EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D2228

Besluit (EU) 2019/2228 van de Raad van 19 december 2019 betreffende de ondertekening, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

ST/12144/2019/REV/1

PB L 333 van 27.12.2019, p. 141–142 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/2228/oj

Related international agreement

27.12.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 333/141


BESLUIT (EU) 2019/2228 VAN DE RAAD VAN

19 december 2019

betreffende de ondertekening, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 79, lid 3, in samenhang met artikel 218, lid 5,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 28 februari 2011heeft de Raad de Commissie gemachtigd om onderhandelingen te openen met de Republiek Belarus over een Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven ("de overeenkomst". De onderhandelingen werden succesvol afgerond met de parafering van de Overeenkomst via de uitwisseling van e mails op 17 juni 2019.

(2)

In de verklaring van de top van het Oostelijk Partnerschap van 7 mei 2009 betuigden de EU en de partnerlanden opnieuw hun politieke steun aan de volledige liberalisering van de visumregeling in een zekere omgeving en aan de bevordering van mobiliteit door het sluiten van visumversoepelings- en overnameovereenkomsten met de landen van het Oostelijk Partnerschap.

(3)

De overeenkomst heeft tot doel snelle en doeltreffende procedures vast te stellen voor de identificatie en de veilige en ordelijke teruggeleiding van personen die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst, aanwezigheid of verblijf op het grondgebied van Belarus of een lidstaat van de Unie, en om de doorgeleiding van dergelijke personen in een geest van samenwerking te vergemakkelijken.

(4)

Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van Protocol nr. 21 betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is gehecht, en onverminderd artikel 4 van dat protocol, nemen die lidstaten niet deel aan de vaststelling van dit besluit, dat niet bindend voor noch van toepassing is op hen.

(5)

Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van Protocol nr. 22 betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, neemt Denemarken niet deel aan de vaststelling van dit besluit en is dit niet bindend voor, noch van toepassing op deze lidstaat.

(6)

De overeenkomst moet worden ondertekend en de daaraan gehechte gemeenschappelijke verklaringen moeten worden goedgekeurd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Er wordt machtiging verleend voor de ondertekening, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven, onder voorbehoud van de sluiting van de overeenkomst (1).

Artikel 2

De aan de overeenkomst gehechte gemeenschappelijke verklaringen worden namens de Unie goedgekeurd.

Artikel 3

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon (personen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) de overeenkomst namens de Unie te ondertekenen.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 19 december 2019.

Voor de Raad

De voorzitster

K. MIKKONEN


(1)  De tekst van de overeenkomst zal samen met het besluit betreffende de sluiting ervan worden bekendgemaakt.


Top