EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1008

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1008 van de Commissie van 21 juni 2021 tot wijziging van bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/620 wat betreft de ziektevrije status van Kroatië en een regio van Portugal ten aanzien van infectie met Brucella abortus, B. melitensis en B. suis bij runderpopulaties, tot wijziging van bijlage VIII bij die verordening wat betreft de ziektevrije status van Litouwen en bepaalde regio’s van Duitsland, Italië en Portugal ten aanzien van infectie met het bluetonguevirus (serotypen 1-24) en tot wijziging van bijlage XIII bij die verordening wat betreft de ziektevrije status van Denemarken en Finland ten aanzien van infectieuze hematopoëtische necrose (Voor de EER relevante tekst)

C/2021/4336

OJ L 222, 22.6.2021, p. 12–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1008/oj

22.6.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 222/12


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/1008 VAN DE COMMISSIE

van 21 juni 2021

tot wijziging van bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/620 wat betreft de ziektevrije status van Kroatië en een regio van Portugal ten aanzien van infectie met Brucella abortus, B. melitensis en B. suis bij runderpopulaties, tot wijziging van bijlage VIII bij die verordening wat betreft de ziektevrije status van Litouwen en bepaalde regio’s van Duitsland, Italië en Portugal ten aanzien van infectie met het bluetonguevirus (serotypen 1-24) en tot wijziging van bijlage XIII bij die verordening wat betreft de ziektevrije status van Denemarken en Finland ten aanzien van infectieuze hematopoëtische necrose

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid (“diergezondheidswetgeving”) (1), en met name artikel 36, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2016/429 bevat ziektespecifieke voorschriften voor de overeenkomstig artikel 5, lid 1, van die verordening in de lijst opgenomen ziekten (in de lijst opgenomen ziekten), en in artikel 9 van die verordening wordt de toepassing van die regels op verschillende categorieën van in de lijst opgenomen ziekten bepaald. Artikel 36 van die verordening voorziet in de goedkeuring door de Commissie van de ziektevrije status van lidstaten of zones daarvan ten aanzien van bepaalde in de lijst opgenomen ziekten als bedoeld in artikel 9, lid 1, punten b), en c).

(2)

Bovendien voorziet Artikel 280 van Verordening (EU) 2016/429 in de handhaving van de bestaande ziektevrije status van lidstaten of zones of compartimenten daarvan voor bepaalde in de lijst opgenomen ziekten die onder andere overeenkomstig Richtlijn 64/432/EEG van de Raad (2) door de Commissie zijn goedgekeurd. Daarnaast worden door artikel 84 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689 van de Commissie (3) de desbetreffende voorschriften van Verordening (EU) 2016/429 aangevuld, door overgangsmaatregelen ten aanzien van bepaalde bestaande ziektevrije statussen vast te stellen. In die bepaling is met name vastgesteld dat lidstaten of zones daarvan die vóór de datum van toepassing van die gedelegeerde verordening een goedgekeurde ziektevrije status hebben, moeten worden geacht een goedgekeurde ziektevrije status te hebben ten aanzien van infectie met Brucella abortus, B. melitensis en B. suis bij runderpopulaties, als hun brucellosevrije status overeenkomstig Richtlijn 64/432/EEG werd verleend.

(3)

Beschikking 2003/467/EG van de Commissie (4) is vastgesteld op grond van Richtlijn 64/432/EEG en bevat onder andere de lijst van lidstaten en delen daarvan die officieel brucellosevrij zijn ten aanzien van de rundveebeslagen. Beschikking 2003/467/EG is bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/620 van de Commissie (5) ingetrokken en vervangen. In die uitvoeringsverordening wordt onder meer bepaald dat de lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met Brucella abortus, B. melitensis en B. suis in runderpopulaties zijn opgenomen in de lijst in deel I, hoofdstuk 1, van bijlage I bij die verordening. Kroatië is in de lijst in Beschikking 2003/467/EG opgenomen als lidstaat met de brucellosevrije status ten aanzien van de rundveebeslagen. Kroatië moet daarom nu in deel I, hoofdstuk 1, van bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/620 worden opgenomen als een lidstaat met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met Brucella abortus, B. melitensis en B. suis bij runderpopulaties. Bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/620 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

Daarnaast heeft Portugal informatie bij de Commissie ingediend waaruit blijkt dat bepaalde zones van die lidstaat voldoen aan de voorschriften van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689 om te kunnen worden erkend als zones met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met Brucella abortus, B. melitensis en B. suis bij runderpopulaties. Deel I, hoofdstuk 1, van bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/620 moet daarom worden gewijzigd om die zones van Portugal erin op te nemen.

(5)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/620 is ook bepaald dat lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met het bluetonguevirus (serotypen 1-24) (infectie met BTV) zijn opgenomen in de lijst in deel I van bijlage VIII bij die verordening.

(6)

Litouwen (betreffende zijn gehele grondgebied) en Duitsland, Italië en Portugal (betreffende verscheidene zones van die lidstaten) hebben informatie bij de Commissie ingediend waaruit blijkt dat aan de in Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689 vastgestelde voorwaarden voor de erkenning van de ziektevrije status ten aanzien van infectie met BTV is voldaan. Deel I van bijlage VIII bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/620 moet daarom worden gewijzigd om het gehele grondgebied van Litouwen en die zones van Duitsland, Italië en Portugal erin op te nemen.

(7)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/620 is ook bepaald dat lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien van infectieuze hematopoëtische necrose (IHN) zijn opgenomen in de lijst in deel I van bijlage XIII bij die verordening. Momenteel is het gehele grondgebied van Denemarken en Finland met de ziektevrije status ten aanzien van IHN in de lijst in deel I van die bijlage opgenomen. Deze lidstaten hebben de Commissie echter onlangs in kennis gesteld van uitbraken van IHN. Deel I van bijlage XIII bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/620 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen I, VIII en XIII bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/620 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 juni 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 84 van 31.3.2016, blz. 1.

(2)  Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens (PB 121 van 29.7.1964, blz. 1977).

(3)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689 van de Commissie van 17 december 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor bewaking, uitroeiingsprogramma’s en de ziektevrije status voor bepaalde in de lijst opgenomen ziekten en nieuwe ziekten (PB L 174 van 3.6.2020, blz. 211).

(4)  Beschikking 2003/467/EG van de Commissie van 23 juni 2003 houdende erkenning van bepaalde lidstaten en delen van lidstaten als officieel tuberculosevrij, officieel brucellosevrij en officieel vrij van enzoötische boviene leukose ten aanzien van de rundveebeslagen (PB L 156 van 25.6.2003, blz. 74).

(5)  Uitvoeringsverordening (EU) 2021/620 van de Commissie van 15 april 2021 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de goedkeuring van de ziektevrije en non-vaccinatiestatus van bepaalde lidstaten of zones of compartimenten daarvan ten aanzien van bepaalde in de lijst opgenomen ziekten en de goedkeuring van uitroeiingsprogramma’s voor die in de lijst opgenomen ziekten (PB L 131 van 16.4.2021, blz. 78).


BIJLAGE

De bijlagen I, VIII en XIII bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/620 worden als volgt gewijzigd:

1)

In deel I van bijlage I wordt hoofdstuk 1 als volgt gewijzigd:

a)

de volgende vermelding voor Kroatië wordt ingevoegd na de vermelding voor Frankrijk en voor de vermelding voor Italië:

“Kroatië

Het gehele grondgebied”;

b)

de vermelding voor Portugal wordt vervangen door:

“Portugal

Região Algarve: alle distritos

Região Autónoma dos Açores: Ilhas de Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico, São Jorge, Santa Maria, Terceira

Região Centro: de distritos Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria en Castelo Branco”.

2)

In bijlage VIII wordt deel I als volgt gewijzigd:

a)

de vermelding voor Duitsland wordt vervangen door:

“Duitsland

Bundesland Baden-Württemberg:

Landkreis Lörrach,

Landkreis Waldshut,

Landkreis Konstanz,

Landkreis Tuttlingen,

Landkreis Sigmaringen,

Bodenseekreis,

Landkreis Ravensburg,

Landkreis Biberach,

Alb-Donau-Kreis,

Stadtkreis Ulm,

Landkreis Göppingen,

Landkreis Heidenheim,

Ostalbkreis,

Landkreis Schwäbisch Hall,

Main-Tauber-Kreis,

de volgende steden en gemeenten in Landkreis Esslingen: Altbach, Altdorf, Baltmannsweiler, Bempflingen, Beuren, Bissingen a.d. Teck, Deizisau, Dettingen unter Teck, Erkenbrechtsweiler, Frickenhausen, Großbettlingen, Hochdorf, Holzmaden, Kirchheim unter Teck, Köngen, Kohlberg, Lichtenwald, Neidlingen, Neuffen, Notzingen, Nürtingen, Oberboihingen, Ohmden, Owen, Plochingen, Reichenbach a.d. Fils, Unterensingen, Weilheim a.d. Teck, Wendlingen am Neckar, Wernau (Neckar), Lenningen,

de volgende steden en gemeenten in Rems-Murr-Kreis: Alfdorf, Allmersbach im Tal, Althütte, Auenwald, Großerlach, Kaisersbach, Murrhardt, Plüderhausen, Rudersberg, Schorndorf, Sulzbach a.d. Murr, Urbach, Weissach im Tal, Welzheim, Winterbach, Berglen, Remshalden,

de volgende steden en gemeenten in Hohenlohekreis: Dörzbach, Ingelfingen, Krautheim, Künzelsau, Kupferzell, Mulfingen, Neuenstein, Niedernhall, Waldenburg, Weißbach,

de volgende steden en gemeenten in Neckar-Odenwald-Kreis: Hardheim, Höpfingen, Rosenberg, Ravenstein,

de volgende steden en gemeenten in Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald: Auggen, Badenweiler, Feldberg, Friedenweiler, Lenzkirch, Löffingen, Müllheim, Schluchsee, Sulzburg,

de volgende steden en gemeenten in Schwarzwald-Baar-Kreis: Bad Dürrheim, Blumberg, Bräunlingen, Donaueschingen, Hüfingen, Tuningen, Brigachtal,

de volgende steden en gemeenten in Landkreis Reutlingen: Dettingen a.d. Erms, Eningen unter Achalm, Gomadingen, Grabenstetten, Grafenberg, Hayingen, Hülben, Mehrstetten, Metzingen, Münsingen, Pfronstetten, Pfullingen, Riederich, Trochtelfingen, Bad Urach, Zwiefalten, Gutsbez, Münsingen, Römerstein, Engstingen, Hohenstein, Sonnenbühl, Lichtenstein, Sankt Johann,

de volgende steden en gemeenten in Landkreis Zollernalbkreis: Bitz, Burladingen, Hausen am Tann, Jungingen, Meßstetten, Nusplingen, Obernheim, Straßberg, Winterlingen, Albstadt

Bundesland Bayern

Bundesland Berlin

Bundesland Brandenburg

Bundesland Bremen

Bundesland Hamburg

Bundesland Hessen:

de volgende gemeenten in Lahn-Dill-Kreis: Dietzhölztal, Eschenburg, Siegbach, Mittenaar, Hohenahr, Bischoffen, Lahnau,

de volgende gemeenten in Landkreis Gießen: Stadt Allendorf, Biebertal, Buseck, Fernwald, Gießen, Grünberg, Heuchelheim, Hungen, Laubach, Lich, Linden, Lollar, Pohlheim, Rabenau, Reiskirchen, Staufenberg, Wettenberg,

de volgende gemeenten in Main-Kinzig-Kreis: Bad Orb, Bad Soden-Salmünster, Biebergemünd, Birstein, Brachttal, Bruchköbel, Erlensee, Flörsbachtal,Freigericht, Gelnhausen, Gründau, Gutsbezirk Spessart, Hammersbach, Hasselroth, Jossgrund, Langenselbold, Linsengericht, Neuberg, Nidderau, Rodenbach, Ronneburg, Schöneck, Schlüchtern, Sinntal, Steinau an der Straße, Wächtersbach,

de volgende gemeenten in Wetteraukreis: Altenstadt, Bad Nauheim, Büdingen, Echzell, Florstadt, Gedern, Glauburg, Hirzenhain, Kefenrod, Limeshain, Münzenberg, Nidda, Niddatal, Ortenberg, Ranstadt, Reichelsheim, Rockenberg, Wölfersheim, Wöllstadt,

Landkreis Hersfeld-Rotenburg,

Landkreis Kassel,

Landkreis Fulda,

Landkreis Waldeck-Frankenberg,

Schwalm-Eder-Kreis,

Stadt Kassel,

Vogelsbergkreis,

Werra-Meißner-Kreis,

Landkreis Marburg Biedenkopf

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Bundesland Niedersachsen

Bundesland Nordrhein-Westfalen:

Landkreis Borken,

Landkreis Coesfeld,

Ennepe-Ruhr-Kreis,

Landkreis Gütersloh,

Stadt Hagen,

Landkreis Herford,

Hochsauerlandkreis,

Landkreis Höxter,

de volgende steden en gemeenten in Landkreis Kleve: Bedburg-Hau, Emmerich am Rhein, Geldern, Goch, Issum, Kalkar, Kerken, Kevelaer, Kleve, Kranenburg, Rees, Rheurdt, Uedem, Weeze,

Landkreis Lippe,

Märkischer Kreis,

de volgende gemeenten in Landkreis Mettman: Heiligenhaus, Velbert, Wülfrath,

Landkreis Minden-Lübbecke,

de volgende gemeenten in Oberbergischen Kreis: Bergneustadt, Radevormwald,

Landkreis Olpe,

Landkreis Paderborn,

Landkreis Recklinghausen,

de volgende gemeenten in Landkreis Siegen-Wittgenstein: Netphen, Kreuztal, Hilchenbach, Erndtebrüch, Bad Laasphe, Bad Berleburg,

Landkreis Soest,

Landkreis Steinfurt,

Landkreis Unna,

Landkreis Warendorf,

Landkreis Wesel,

Stadt Bielefeld,

Stadt Bochum,

Stadt Bottrop,

Stadt Dortmund,

Stadt Duisburg,

Stadt Essen,

Stadt Gelsenkirchen,

Stadt Hamm,

Stadt Herne,

Stad Mülheim an der Ruhr,

Stad Münster (Westfalen),

Stadt Oberhausen

Bundesland Sachsen

Bundesland Sachsen-Anhalt

Bundesland Schleswig-Holstein

Bundesland Thüringen”;

b)

de vermelding voor Italië wordt vervangen door:

“Italië

Provincia autonoma di Bolzano — Alto Adige

Regione Valle d’Aosta

Regione Friuli Venezia Giulia”;

c)

de volgende vermelding voor Litouwen wordt ingevoegd na de vermelding voor Letland en voor de vermelding voor Hongarije:

“Litouwen

Het gehele grondgebied”;

d)

de volgende vermelding voor Portugal wordt ingevoegd na de vermelding voor Polen en voor de vermelding voor Slovenië:

“Portugal

Het gehele grondgebied met uitzondering van de Região Algarve”.

3)

In bijlage XIII wordt deel I als volgt gewijzigd:

a)

de vermelding voor Denemarken wordt vervangen door:

“Denemarken

Het gehele grondgebied, met uitzondering van de stroomgebieden van de Rohden Å, Sneum Å, Vidå, Lindenborg Å en Århus Å”;

b)

de vermelding voor Finland wordt vervangen door:

“Finland

Het gehele grondgebied, met uitzondering van:

het kustcompartiment in Ii, Kuivaniemi,

het kustcompartiment dat bestaat uit de delen van de gemeenten Föglö, Lumparland, Lemland en Vårdö die zich bevinden binnen een cirkel met een straal van 11,466 km en met als middelpunt de WGS84-coördinaten breedte 60,013565060° — lengte 20,317617393°,

de stroomgebieden: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 gebied Saarijärvi en 4.41 gebied Pielinen”.


Top