EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L0432

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2020/432 van de Commissie van 23 maart 2020 tot wijziging van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad wat de definitie van groenten en de lijst van geslachten en soorten in artikel 2, lid 1, onder b), betreft (Voor de EER relevante tekst)

C/2020/1681

OJ L 88, 24.3.2020, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2020/432/oj

24.3.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 88/3


UITVOERINGSRICHTLIJN (EU) 2020/432 VAN DE COMMISSIE

van 23 maart 2020

tot wijziging van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad wat de definitie van groenten en de lijst van geslachten en soorten in artikel 2, lid 1, onder b), betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2002/55/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van groentezaad (1), en met name artikel 2, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2019/990 van de Commissie (2), waarbij artikel 2, lid 1, onder b), van Richtlijn 2002/55/EG werd gewijzigd, is de definitie van “groenten” die aan de tabel in dat artikel voorafging, per abuis geschrapt. Bijgevolg bevat artikel 2, lid 1, onder b), van Richtlijn 2002/55/EG niet langer een definitie van “groenten”, die een essentieel onderdeel van die richtlijn is.

(2)

Richtlijn 2002/55/EG moet derhalve dienovereenkomstig worden gerectificeerd.

(3)

Omwille van de rechtszekerheid moet de in deze richtlijn vastgestelde omzettingsdatum samenvallen met de omzettingsdatum die is vastgesteld bij Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2019/990.

(4)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Richtlijn 2002/55/EG

Richtlijn 2002/55/EG wordt gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2

Omzetting

1.   De lidstaten zorgen ervoor dat de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die nodig zijn om aan deze richtlijn te voldoen, uiterlijk op 30 juni 2020 worden vastgesteld en bekendgemaakt. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 juli 2020.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 193 van 20.7.2002, blz. 33.

(2)  Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2019/990 van de Commissie van 17 juni 2019 tot wijziging van de lijst van geslachten en soorten in artikel 2, lid 1, onder b), van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad, in bijlage II bij Richtlijn 2008/72/EG van de Raad en in de bijlage bij Richtlijn 93/61/EEG van de Commissie (PB L 160 van 18.6.2019, blz. 14).


BIJLAGE

In Richtlijn 2002/55/EG wordt artikel 2, lid 1, punt b), wordt vervangen door:

“b)

Groenten: planten van de volgende gewassen, bestemd voor land- of tuinbouw, met uitzondering van de sierteelt

Allium cepa L.

Cepa Groep (Ui, Echalion)

Aggregatum Groep (Sjalot)

Allium fistulosum L. (Stengelui)

alle rassen

Allium porrum L. (Prei)

alle rassen

Allium sativum L. (Knoflook)

alle rassen

Allium schoenoprasum L. (Bieslook)

alle rassen

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Kervel)

alle rassen

Apium graveolens L.

Bleekselderij Groep

Knolselderij Groep

Asparagus officinalis L. (Asperge)

alle rassen

Beta vulgaris L.

Rode Biet Groep (Rode biet, inclusief Cheltenham beet)

Snijbiet Groep (Snijbiet)

Brassica oleracea L.

Boerenkool Groep

Bloemkool Groep

Wittekool Groep (Rodekool en Wittekool)

Spruitkool Groep

Koolrabi Groep

Savooiekool Groep

Broccoli Groep (Calabrese- en ontkiemingstype)

Palmkool Groep

Tronchuda-groep (Portugese kool)

Brassica rapa L.

Chinese Kool Groep

Knolraap Groep

Capsicum annuum L. (Paprika of Spaanse peper)

alle rassen

Cichorium endivia L. (Krulandijvie/Andijvie)

alle rassen

Cichorium intybus L.

Witlof Groep

Bladcichorei Groep (Bladcichorei)

Industriële Cichorei Groep (Wortelcichorei)

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai (Watermeloen)

alle rassen

Cucumis melo L. (Meloen)

alle rassen

Cucumis sativus L.

Komkommer Groep

Augurk Groep

Cucurbita maxima Duchesne (Pompoen)

alle rassen

Cucurbita pepo L. (Courgette, met inbegrip van rijpe pompoen en al dan niet rijpe patissons)

alle rassen

Cynara cardunculus L.

Artisjok Groep

Kardoen Groep

Daucus carota L. (Wortel en voederwortel)

alle rassen

Foeniculum vulgare Mill. (Knolvenkel)

Azoricum Groep

Lactuca sativa L. (Sla)

alle rassen

Solanum lycopersicum L. (Tomaat)

alle rassen

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Bladpeterselie Groep

Wortelpeterselie Groep

Phaseolus coccineus L. (Pronkboon)

alle rassen

Phaseolus vulgaris L.

Stamboon Groep

Stokboon Groep

Pisum sativum L.

Rondzadige Doperwt Groep

Kreukzadige Doperwt Groep

Peul Groep

Raphanus sativus L.

Radijs Groep

Rammenas Groep

Rheum rhabarbarum L. (Rabarber)

alle rassen

Scorzonera hispanica L. (Schorseneer)

alle rassen

Solanum melongena L. (Aubergine)

alle rassen

Spinacia oleracea L. (Spinazie)

alle rassen

Valerianella locusta (L.) Laterr. (Veldsla)

alle rassen

Vicia faba L. (Tuinboon)

alle rassen

Zea mays L.

Suikermais Groep

Pofmais Groep

Alle hybriden van de hierboven vermelde soorten en groepen”.


Top