; 604-030-00-0; 607-111-00-9; 607-230-00-6; 607-253-00-1; 607-254-00-7; 607-734-00-6; 607-735-00-1; 607-736-00-7; 608-032-00-2; 609-042-00-X; 613-012-00-1; 616-164-00-7 worden vervangen door respectievelijk de volgende vermeldingen:

Catalogusnummer

Chemische naam

EG-nr.

CAS-nr.

Indeling

Etikettering

Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE’s (*)

Opmerkingen

Gevarenklasse en -categorie

Gevarenaanduiding

Pictogram, signaalwoord

Gevarenaanduiding

Aanvullende gevarenaanduiding

“014-001-00-9

trichloorsilaan

233-042-5

10025-78-2

Flam. Liq. 1

Water-react. 1

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1A

Eye Dam. 1

H224

H260

H331

H302

H314

H318

GHS02

GHS06

GHS05

Dgr

H224

H260

H331

H302

H314

EUH014

EUH029

EUH071

inademing:

ATE = 7,6 mg/l (dampen)

oraal:

ATE = 1 000 mg/kg lg”

 

“023-001-00-8

divanadiumpentaoxide; vanadiumpentaoxide

215-239-8

1314-62-1

Muta. 2

Carc. 1B

Repr. 2

Lact.

Acute Tox. 3

Acute Tox. 2

STOT SE 3

STOT RE 1

Aquatic Chronic 2

H341

H350

H361fd

H362

H301

H330

H335

H372 (ademhalingswegen, inademing)

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H350

H361fd

H362

H301

H330

H335

H372 (ademhalingswegen, inademing)

H411

 

inademing:

ATE = 0,05 mg/L (stofdeeltjes of nevels)

oraal:

ATE = 220 mg/kg lg”

 

“601-024-00-X

cumeen

202-704-5

98-82-8

Flam. Liq. 3

Carc. 1B

Asp. Tox. 1

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H226

H350

H304

H335

H411

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H226

H350

H304

H335

H411”

 

 

 

“603-014-00-0

2-butoxyethanol; ethyleenglycolmonobutylether

203-905-0

111-76-2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H331

H302

H315

H319

GHS06

Dgr

H331

H302

H315

H319

 

inademing:

ATE = 3 mg/l (dampen)

oraal:

ATE = 1 200 mg/kg lg”

 

“603-107-00-6

2-(2-methoxyethoxy)ethanol; diëthyleenglycolmonomethylether

203-906-6

111-77-3

Repr. 1B

H360D

GHS08

Dgr

H360D

 

Repr. 1B; H360D: C ≥ 3 %”

 

“604-030-00-0

4,4'-isopropylideendifenol; bisfenol A

201-245-8

80-05-7

Repr. 1B

STOT SE 3

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360F

H335

H318

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H360F

H335

H318

H317

H410

 

M = 1

M = 10”

 

“607-111-00-9

2-ethyl-2-[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propaandiyldiacrylaat; 2,2-bis(acryloyloxymethyl)butylacrylaat;

trimethylolpropaantriacrylaat

239-701-3

15625-89-5

Carc. 2

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H315

H319

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H315

H319

H317

H410

 

M = 1

M = 1

D”

“607-230-00-6

2-ethylhexaanzuur en zouten daarvan, met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde

Repr. 1B

H360D

GHS08

Dgr

H360D”

 

 

 

“607-253-00-1

cyfluthrin (ISO); α-cyaan-4-fluor-3-fenoxybenzyl-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat

269-855-7

68359-37-5

Lact.

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

STOT SE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362

H330

H300

H370 (zenuwstelsel)

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H362

H330

H300

H370 (zenuwstelsel)

H410

 

inademing:

ATE = 0,14 mg/L (stofdeeltjes of nevels)

oraal:

ATE = 14 mg/kg lg

M = 1 000 000

M = 1 000 000 ”

 

“607-254-00-7

bèta-cyfluthrin (ISO); reactiemassa van: rel-(R)-cyaan(4-fluor-3-fenoxyfenyl)methyl (1S,3S)-3-(2,2-dichloorethenyl)-2,2-dimethylcyclopropaan-1-carboxylaat en rel-(R)-cyaan(4-fluor-3-fenoxyfenyl)methyl (1S,3R)-3-(2,2-dichloorethenyl)-2,2-dimethylcyclopropaan-1-carboxylaat

1820573-27-0

Lact.

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

STOT SE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362

H330

H300

H370 (zenuwstelsel)

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H362

H330

H300

H370 (zenuwstelsel)

H410

 

inademing:

ATE = 0,081 mg/L (stofdeeltjes of nevels)

oraal:

ATE = 11 mg/kg lg

M = 1 000 000

M = 1 000 000 ”

 

“607-734-00-6

pentakalium 2,2”,2”,2"’,2""-(ethaan-1,2-diylnitrilo)penta-acetaat

404-290-3

7216-95-7

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Eye Irrit. 2

H360D

H332

H373 (inademing)

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360D

H332

H373 (inademing)

H319

 

Repr. 1B; H360D: C ≥ 3 %

inademing:

ATE = 1,5 mg/L (stofdeeltjes of nevels)”

 

“607-735-00-1

N-carboxymethyliminobis(ethyleennitrilo)tetraazijnzuur

200-652-8

67-43-6

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Eye Irrit. 2

H360D

H332

H373 (inademing)

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360D

H332

H373 (inademing)

H319

 

Repr. 1B; H360D: C ≥ 3 %

inademing:

ATE = 1,5 mg/L (stofdeeltjes of nevels)”

 

“607-736-00-7

pentanatrium(carboxylatomethyl)iminobis(ethyleennitrilo)tetraäcetaat

205-391-3

140-01-2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 2

H360D

H332

H373 (inademing)

GHS08

GHS07

Dgr

H360D

H332

H373 (inademing)

 

Repr. 1B; H360D: C ≥ 3 %

inademing:

ATE = 1,5 mg/L (stofdeeltjes of nevels)”

 

“608-032-00-2

acetamiprid (ISO); (1E)-N-[(6-chloorpyridine-3-yl)methyl]-N'-cyaan-N-methylethanimidamide; (E)-N1-[(6-chloor-3-pyridyl)methyl]-N2-cyaan-N1-methylacetamidine

135410-20-7 160430-64-8

Repr. 2

Acute Tox. 3

Aquatic Chronic 1

Aquatic Acute 1

H361d

H301

H410

H400

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H361d

H301

H410

 

oraal:

ATE = 140 mg/kg lg

M = 10

M = 10”

 

“609-042-00-X

pendimethaline (ISO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylideen

254-938-2

40487-42-1

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H400

H410

GHS08

GSH09

Wng

H361d

H410

 

M = 100

M = 10”

 

“613-012-00-1

bentazon (ISO); 3-isopropyl-2,1,3-benzothiadiazine-4-on-2,2-dioxide

246-585-8

25057-89-0

Repr. 2

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

H361d

H302

H319

H317

GHS08

GHS07

Wng

H361d

H302

H319

H317

 

oraal: ATE = 1 600 mg/kg lg”

 

“616-164-00-7

dimoxystrobin (ISO); (2E)-2-{2-[(2,5-dimethylfenoxy)methyl]fenyl}-2-(methoxyimino)-N-methylaceetamide; (E)-2-(methoxyimino)-N-methyl-2-[α-(2,5-xylyloxy)-o-tolyl]aceetamide

 

149961-52-4

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361d

H332

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H361d

H332

H410

 

inademing:

ATE = 1,3 mg/L (stofdeeltjes of nevels)

M = 100

M = 100”

 

c)

de vermelding voor catalogusnummer 615-007-00-X wordt geschrapt.


Top