EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1585

Besluit (GBVB) 2020/1585 van de Raad van 29 oktober 2020 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2015/1763 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Burundi

PB L 362 van 30.10.2020, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1585/oj

30.10.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 362/27


BESLUIT (GBVB) 2020/1585 VAN DE RAAD

van 29 oktober 2020

tot wijziging van Besluit (GBVB) 2015/1763 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Burundi

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 1 oktober 2015 Besluit (GBVB) 2015/1763 (1) betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Burundi vastgesteld.

(2)

Op grond van een evaluatie van Besluit (GBVB) 2015/1763 moeten de beperkende maatregelen tot en met 31 oktober 2021 worden verlengd en moet de informatie betreffende twee natuurlijke personen worden gewijzigd.

(3)

Besluit (GBVB) 2015/1763 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit (GBVB) 2015/1763 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 6 wordt het tweede lid vervangen door:

“Dit besluit is van toepassing tot en met 31 oktober 2021.”.

2)

De bijlage wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 29 oktober 2020.

Voor de Raad

De voorzitter

M. ROTH


(1)  Besluit (GBVB) 2015/1763 van de Raad van 1 oktober 2015 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Burundi (PB L 257 van 2.10.2015, blz. 37).


BIJLAGE

In de bijlage bij Besluit (GBVB) 2015/1763 worden de vermeldingen 1 en 2 in de rubriek “Lijst van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen” vervangen door:

 

Naam

Identificatiegegevens

Redenen voor plaatsing op de lijst

“1.

Godefroid BIZIMANA

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 23.4.1968

Geboorteplaats: Nyagaseke, Mabayi, Cibitoke

Burundese nationaliteit. Paspoortnummer: DP0001520

“Chargé de missions de la Présidence” en voormalig plaatsvervangend directeur-generaal van de nationale politie. Op 31 december 2019 werd de heer BIZIMANA bevorderd tot hoofd van de politie. Verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie door het nemen van operationele besluiten die hebben geleid tot buitensporig gebruik van geweld en gewelddadige repressie ten aanzien van de vreedzame demonstraties die op 26 april 2015 begonnen nadat president Nkurunziza aangekondigd had zich opnieuw kandidaat te stellen als president.

2.

Gervais NDIRAKOBUCA ook bekend als NDAKUGARIKA

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 1.8.1970

Burundese nationaliteit. Paspoortnummer: DP0000761

Sinds juni 2020 minister van Binnenlandse Zaken, Gemeenschapsontwikkeling en Openbare Veiligheid. Voormalig hoofd van het kabinet van de presidentiële administratie (Présidence), tussen mei 2013 en november 2019 bevoegd voor aangelegenheden in verband met de nationale politie, en voormalig directeur-generaal van de nationale inlichtingendienst tussen november 2019 en juni 2020. Verantwoordelijk voor het belemmeren van de zoektocht naar een politieke oplossing in Burundi door het uitvaardigen van instructies die hebben geleid tot een buitensporig machtsgebruik, geweldpleging, repressie en schendingen van het internationaal recht inzake de mensenrechten ten aanzien van de vreedzame demonstraties die op 26 april 2015 begonnen nadat president Nkurunziza aangekondigd had zich opnieuw kandidaat te stellen als president, met inbegrip van de betogingen op 26, 27 en 28 april 2015 in de districten Nyakabiga en Musaga van Bujumbura.”


Top