Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0282

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/282 van de Commissie van 15 februari 2019 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2080 wat betreft de perioden voor de indiening van inschrijvingen

C/2019/1454

OJ L 47, 19.2.2019, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/282/oj

19.2.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 47/34


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/282 VAN DE COMMISSIE

van 15 februari 2019

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2080 wat betreft de perioden voor de indiening van inschrijvingen

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1),

Gezien Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1240 van de Commissie van 18 mei 2016 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft openbare interventie en steun voor particuliere opslag (2), en met name artikel 28,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2080 van de Commissie (3) is de verkoop van mageremelkpoeder door middel van een inschrijvingsprocedure geopend. De verordening voorzag oorspronkelijk in twee deelinschrijvingen per maand, met uitzondering van de maanden augustus en december.

(2)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2080 is bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/472 van de Commissie (4) gewijzigd, in die zin dat het aantal perioden waarin inschrijvingen mogen worden ingediend, werd verminderd tot één per maand en dat in de maand augustus geen dergelijke periode meer werd ingesteld.

(3)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2080 is bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/995 van de Commissie (5) gewijzigd, in die zin dat het aantal perioden waarin inschrijvingen mogen worden ingediend, is verhoogd naar twee per maand en dat in de maand augustus opnieuw een dergelijke periode wordt ingesteld.

(4)

Deze verhoogde frequentie maakte de verkoop van aanzienlijke hoeveelheden mageremelkpoeder uit de openbare-interventievoorraden mogelijk, waardoor de beschikbare hoeveelheden werden herleid tot iets meer dan 22 000 ton.

(5)

Gezien de omvang van de beschikbare hoeveelheden en teneinde de administratieve lasten te beperken, is het passend het aantal perioden waarin inschrijvingen mogen worden ingediend, opnieuw te verminderen tot één per maand.

(6)

Bijgevolg moet Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2080 dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2080 wordt lid 2 vervangen door:

„2.   De perioden waarin de eropvolgende deelinschrijvingen mogen worden ingediend, beginnen op de eerste werkdag na afloop van de voorgaande periode. Die perioden eindigen op de derde dinsdag van de maand om 11.00 uur (plaatselijke tijd Brussel). In augustus eindigt de periode evenwel op de vierde dinsdag om 11.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) en in december op de tweede dinsdag om 11.00 uur (plaatselijke tijd Brussel). Als de betrokken dinsdag een officiële feestdag is, loopt de termijn af op de laatste werkdag die aan die dinsdag voorafgaat, om 11.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 februari 2019.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Phil HOGAN

Lid van de Commissie


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.

(2)  PB L 206 van 30.7.2016, blz. 71.

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2080 van de Commissie van 25 november 2016 tot opening van de verkoop van mageremelkpoeder in het kader van een openbare inschrijving (PB L 321 van 29.11.2016, blz. 45).

(4)  Uitvoeringsverordening (EU) 2017/472 van de Commissie van 15 maart 2017 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2080 wat betreft de perioden voor de indiening van inschrijvingen (PB L 73 van 18.3.2017, blz. 5).

(5)  Uitvoeringsverordening (EU) 2018/995 van de Commissie van 12 juli 2018 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2080 wat betreft de perioden voor de indiening van inschrijvingen (PB L 178 van 16.7.2018, blz. 4).


Top