Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0900

Besluit (GBVB) 2018/900 van de Raad van 25 juni 2018 tot wijziging van Besluit 2013/184/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Myanmar/Birma

ST/9551/2018/INIT

OJ L 160I , 25.6.2018, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/900/oj

25.6.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 160/9


BESLUIT (GBVB) 2018/900 VAN DE RAAD

van 25 juni 2018

tot wijziging van Besluit 2013/184/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Myanmar/Birma

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 22 april 2013 Besluit 2013/184/GBVB (1) betreffende beperkende maatregelen tegen Myanmar/Birma vastgesteld.

(2)

De Raad heeft op 26 februari 2018 conclusies aangenomen waarin hij de aanhoudende wijdverbreide, stelselmatige, ernstige schendingen van de mensenrechten door het leger en de veiligheidstroepen van Myanmar/Birma veroordeelt. In de conclusies wordt aangedrongen op voorstellen voor gerichte beperkende maatregelen tegen hooggeplaatste militairen van het leger van Myanmar (Tatmadaw).

(3)

De Raad heeft op 26 april 2018 Besluit (GBVB) 2018/655 (2) vastgesteld, dat voorziet in een rechtskader voor gerichte beperkende maatregelen tegen bepaalde natuurlijke personen van het leger van Myanmar (Tatmadaw) en de grenspolitie die verantwoordelijk zijn voor ernstige schendingen van de mensenrechten, voor het belemmeren van de verstrekking van humanitaire hulp aan burgers in nood, en voor het belemmeren van het verrichten van onafhankelijk onderzoek naar beweerde ernstige schendingen of misbruik van de mensenrechten.

(4)

Gezien de situatie in Myanmar/Birma en de verantwoordelijkheid voor schendingen van de mensenrechten, begaan door delen van het leger van Myanmar (Tatmadaw) en de grenspolitie, moeten zeven personen worden opgenomen op de lijst van natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen in de bijlage bij Besluit 2013/184/GBVB.

(5)

De bijlage bij Besluit 2013/184/GBVB moet dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Besluit 2013/184/GBVB wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Luxemburg, 25 juni 2018.

Voor de Raad

De voorzitter

F. MOGHERINI


(1)  Besluit 2013/184/GBVB van de Raad van 22 april 2013 betreffende beperkende maatregelen tegen Myanmar/Birma en tot intrekking van Besluit 2010/232/GBVB (PB L 111 van 23.4.2013, blz. 75).

(2)  Besluit (GBVB) 2018/655 van de Raad van 26 april 2018 tot wijziging van Besluit 2013/184/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Myanmar/Birma (PB L 108 van 27.4.2018, blz. 29).


BIJLAGE

De volgende personen worden toegevoegd aan de lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen in de bijlage bij Besluit 2013/184/GBVB:

 

„Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van opneming op de lijst

1.

Aung Kyaw Zaw

Geboortedatum: 20 augustus 1961

Paspoortnr.: DM000826

Datum van afgifte: 22 november 2011

Vervaldatum: 21 november 2021

Nationaal identificatienummer: BC 17444

Luitenant-generaal Aung Kyaw Zaw was van augustus 2015 tot eind 2017 bevelhebber van het Bureau speciale operaties nr. 3 van het leger van Myanmar (Tatmadaw). Bureau speciale operaties nr. 3 zag toe op het Westelijke Commando en, in die context, is luitenant-generaal Aung Kyaw Zaw verantwoordelijk voor de wreedheden en ernstige schendingen van de mensenrechten van de Rohingya's in de staat Rakhine door het Westelijke Commando tijdens die periode. Het gaat om moordpartijen, seksueel geweld en systematisch platbranden van Rohingya-huizen en -gebouwen.

25.6.2018

2.

Maung Maung Soe

Geboortedatum: maart 1964

Nationaal identificatienummer: Tatmadaw Kyee 19571

Generaal-majoor Maung Maung Soe was van oktober 2016 tot en met 10 november 2017 bevelhebber van het Westelijke Commando van het leger van Myanmar (Tatmadaw) en leidde de militaire operaties in de deelstaat Rakhine. In die context is hij verantwoordelijk voor de wreedheden en ernstige schendingen van de mensenrechten van de Rohingya's in de deelstaat Rakhine door het Westelijke Commando tijdens die periode. Het gaat om moordpartijen, seksueel geweld en systematisch platbranden van Rohingya-huizen en -gebouwen.

25.6.2018

3.

Than Oo

Geboortedatum: 12 oktober 1973

Nationaal identificatienummer: BC 25723

Brigadegeneraal Than Oo is bevelhebber van de 99e lichte infanteriedivisie van het leger van Myanmar (Tatmadaw). In die context is hij verantwoordelijk voor de wreedheden en ernstige schendingen van de mensenrechten van de Rohingya's in de deelstaat Rakhine in de tweede helft van 2017 door de 99e lichte infanteriedivisie. Het gaat om moordpartijen, seksueel geweld en systematisch platbranden van Rohingya-huizen en -gebouwen.

25.6.2018

4.

Aung Aung

Nationaal identificatienummer: BC 23750

Brigadegeneraal Aung Aung is bevelhebber van de 33e lichte infanteriedivisie van het leger van Myanmar (Tatmadaw). In die context is hij verantwoordelijk voor de wreedheden en ernstige schendingen van de mensenrechten van de Rohingya's in de deelstaat Rakhine in de tweede helft van 2017 door de 33e lichte infanteriedivisie. Het gaat om moordpartijen, seksueel geweld en systematisch platbranden van Rohingya-huizen en -gebouwen.

25.6.2018

5.

Khin Maung Soe

 

Generaal-majoor Khin Maung Soe is bevelhebber van de 15e lichte infanteriedivisie van het leger van Myanmar (Tatmadaw), waar infanteriebataljon nr. 564 toe behoort. In die context is hij verantwoordelijk voor de wreedheden en ernstige schendingen van de mensenrechten van de Rohingya's in de deelstaat Rakhine in de tweede helft van 2017 door de 15e lichte infanteriedivisie en in het bijzonder door infanteriebataljon nr. 564. Het gaat om moordpartijen, seksueel geweld en systematisch platbranden van Rohingya-huizen en -gebouwen.

25.6.2018

6.

Thura San Lwin

Geboortedatum: 1957

Brigadegeneraal Thura San Lwin was van oktober 2016 tot begin oktober 2017 bevelhebber van de grenspolitie. In die context is hij verantwoordelijk voor de wreedheden en ernstige schendingen van de mensenrechten van de Rohingya's in de deelstaat Rakhine door de grenspolitie tijdens die periode. Het gaat om moordpartijen, seksueel geweld en systematisch platbranden van Rohingya-huizen en -gebouwen.

25.6.2018

7.

Thant Zin Oo

 

Thant Zin Oo is bevelhebber van het 8e bataljon van de Veiligheidspolitie. In die context is hij verantwoordelijk voor de wreedheden en ernstige schendingen van de mensenrechten van de Rohingya's in de deelstaat Rakhine in de tweede helft van 2017 door het 8e bataljon van de Veiligheidspolitie. Het gaat om moordpartijen, seksueel geweld en systematisch platbranden van Rohingya-huizen en -gebouwen. Die schendingen zijn gepleegd samen met rechtstreekse steunverlening van de 33e lichte infanteriedivisie van het door brigadegeneraal Aung Aung geleide leger van Myanmar (Tatmadaw). Thant Zin Oo wordt derhalve in verband gebracht met de op de lijst opgenomen brigadegeneraal Aung Aung.

25.6.2018”


Top