Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0236

Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/236 van de Commissie van 20 december 2017 tot rectificatie van de Estse versie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/654 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1628 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de technische en algemene voorschriften betreffende de emissiegrenswaarden en de typegoedkeuring voor interne verbrandingsmotoren voor niet voor de weg bestemde mobiele machines

C/2017/8514

OJ L 50, 22.2.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 50, 22.2.2018, p. 1–180 (ET)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/236/oj

22.2.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 50/1


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2018/236 VAN DE COMMISSIE

van 20 december 2017

tot rectificatie van de Estse versie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/654 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1628 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de technische en algemene voorschriften betreffende de emissiegrenswaarden en de typegoedkeuring voor interne verbrandingsmotoren voor niet voor de weg bestemde mobiele machines

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/1628 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 inzake voorschriften met betrekking tot emissiegrenswaarden voor verontreinigende gassen en deeltjes en typegoedkeuring voor in niet voor de weg bestemde mobiele machines gemonteerde interne verbrandingsmotoren, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1024/2012 en (EU) nr. 167/2013, en tot wijziging en intrekking van Richtlijn 97/68/EG (1), en met name artikel 24, lid 11, artikel 25, lid 4, onder a), b) en c), artikel 26, lid 6, artikel 34, lid 9, artikel 42, lid 4, artikel 43, lid 5, en artikel 48,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Estse versie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/654 van de Commissie (2) bevat verscheidene fouten in de bijlagen I tot en met VI, waardoor die bijlagen onbruikbaar zijn.

(2)

De Estse versie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/654 moet daarom dienovereenkomstig worden gecorrigeerd. De andere taalversies bevatten deze fouten niet,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

(heeft geen betrekking op het Nederlands)

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 december 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 252 van 16.9.2016, blz. 53.

(2)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/654 van de Commissie van 19 december 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1628 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de technische en algemene voorschriften betreffende de emissiegrenswaarden en de typegoedkeuring voor interne verbrandingsmotoren voor niet voor de weg bestemde mobiele machines (PB L 102 van 13.4.2017, blz. 1).


BIJLAGE

(heeft geen betrekking op het Nederlands)


Top