EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018Q0217(01)

Akkoord tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie tot wijziging van punt 4 van het Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie

OJ L 45, 17.2.2018, p. 46–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2018/217/oj

17.2.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 45/46


AKKOORD TUSSEN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE EUROPESE COMMISSIE

tot wijziging van punt 4 van het Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 295, en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

Punt 4 van het Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie (1) wordt vervangen door:

„4.

Onverminderd het beginsel dat de Commissie een college vormt, draagt elk lid van de Commissie de politieke verantwoordelijkheid voor de maatregelen op het gebied waarmee het is belast.

De voorzitter van de Commissie is volledig verantwoordelijk voor het vaststellen van elk belangenconflict op grond waarvan een lid van de Commissie zijn taken niet kan vervullen.

De voorzitter van de Commissie is tevens verantwoordelijk voor alle maatregelen die vervolgens in een dergelijke situatie worden genomen, en stelt de voorzitter van het Parlement hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis.

De deelname van de leden van de Commissie aan verkiezingscampagnes wordt geregeld door de gedragscode voor de leden van de Europese Commissie.

De leden van de Commissie mogen aan verkiezingscampagnes deelnemen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement, ook als kandidaat. Zij mogen tevens door de Europese politieke partijen worden gekozen als lijsttrekker en kandidaat voor de functie van voorzitter van de Commissie („Spitzenkandidat”).

De voorzitter van de Commissie stelt het Parlement tijdig ervan in kennis of een of meer leden van de Commissie zich kandidaat zullen stellen bij verkiezingscampagnes voor de verkiezingen van het Parlement, alsmede van de maatregelen die zijn genomen om de naleving te waarborgen van de beginselen van onafhankelijkheid, eerlijkheid en kiesheid, zoals verankerd in artikel 245 VWEU en in de gedragscode voor de leden van de Europese Commissie.

Elk lid van de Commissie dat zich kandidaat stelt bij of deelneemt aan een verkiezingscampagne voor de verkiezingen van het Parlement, verbindt zich ertoe zich tijdens de campagne te onthouden van het innemen van een standpunt dat niet verenigbaar is met zijn plicht tot vertrouwelijkheid of dat inbreuk maakt op het beginsel van collegialiteit.

Leden van de Commissie die zich kandidaat stellen bij of deelnemen aan verkiezingscampagnes voor de verkiezingen van het Parlement, mogen geen personele of materiële middelen van de Commissie gebruiken voor activiteiten die verband houden met de verkiezingscampagne.”.

Gedaan te Straatsburg, 7 februari 2018.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

A. TAJANI

Voor de Europese Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 304 van 20.11.2010, blz. 47.


Top