EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1684

Verordening (EU) 2020/1684 van de Commissie van 12 november 2020 tot wijziging van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (Voor de EER relevante tekst)

C/2020/7725

OJ L 379, 13.11.2020, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1684/oj

13.11.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 379/42


VERORDENING (EU) 2020/1684 VAN DE COMMISSIE

van 12 november 2020

tot wijziging van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende cosmetische producten (1) en met name artikel 31, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Het Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid (WCCV) heeft in zijn advies van 13 december 2019 (2) (“het WCCV-advies”) geconcludeerd dat het gebruik van Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate als uv-filter in cosmetische producten in een concentratie van maximaal 3 % veilig is. De inhalatietoxiciteit is in het WCCV-advies bij gebrek aan gegevens niet beoordeeld. Het WCCV-advies is dan ook niet van toepassing op cosmetische producten in sprayvorm die door inademing tot blootstelling van de longen van de eindgebruiker kunnen leiden.

(2)

Het WCCV heeft in zijn advies ook geconcludeerd dat Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate een secundaire amine is die gemakkelijk kan nitroseren en nitrosamine vormen. Het mag niet in combinatie met nitroserende stoffen worden gebruikt. Het nitrosaminegehalte moet lager dan 50 ppb zijn.

(3)

Gezien het WCCV-advies en om rekening te houden met de technische en wetenschappelijke vooruitgang, moet het gebruik van Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate als uv-filter in cosmetische producten worden toegestaan in een concentratie van maximaal 3 %, behalve voor toepassingen die door inademing kunnen leiden tot de blootstelling van de longen van de eindgebruiker.

(4)

Bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor cosmetische producten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 november 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 342 van 22.12.2009, blz. 59.

(2)  SCCS/1605/19.


BIJLAGE

In bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 wordt de volgende vermelding toegevoegd:

Referentienummer

Identiteit van de stof

Voorwaarden

Te vermelden gebruiksvoorwaarden en waarschuwingen

Chemische benaming/INN/XAN

Naam volgens de woordenlijst van gemeenschappelijke benamingen van ingrediënten

CAS-nummer

EG-nummer

Producttype, lichaamsdelen

Maximumconcentratie in het gebruiksklare product

Andere

a

b

c

d

e

f

g

h

i

“32

2-ethoxyethyl(2Z)-2-cyaan-2-[3-(3-methoxypropylamino) cyclohex-2-en-1-ylideen]acetaat

Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate

1419401-88-9

700-860-3

 

3 %

Niet gebruiken in toepassingen die door inademing tot blootstelling van de longen van de eindgebruiker kunnen leiden.

Niet gebruiken samen met nitroserende agentia — Maximaal gehalte aan nitrosamine: 50 μg/kg.

Bewaren in nitrietvrije recipiënten.”

 


Top