EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2038

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2038 van de Commissie van 10 december 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 wat betreft de formulieren voor de verbintenissen van de borg en de in de douanewaarde op te nemen luchtvrachtkosten, teneinde rekening te houden met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie

C/2020/8967

OJ L 416, 11.12.2020, p. 48–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2038/oj

11.12.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 416/48


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/2038 VAN DE COMMISSIE

van 10 december 2020

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 wat betreft de formulieren voor de verbintenissen van de borg en de in de douanewaarde op te nemen luchtvrachtkosten, teneinde rekening te houden met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (1), en met name artikel 126 en artikel 127, lid 1, alsook artikel 5, lid 3, en artikel 13, lid 1, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland,

Gezien Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (2), en met name artikel 8, lid 1, onder b), artikel 76, onder a), en artikel 100, lid 1, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk kennisgegeven van zijn voornemen om zich uit de Unie terug te trekken krachtens artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

(2)

Op 1 februari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk zich teruggetrokken uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. Overeenkomstig de artikelen 126 en 127 van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (“het terugtrekkingsakkoord”) is het recht van de Unie van toepassing op en in het Verenigd Koninkrijk tijdens een overgangsperiode die eindigt op 31 december 2020 (“de overgangsperiode”).

(3)

Overeenkomstig artikel 185 van het terugtrekkingsakkoord en artikel 5, lid 3, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland is de douanewetgeving als omschreven in artikel 5, punt 2, van Verordening (EU) nr. 952/2013 van toepassing op en in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland (exclusief de territoriale wateren van het Verenigd Koninkrijk) na afloop van de overgangsperiode.

(4)

Na afloop van de overgangsperiode is Verordening (EU) nr. 952/2013 niet langer van toepassing op en in het Verenigd Koninkrijk, met uitzondering van Noord-Ierland, en moeten douanerechten worden geheven op goederen die vanuit het Verenigd Koninkrijk het douanegebied van de Unie worden binnengebracht. Overeenkomstig artikel 71, lid 1, onder e), van Verordening (EU) nr. 952/2013 moeten de kosten voor het vervoer naar de plaats waar goederen het douanegebied van de Unie worden binnengebracht, in de douanewaarde van de ingevoerde goederen worden opgenomen. De percentages van de in de douanewaarde op te nemen totale luchtvrachtkosten zijn opgenomen in bijlage 23-01 bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie (3). Na afloop van de overgangsperiode moet het Verenigd Koninkrijk worden toegevoegd aan de passende lijst van derde landen in die bijlage.

(5)

De formulieren voor de verbintenissen van de borg zijn te vinden in de bijlagen 32-01, 32-02 en 32-03 en in de hoofdstukken VI en VII van bijlage 72-04 bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447. Die formulieren bevatten de lijst met de lidstaten van de Unie en de andere overeenkomstsluitende partijen bij de overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer (4), als gewijzigd bij Besluit nr. 1/2019 van de Gemengde Commissie EU-CTC “Gemeenschappelijk douanevervoer” (5) (“de overeenkomst”). Wanneer Verordening (EU) nr. 952/2013 niet langer van toepassing is op en in het Verenigd Koninkrijk, met uitzondering van Noord-Ierland, hoeft het Verenigd Koninkrijk niet langer te worden opgenomen in de lijst van lidstaten in die formulieren. Het Verenigd Koninkrijk is echter uitgenodigd om vanaf het einde van de overgangsperiode toe te treden tot de overeenkomst als een afzonderlijke overeenkomstsluitende partij en heeft zijn akte van toetreding neergelegd. Als het Verenigd Koninkrijk toetreedt tot de overeenkomst, moet het in de formulieren voor de verbintenissen van de borg worden vermeld bij de andere overeenkomstsluitende partijen bij de overeenkomst. Ten gevolge van de toepassing van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland moet Noord-Ierland, voor Uniedouanevervoer, worden vermeld op een wijze waaruit blijkt dat elke zekerheid die geldig is in de lidstaten ook geldig moet zijn in Noord-Ierland.

(6)

Gezien het nakende einde van de overgangsperiode moet deze verordening met spoed in werking treden. Aangezien de overgangsperiode op 31 december 2020 afloopt, moeten de bepalingen van deze verordening die betrekking hebben op het in de douanewaarde opnemen van kosten voor het luchtvervoer vanuit het Verenigd Koninkrijk, met uitzondering van Noord-Ierland, en op het schrappen van de vermelding van het Verenigd Koninkrijk uit het voor de lidstaten bestemde deel van de formulieren voor de verbintenissen van de borg, van toepassing zijn met ingang van 1 januari 2021. De bepalingen betreffende het opnemen van de vermeldingen van het Verenigd Koninkrijk in de lijst van de andere overeenkomstsluitende partijen bij de overeenkomst in de formulieren voor de verbintenissen van de borg moeten van toepassing zijn vanaf de datum dat het Verenigd Koninkrijk toetreedt tot de overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité Douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage 23-01 wordt in de tabel, in de laatste rij van de eerste kolom (“Zone Q”), het volgende toegevoegd:

“, Verenigd Koninkrijk, met uitzondering van Noord-Ierland”.

2)

In bijlage 32-01, deel I (Verbintenis van de borg), wordt punt 1 als volgt gewijzigd:

a)

na de tekst “het Koninkrijk Zweden”, wordt de volgende tekst geschrapt:

“en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland”;

b)

na de tekst “de Republiek Turkije (56)”, wordt de volgende tekst ingevoegd:

“, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (*)

(*)  Krachtens het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland bij het Akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie wordt Noord-Ierland als deel van de Europese Unie beschouwd voor de toepassing van deze zekerheid. Derhalve moet een op het grondgebied van de Europese Unie gevestigde borg een domicilie kiezen of een agent aanwijzen in Noord-Ierland als de zekerheid aldaar kan worden gebruikt. Als de zekerheid, in het kader van de regeling gemeenschappelijk douanevervoer, echter geldig wordt gesteld in de Europese Unie en in het Verenigd Koninkrijk, mag één domicilie of een aangewezen agent in het Verenigd Koninkrijk betrekking hebben op alle delen van het Verenigd Koninkrijk, met inbegrip van Noord-Ierland.”."

3)

In bijlage 32-02, deel I (Verbintenis van de borg), wordt punt 1 als volgt gewijzigd:

a)

na de tekst “het Koninkrijk Zweden”, wordt de volgende tekst geschrapt:

“en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland”;

b)

na de tekst “de Republiek Turkije”, wordt de volgende tekst ingevoegd:

“, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (**)

(**)  Krachtens het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland bij het Akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie wordt Noord-Ierland als deel van de Europese Unie beschouwd voor de toepassing van deze zekerheid. Derhalve moet een op het grondgebied van de Europese Unie gevestigde borg een domicilie kiezen of een agent aanwijzen in Noord-Ierland als de zekerheid aldaar kan worden gebruikt. Als de zekerheid, in het kader van de regeling gemeenschappelijk douanevervoer, echter geldig wordt gesteld in de Europese Unie en in het Verenigd Koninkrijk, mag één domicilie of een aangewezen agent in het Verenigd Koninkrijk betrekking hebben op alle delen van het Verenigd Koninkrijk, met inbegrip van Noord-Ierland.”."

4)

In bijlage 32-03, deel I (Verbintenis van de borg), wordt punt 1 als volgt gewijzigd:

a)

na de tekst “het Koninkrijk Zweden”, wordt de volgende tekst geschrapt:

“en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland”;

b)

na de tekst “de Republiek Turkije (71)”, wordt de volgende tekst ingevoegd:

“, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (***)

(***)  Krachtens het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland bij het Akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie wordt Noord-Ierland als deel van de Europese Unie beschouwd voor de toepassing van deze zekerheid. Derhalve moet een op het grondgebied van de Europese Unie gevestigde borg een domicilie kiezen of een agent aanwijzen in Noord-Ierland als de zekerheid aldaar kan worden gebruikt. Als de zekerheid, in het kader van de regeling gemeenschappelijk douanevervoer, echter geldig wordt gesteld in de Europese Unie en in het Verenigd Koninkrijk, mag één domicilie of een aangewezen agent in het Verenigd Koninkrijk betrekking hebben op alle delen van het Verenigd Koninkrijk, met inbegrip van Noord-Ierland.”."

5)

In bijlage 72-04 wordt deel II als volgt gewijzigd:

a)

in hoofdstuk VI, in rij 7 van de tabel, wordt de volgende tekst ingevoegd na de tekst “Turkije —”:

“Verenigd Koninkrijk (*)

(*)  Krachtens het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland bij het Akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie wordt Noord-Ierland als deel van de Europese Unie beschouwd voor de toepassing van deze zekerheid.”;"

b)

in hoofdstuk VII, in rij 6 van de tabel, wordt de volgende tekst ingevoegd na de tekst “Turkije —”:

“Verenigd Koninkrijk (*)

(*)  Krachtens het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland bij het Akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie wordt Noord-Ierland als deel van de Europese Unie beschouwd voor de toepassing van deze zekerheid.”."

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2021.

Artikel 1, lid 2, onder b), artikel 1, lid 3, onder b), artikel 1, lid 4, onder b), en artikel 1, lid 5, zijn evenwel van toepassing vanaf de dag waarop het Verenigd Koninkrijk tot de overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer toetreedt.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 december 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 29 van 31.1.2020, blz. 7.

(2)  PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1.

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 343 van 29.12.2015, blz. 558).

(4)  PB L 226 van 13.8.1987, blz. 2.

(5)  Besluit nr. 1/2019 van de Gemengde Commissie EU-CTC “Gemeenschappelijk douanevervoer” van 4 december 2019 tot wijziging van de Overeenkomst van 20 mei 1987 betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer (PB L 103 van 3.4.2020, blz. 47).


Top