Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1393

Besluit van de Raad (EU) 2019/1393, genomen in onderlinge overeenstemming met de verkozen voorzitter van de Europese Commissie, van 10 september 2019 tot vaststelling van de lijst van de overige personen die de Raad voorstelt te benoemen tot lid van de Commissie

ST/11914/2019/INIT

OJ L 233I , 10.9.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 24/11/2019; afgeschaft en vervangen door 32019D1949

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1393/oj

10.9.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 233/1


BESLUIT VAN DE RAAD (EU) 2019/1393,

genomen in onderlinge overeenstemming met de verkozen voorzitter van de Europese Commissie,

van 10 september 2019

tot vaststelling van de lijst van de overige personen die de Raad voorstelt te benoemen tot lid van de Commissie

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 17, leden 3 en 5, en lid 7, tweede alinea,

Gezien Besluit 2013/272/EU van de Europese Raad van 22 mei 2013 betreffende het aantal leden van de Europese Commissie (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Het mandaat van de Europese Commissie, die benoemd is bij Besluit 2014/749/EU van de Europese Raad (2), eindigt op 31 oktober 2019.

(2)

Er dient een nieuwe Commissie te worden benoemd voor de periode tot en met 31 oktober 2024, bestaande uit één onderdaan van iedere lidstaat, met inbegrip van de voorzitter en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

(3)

De Europese Raad heeft mevrouw Ursula VON DER LEYEN bij het Europees Parlement voorgedragen voor het ambt van voorzitter van de Commissie. Het Europees Parlement heeft haar in de plenaire vergadering van 16 juli 2019 verkozen tot voorzitter van de Commissie.

(4)

De Raad dient, in overeenstemming met de aanstaande voorzitter van de Commissie, de lijst vast te stellen van de overige personen die de Raad voorstelt te benoemen tot lid van de Commissie voor de periode tot en met 31 oktober 2024.

(5)

Op 5 augustus 2019 heeft de Europese Raad, met instemming van de aanstaande voorzitter van de Commissie, de heer Josep BORRELL FONTELLES benoemd tot hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid overeenkomstig artikel 18, lid 1, VEU.

(6)

Op 23 augustus 2019 heeft de Raad een brief ontvangen van de permanente vertegenwoordiger van het Verenigd Koninkrijk bij de Europese Unie, waarin staat:

“Aangezien het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie op 31 oktober 2019 zal verlaten, heeft de premier op 25 juli in het Lagerhuis aangekondigd dat wij voor het Verenigd Koninkrijk geen Commissielid voor de nieuwe Commissie zullen voordragen, en dat hiermee niet wordt getracht de EU te beletten een nieuwe Commissie te benoemen.

Ik schrijf u formeel om te bevestigen dat het Verenigd Koninkrijk in overeenstemming met de verklaring van de premier geen kandidaat zal voordragen voor het college van leden van de Commissie voor 2019-2024”.

(7)

Overeenkomstig artikel 17, lid 7, tweede alinea, VEU, heeft de verkozen voorzitter van de Commissie kennis gegeven van haar instemming.

(8)

De voorzitter, de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de overige leden van de Europese Commissie worden als college ter goedkeuring onderworpen aan een stemming van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 17, lid 7, derde alinea, VEU,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In onderlinge overeenstemming met mevrouw Ursula VON DER LEYEN, verkozen voorzitter van de Europese Commissie, stelt de Raad voor, de volgende personen te benoemen tot lid van de Commissie voor de periode tot en met 31 oktober 2024:

 

Mevrouw Helena DALLI

 

De heer Valdis DOMBROVSKIS

 

Mevrouw Elisa FERREIRA

 

Mevrouw Mariya GABRIEL

 

De heer Paolo GENTILONI

 

Mevrouw Sylvie GOULARD

 

de heer Johannes HAHN

 

De heer Phil HOGAN

 

Mevrouw Ylva JOHANSSON

 

Mevrouw Věra JOUROVÁ

 

Mevrouw Stella KYRIAKIDES

 

De heer Janez LENARČIČ

 

Mevrouw Rovana PLUMB

 

de heer Didier REYNDERS

 

De heer Margaritis SCHINAS

 

De heer Nicolas SCHMIT

 

De heer Maroš ŠEFČOVIČ

 

Mevrouw Kadri SIMSON

 

De heer Virginijus SINKEVIČIUS

 

mevrouw Dubravka ŠUICA

 

De heer Frans TIMMERMANS

 

De heer László TRÓCSÁNYI

 

Mevrouw Jutta URPILAINEN

 

mevrouw Margrethe VESTAGER

 

de heer Janusz WOJCIECHOWSKI

alsmede:

 

de heer Josep BORRELL FONTELLES, benoemd tot hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Artikel 2

Dit besluit wordt toegezonden aan het Europees Parlement.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 10 september 2019.

Voor de Raad

De voorzitter

T. TUPPURAINEN


(1)  PB L 165 van 18.6.2013, blz. 98.

(2)  Besluit 2014/749/EU van de Europese Raad van 23 oktober 2014 houdende benoeming van de Europese Commissie (PB L 311 van 31.10.2014, blz. 36).


Top