EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1167

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1167 van de Commissie van 28 juni 2019 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2453 wat de vergunninghouders en de vertegenwoordigers betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 4610) (Voor de EER relevante tekst.)

C/2019/4610

PB L 182 van 8.7.2019, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1167/oj

8.7.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 182/46


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2019/1167 VAN DE COMMISSIE

van 28 juni 2019

tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2453 wat de vergunninghouders en de vertegenwoordigers betreft

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 4610)

(Slechts de teksten in de Nederlandse en de Duitse taal zijn authentiek)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (1), en met name artikel 9, lid 2, en artikel 21, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bayer CropScience N.V., gevestigd in België, is een vertegenwoordiger van Bayer CropScience LP, gevestigd in de Verenigde Staten, en een vergunninghouder voor het genetisch gemodificeerd koolzaad waarvoor bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2453 van de Commissie (2) een vergunning is verleend.

(2)

Monsanto Europe S.A., gevestigd in België, is een vertegenwoordiger van Monsanto Company, gevestigd in de Verenigde Staten, en een vergunninghouder voor het genetisch gemodificeerd koolzaad waarvoor bij dat uitvoeringsbesluit een vergunning is verleend.

(3)

Bij brief van 1 augustus 2018 hebben Bayer CropScience N.V., gevestigd in België, en Bayer CropScience LP, gevestigd in de Verenigde Staten, de Commissie verzocht hun rechten en plichten met betrekking tot al hun vergunningen en lopende aanvragen voor genetisch gemodificeerde producten over te dragen aan BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, gevestigd in de Verenigde Staten. Bij brief van 19 oktober 2018 heeft BASF Agricultural Solutions Seed US LLC haar instemming met deze overdracht bevestigd en BASF SE, gevestigd in Duitsland, gemachtigd op te treden als haar vertegenwoordiger in de Unie.

(4)

Bij brief van 27 augustus 2018 heeft Monsanto Europe N.V., gevestigd in België, de Commissie meegedeeld dat Monsanto Europe S.A./N.V. België haar rechtsvorm heeft omgezet en haar naam heeft gewijzigd naar “Bayer Agriculture BVBA”, gevestigd in België.

(5)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2453 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De voorgestelde wijziging van de vergunningshandeling is louter administratief en maakt geen nieuwe beoordeling van de betrokken producten noodzakelijk.

(7)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2453 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 7, lid 1, onder a), wordt “Monsanto Europe S.A., België” vervangen door “Bayer Agriculture BVBA, België”.

2)

In artikel 7, lid 1, onder b), wordt “Bayer CropScience N.V., België, als vertegenwoordiger van Bayer CropScience LP, Verenigde Staten” vervangen door

“BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, vertegenwoordigd door BASF SE, Duitsland.”.

3)

Artikel 9 wordt vervangen door:

“Artikel 9

Adressaten

Dit besluit is gericht tot:

a)

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België,

en

b)

BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Duitsland.”.

4)

In de bijlage wordt punt a) vervangen door:

“a)

Vergunninghouders:

1)

Naam: Bayer Agriculture BVBA, België

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

Namens

Monsanto Company, 800 N. Lindbergh Boulevard St. Louis, Missouri 63167, Verenigde Staten;

en

2)

Naam: BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adres: 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Verenigde Staten van Amerika.

Vertegenwoordigd door

BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Duitsland.”.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot:

a)

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België;

b)

BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Duitsland.

Gedaan te Brussel, 28 juni 2019.

Voor de Commissie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 1.

(2)  Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2453 van de Commissie van 21 december 2017 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met het genetisch gemodificeerd koolzaad MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) en MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (PB L 346 van 28.12.2017, blz. 31.).


Top