Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0715

Besluit (GBVB) 2018/715 van de Raad van 14 mei 2018 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2016/849 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea

OJ L 120, 16.5.2018, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/715/oj

16.5.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 120/4


BESLUIT (GBVB) 2018/715 VAN DE RAAD

van 14 mei 2018

tot wijziging van Besluit (GBVB) 2016/849 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 22 april 2013 Besluit 2013/183/GBVB (1) betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea („DVK”) vastgesteld.

(2)

De Raad heeft op 2 juli 2015 Besluit (GBVB) 2015/1066 (2) vastgesteld, waarbij de Korea National Insurance Company („KNIC”) GmbH en zes personen die namens of op aanwijzing van deze entiteit handelen, werden toegevoegd aan bijlage II bij Besluit 2013/183/GBVB. Op 31 maart 2016 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2016/475 (3) vastgesteld, waarbij KNIC werd toegevoegd aan bijlage II bij Besluit 2013/183/GBVB en waarbij de vermelding inzake KNIC GmbH werd geschrapt. In Besluit (GBVB) 2016/475 werden tevens de vermeldingen inzake zes personen die namens of op aanwijzing van KNIC handelen, gewijzigd.

(3)

De Raad heeft op 27 mei 2016 Besluit (GBVB) 2016/849 (4) betreffende beperkende maatregelen tegen de DVK en tot intrekking van Besluit 2013/183/GBVB vastgesteld.

(4)

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft op 5 augustus 2017 Resolutie 2371 (2017) aangenomen, waarbij nieuwe maatregelen tegen de DVK, waaronder de aanwijzing van de KNIC, werden ingesteld.

(5)

Op 10 augustus 2017 heeft de Raad Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2017/1459 (5) vastgesteld, waarbij de KNIC werd toegevoegd aan bijlage I bij Besluit (GBVB) 2016/849, en op 24 augustus 2017 heeft hij Besluit (GBVB) 2017/1504 (6) vastgesteld, waarbij de KNIC werd geschrapt uit bijlage II bij Besluit (GBVB) 2016/849.

(6)

De vermeldingen voor de personen die handelen namens of op aanwijzing van de KNIC moeten derhalve worden overgeheveld naar bijlage III bij Besluit (GBVB) 2016/849 en moeten worden geschrapt uit bijlage II daarbij.

(7)

De bijlagen III en II bij Besluit (GBVB) 2016/849 moeten derhalve dienovereenkomstig worden aangepast,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen III en II bij Besluit (GBVB) 2016/849 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 14 mei 2018.

Voor de Raad

De voorzitter

E. ZAHARIEVA


(1)  Besluit 2013/183/GBVB van de Raad van 22 april 2013 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea en tot intrekking van Besluit 2010/800/GBVB (PB L 111 van 23.4.2013, blz. 52).

(2)  Besluit (GBVB) 2015/1066 van de Raad van 2 juli 2015 tot wijziging van Besluit 2013/183/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea (PB L 174 van 3.7.2015, blz. 25).

(3)  Besluit (GBVB) 2016/475 van de Raad van 31 maart 2016 tot wijziging van Besluit 2013/183/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea (PB L 85 van 1.4.2016, blz. 34).

(4)  Besluit (GBVB) 2016/849 van de Raad van 27 mei 2016 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea en tot intrekking van Besluit 2013/183/GBVB (PB L 141 van 28.5.2016, blz. 79).

(5)  Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2017/1459 van de Raad van 10 augustus 2017 tot uitvoering van Besluit (GBVB) 2016/849 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea (PB L 208 van 11.8.2017, blz. 38).

(6)  Besluit (GBVB) 2017/1504 van de Raad van 24 augustus 2017 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2016/849 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea (PB L 221 van 26.8.2017, blz. 22).


BIJLAGE

A.

In bijlage III bij Besluit (GBVB) 2016/849, onder de rubriek „Lijst van personen bedoeld in artikel 23, lid 1, onder c), en in artikel 27, lid 1, onder c)”, onder subrubriek „A. Personen” worden de volgende vermeldingen toegevoegd:

 

Naam

Identificatiegegevens

Datum van aanwijzing

Motivering

„19.

KIM Il-Su

ook bekend als: KIM Il Su

Geboortedatum: 2.9.1965

Geboorteplaats: Pyongyang, DVK.

3.7.2015

Manager dienst Herverzekering van de Korea National Insurance Corporation (KNIC) op het hoofdkantoor in Pyongyang en voormalig gemachtigde hoofdvertegenwoordiger van de KNIC in Hamburg; treedt op namens of op aanwijzing van de KNIC.

20.

KANG Song-Sam

ook bekend als: KANG Song Sam

Geboortedatum: 5.7.1972

Geboorteplaats: Pyongyang, DVK.

3.7.2015

Voormalig gemachtigde vertegenwoordiger van de Korea National Insurance Corporation (KNIC) in Hamburg; treedt nog steeds op namens of op aanwijzing van de KNIC.

21.

CHOE Chun-Sik

ook bekend als: CHOE Chun Sik

Geboortedatum: 23.12.1963

Geboorteplaats: Pyongyang, DVK.

Paspoortnummer: 745132109

Geldig tot en met 12.2.2020

3.7.2015

Directeur dienst Herverzekering van de Korea National Insurance Corporation (KNIC) op het hoofdkantoor in Pyongyang, treedt op namens of op aanwijzing van de KNIC.

22.

SIN Kyu-Nam

ook bekend als: SIN Kyu Nam

Geboortedatum: 12.9.1972

Geboorteplaats: Pyongyang, DVK.

Paspoortnummer: PO472132950

3.7.2015

Manager dienst Herverzekering van de Korea National Insurance Corporation (KNIC) op het hoofdkantoor in Pyongyang en voormalig gemachtigde hoofdvertegenwoordiger van de KNIC in Hamburg; treedt op namens of op aanwijzing van de KNIC.

23.

PAK Chun-San

ook bekend als: PAK Chun San

Geboortedatum: 18.12.1953

Geboorteplaats: Pyongyang, DVK.

Paspoortnummer: PS472220097

3.7.2015

Directeur dienst Herverzekering van de Korea National Insurance Corporation (KNIC) op het hoofdkantoor in Pyongyang ten minste tot en met december 2015 en voormalig gemachtigde hoofdvertegenwoordiger van de KNIC in Hamburg; treedt nog steeds op namens of op aanwijzing van de KNIC.

24.

SO Tong Myong

Geboortedatum: 10.9.1956

3.7.2015

Voorzitter van de Korea National Insurance Corporation (KNIC), voorzitter van het uitvoerend beheerscomité van de KNIC (juni 2012); algemeen directeur van de Korea National Insurance Corporation, september 2013; treedt op namens of op aanwijzing van de KNIC.”

B.

In bijlage II bij Besluit (GBVB) 2016/849 onder rubriek „II. Personen en entiteiten die financiële diensten verlenen die zouden kunnen bijdragen aan programma's van de DVK in verband met kernwapens, ballistische raketten of andere massavernietigingswapens”, onder subrubriek „A. Personen”, worden de volgende vermeldingen geschrapt:

 

Naam

Alias

Identificatiegegevens

Datum van aanwijzing

Motivering

„3.

KIM Il-Su

KIM Il Su

Geboortedatum: 2.9.1965

Geboorteplaats: Pyongyang, DVK.

3.7.2015

Manager dienst Herverzekering van de Korea National Insurance Corporation (KNIC) op het hoofdkantoor in Pyongyang en voormalig gemachtigde hoofdvertegenwoordiger van de KNIC in Hamburg; treedt op namens of op aanwijzing van de KNIC.

4.

KANG Song-Sam

KANG Song Sam

Geboortedatum: 5.7.1972

Geboorteplaats: Pyongyang, DVK.

3.7.2015

Voormalig gemachtigde vertegenwoordiger van de Korea National Insurance Corporation (KNIC) in Hamburg; treedt nog steeds op namens of op aanwijzing van de KNIC.

5.

CHOE Chun-Sik

CHOE Chun Sik

Geboortedatum: 23.12.1963

Geboorteplaats: Pyongyang, DVK.

Paspoortnummer: 745132109

Geldig tot en met 12.2.2020

3.7.2015

Directeur dienst Herverzekering van de Korea National Insurance Corporation (KNIC) op het hoofdkantoor in Pyongyang, treedt op namens of op aanwijzing van de KNIC.

6.

SIN Kyu-Nam

SIN Kyu Nam

Geboortedatum: 12.9.1972

Geboorteplaats: Pyongyang, DVK.

Paspoortnummer: PO472132950

3.7.2015

Manager dienst Herverzekering van de Korea National Insurance Corporation (KNIC) op het hoofdkantoor in Pyongyang en voormalig gemachtigde hoofdvertegenwoordiger van de KNIC in Hamburg; treedt op namens of op aanwijzing van de KNIC.

7.

PAK Chun-San

PAK Chun San

Geboortedatum: 18.12.1953

Geboorteplaats: Pyongyang, DVK.

Paspoortnummer: PS472220097

3.7.2015

Directeur dienst Herverzekering van de Korea National Insurance Corporation (KNIC) op het hoofdkantoor in Pyongyang ten minste tot en met december 2015 en voormalig gemachtigde hoofdvertegenwoordiger van de KNIC in Hamburg; treedt nog steeds op namens of op aanwijzing van de KNIC.

8.

SO Tong Myong

 

Geboortedatum: 10.9.1956

3.7.2015

Voorzitter van de Korea National Insurance Corporation (KNIC), voorzitter van het uitvoerend beheerscomité van de KNIC (juni 2012); algemeen directeur van de Korea National Insurance Corporation, september 2013; treedt op namens of op aanwijzing van de KNIC.”


Top