EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1111

Besluit (EU) 2020/1111 van de Raad van 20 juli 2020 betreffende de ondertekening, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Volksrepubliek China betreffende samenwerking op het gebied van geografische aanduidingen en de bescherming daarvan

ST/8356/2020/INIT

OJ L 244, 29.7.2020, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1111/oj

29.7.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 244/8


BESLUIT (EU) 2020/1111 VAN DE RAAD

van 20 juli 2020

betreffende de ondertekening, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Volksrepubliek China betreffende samenwerking op het gebied van geografische aanduidingen en de bescherming daarvan

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 5,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 10 september 2010 heeft de Raad de Commissie gemachtigd onderhandelingen te openen met de regering van de Volksrepubliek China over een overeenkomst betreffende samenwerking op het gebied van geografische aanduidingen en de bescherming daarvan. Deze onderhandelingen zijn succesvol afgesloten met de parafering van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Volksrepubliek China betreffende samenwerking op het gebied van geografische aanduidingen en de bescherming daarvan (de “Overeenkomst”).

(2)

Met de Overeenkomst wordt beoogd een zo hoog mogelijk niveau van bescherming voor geografische aanduidingen te verwezenlijken en instrumenten ter beschikking te stellen om misleidende praktijken en onrechtmatig gebruik van geografische aanduidingen tegen te gaan.

(3)

De Overeenkomst moet namens de Unie worden ondertekend, onder voorbehoud van de sluiting ervan op een latere datum,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Er wordt machtiging verleend voor de ondertekening, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Volksrepubliek China betreffende samenwerking op het gebied van geografische aanduidingen en de bescherming daarvan, onder voorbehoud van de sluiting van de genoemde Overeenkomst (1).

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon (personen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) de Overeenkomst namens de Unie te ondertekenen.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 20 juli 2020.

Voor de Raad

De voorzitter

J. KLOECKNER


(1)  De tekst van de Overeenkomst wordt samen met het besluit betreffende de sluiting ervan bekendgemaakt.


Top