EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2067

Besluit (EU) 2020/2067 van de Raad van 7 december 2020 over het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in de Associatieraad die is ingesteld bij de Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, inzake de wijziging van die overeenkomst door de vervanging van Protocol 3 betreffende de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking

PB L 424 van 15.12.2020, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2067/oj

15.12.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 424/37


BESLUIT (EU) 2020/2067 VAN DE RAAD

van 7 december 2020

over het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in de Associatieraad die is ingesteld bij de Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, inzake de wijziging van die overeenkomst door de vervanging van Protocol 3 betreffende de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds (“de overeenkomst”), is door de Unie gesloten bij Besluit 2002/357/EG, EGKS van de Raad en de Commissie (1) en is op 1 mei 2002 in werking getreden.

(2)

De overeenkomst omvat Protocol nr. 3 betreffende de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking (“Protocol 3”). Krachtens artikel 39 van Protocol 3 kan de bij artikel 89 van de overeenkomst ingestelde Associatieraad (“de Associatieraad”) besluiten bepalingen van Protocol 3 te wijzigen.

(3)

De Associatieraad zal tijdens zijn volgende vergadering, voor het einde van 2023, een besluit tot wijziging van de overeenkomst vaststellen door de vervanging van Protocol 3 (“besluit”).

(4)

Het is passend het standpunt te bepalen dat namens de Unie moet worden ingenomen in de Associatieraad, aangezien het besluit in de Unie bindende juridische gevolgen zal hebben.

(5)

De Regionale Conventie betreffende de pan-Euromediterrane preferentiële oorsprongsregels (“de conventie”) is door de Unie gesloten bij Besluit 2013/94/EU van de Raad (2) en is met betrekking tot de Unie in werking getreden op 1 mei 2012. Deze conventie bevat bepalingen over de oorsprong van goederen die op grond van de desbetreffende bilaterale vrijhandelsovereenkomsten tussen de overeenkomstsluitende partijen bij de conventie worden verhandeld en deze bepalingen zijn van toepassing onverminderd de beginselen die zijn opgenomen in die bilaterale overeenkomsten.

(6)

In artikel 6 van de conventie is bepaald dat elke partij de nodige maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat de conventie daadwerkelijk wordt toegepast. Daartoe zal bij het besluit in Protocol 3 een dynamische verwijzing naar de conventie worden opgenomen, zodat steeds wordt verwezen naar de meest recente versie van de conventie die van kracht is.

(7)

De gesprekken over de wijziging van de conventie hebben ertoe geleid dat een nieuwe reeks gemoderniseerde en flexibelere oorsprongsregels is opgenomen in de conventie. In afwachting van de sluiting en inwerkingtreding van de wijziging van de conventie zijn de Unie en Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië overeengekomen zo spoedig mogelijk een alternatieve reeks oorsprongsregels toe te passen die zijn gebaseerd op die van de gewijzigde conventie en die bilateraal gebruikt kunnen worden als alternatieve oorsprongsregels voor de regels van de conventie (“de overgangsregels”). Met het oog hierop zal het besluit ook in de overgangsregels voorzien.

(8)

Het standpunt van de Unie in de Associatieraad moet derhalve worden gebaseerd op het ontwerpbesluit,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen in de Associatieraad die is ingesteld bij de Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, inzake de wijziging van die overeenkomst door de vervanging van Protocol 3, is gebaseerd op het ontwerpbesluit van de Associatieraad (3).

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld en verstrijkt op 31 december 2023.

Gedaan te Brussel, 7 december 2020.

Voor de Raad

De voorzitter

M. ROTH


(1)  Besluit 2002/357/EG, EGKS van de Raad en de Commissie van 26 maart 2002 betreffende de sluiting van een Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds (PB L 129 van 15.5.2002, blz. 1).

(2)  Besluit 2013/94/EU van de Raad van 26 maart 2012 betreffende de sluiting van de Regionale Conventie betreffende de pan-Euromediterrane preferentiële oorsprongsregels (PB L 54 van 26.2.2013, blz. 3).

(3)  Zie document ST 11085/20 op http://register.consilium.europa.eu


Top