EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0563

Besluit (GBVB) 2020/563 van de Raad van 23 april 2020 tot wijziging van Besluit 2013/184/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Myanmar/Birma

ST/6888/2020/INIT

OJ L 130, 24.4.2020, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/563/oj

24.4.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 130/25


BESLUIT (GBVB) 2020/563 VAN DE RAAD

van 23 april 2020

tot wijziging van Besluit 2013/184/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Myanmar/Birma

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 22 april 2013 Besluit 2013/184/GBVB (1) betreffende beperkende maatregelen tegen Myanmar/Birma vastgesteld.

(2)

Op basis van een evaluatie van Besluit 2013/184/GBVB dienen de beperkende maatregelen tot en met 30 april 2021 te worden verlengd.

(3)

Over één vermelding op de lijst is geactualiseerde informatie ontvangen.

(4)

Besluit 2013/184/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2013/184/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 12 wordt vervangen door:

Artikel 12

Dit besluit is van toepassing tot en met 30 april 2021. Het wordt doorlopend geëvalueerd. Het wordt zo nodig verlengd of gewijzigd indien de Raad van oordeel is dat de doelstellingen ervan niet zijn verwezenlijkt.”.

2)

De bijlage wordt gewijzigd zoals vermeld in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 april 2020.

Voor de Raad

De voorzitter

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Besluit 2013/184/GBVB van de Raad van 22 april 2013 betreffende beperkende maatregelen tegen Myanmar/Birma en tot intrekking van Besluit 2010/232/GBVB (PB L 111 van 23.4.2013, blz. 75).


BIJLAGE

Vermelding 3 in de lijst van personen en entiteiten, als weergegeven in de bijlage bij Besluit 2013/184/GBVB, wordt vervangen door de volgende vermelding:

 

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van plaatsing op de lijst

“3.

Than Oo

Geboortedatum: 12 oktober 1973

Geslacht: mannelijk

Militair identificatienummer: BC 25723

Brigadegeneraal Than Oo was tot mei 2018 bevelhebber van de 99e lichte infanteriedivisie van het leger van Myanmar (Tatmadaw). In die context is hij verantwoordelijk voor de wreedheden en ernstige schendingen van de mensenrechten van de Rohingya's in de deelstaat Rakhine in de tweede helft van 2017 door de 99e lichte infanteriedivisie. Het gaat om moordpartijen, seksueel geweld en systematisch platbranden van Rohingya-huizen en ‐gebouwen.

25.6.2018”


Top