EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0551

Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2018/551 van de Raad van 6 april 2018 tot uitvoering van Besluit (GBVB) 2016/849 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea

OJ L 91, 9.4.2018, p. 16–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/551/oj

9.4.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/16


UITVOERINGSBESLUIT (GBVB) 2018/551 VAN DE RAAD

van 6 april 2018

tot uitvoering van Besluit (GBVB) 2016/849 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 31, lid 2,

Gezien Besluit (GBVB) 2016/849 van de Raad van 27 mei 2016 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea en tot intrekking van Besluit 2013/183/GBVB (1), en met name artikel 33, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 27 mei 2016 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2016/849 vastgesteld.

(2)

Op 30 maart 2018 heeft het krachtens Resolutie 1718 (2006) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties („VN-Veiligheidsraad”) ingestelde Comité van de VN-Veiligheidsraad één persoon en 21 entiteiten toegevoegd aan de lijst van personen en entiteiten die aan beperkende maatregelen onderworpen zijn en heeft het 15 vaartuigen aangewezen voor bevriezing van tegoeden, heeft het 25 vaartuigen de toegang tot havens ontzegd en heeft het 12 vaartuigen aangewezen voor het ontnemen van de vlag.

(3)

De bijlagen I en IV bij Besluit (GBVB) 2016/849 moeten bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen I en IV bij Besluit (GBVB) 2016/849 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 6 april 2018.

Voor de Raad

De voorzitter

E. ZAHARIEVA


(1)  PB L 141 van 28.5.2016, blz. 79.


BIJLAGE

1.

De hieronder vermelde persoon en entiteiten worden toegevoegd aan de in bijlage I bij Besluit (GBVB) 2016/849 opgenomen lijst van personen en entiteiten die aan beperkende maatregelen onderworpen zijn:

„A.   Personen

 

Naam

Ook bekend als

Informatie ter identificatie

Datum van aanwijzing door de VN

Motivering

80.

Tsang Yung Yuan

Neil Tsang, Yun Yuan Tsang

Geboortedatum: 20.10.1957

Paspoortnr.: 302001581

30.3.2018

Tsang Yung Yuan heeft de uitvoer van steenkool door de DVK gecoördineerd met een tussenpersoon van de DVK die in een derde land actief is, en hij heeft een geschiedenis van andere sancties ontduikende activiteiten.

B.   Entiteiten

 

Naam

Ook bekend als

Plaats

Datum van aanwijzing door de VN

Andere informatie

55.

CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY

Image;

CHANG AN SHIPPING AND TECHNOLOGY

Room 2105, DL1849, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hongkong, China

30.3.2018

Geregistreerde eigenaar, scheepsbeheerder en commercieel beheerder van de onder Panamese vlag varende HUA FU, een vrachtschip dat op 24 september 2017 in Najin, DVK, steenkool uit de DVK heeft geladen.

56.

CHONMYONG SHIPPING CO

CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED

Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, DVK; Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, DVK

30.3.2018

Geregistreerde eigenaar van de CHON MYONG 1, een onder Noord-Koreaanse vlag varend schip dat eind december 2017 een schip-tot-schiptransfer van brandstof heeft uitgevoerd.

57.

FIRST OIL JV CO LTD

 

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, DVK

30.3.2018

Eigenaar van de Noord-Koreaanse tanker PAEK MA, die medio januari 2018 betrokken was bij schip-tot-schiptransfers van olie.

58.

HAPJANGGANG SHIPPING CORP

 

Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, DVK

30.3.2018

Geregistreerde eigenaar van de Noord-Koreaanse tanker NAM SAN 8, die, naar wordt aangenomen, betrokken was bij schip-tot-schiptransfers van olie, en eigenaar van de HAP JANG GANG 6.

59.

HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD

Image

Room 2105, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hongkong, China

30.3.2018

Scheepsbeheerder en commercieel beheerder van de ASIA Bridge 1. Een vaartuig in Hong Kongs bezit, waarschijnlijk de ASIA Bridge 1, kreeg op 19 oktober 2017 van Huaxin Shipping de opdracht voorbereidingen te treffen om Nampo (DVK) binnen te lopen om een lading steenkool voor Vietnam in ontvangst te nemen. De ASIA Bridge 1 kreeg van een niet-geïdentificeerde werknemer van Huaxin Shipping Ltd de opdracht voorbereidingen te treffen om 8 000 metrische ton steenkool in ontvangst te nemen en vervolgens naar Cam Pha, Vietnam, te varen. De kapitein van het schip kreeg de opdracht de naam van het schip en andere merktekens met zeildoek te bedekken zolang het schip in de haven van Nampo lag.

60.

KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD

 

Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH 96960, Marshalleilanden

30.3.2018

In 2017 poogden Tsang Yung Yuan (ook bekend als Neil Tsang) en Kingly Won een oliedeal voor een waarde van meer dan 1 miljoen USD te sluiten met een aardoliemaatschappij in een derde land, voor illegale overbrenging naar de DVK. Kingly Won fungeerde als tussenpersoon voor deze aardoliemaatschappij en een Chinese onderneming die Kingly Won benaderde om namens haar mariene olie te kopen.

61.

KOREA ACHIM SHIPPING CO

 

Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang, DVK

30.3.2018

Geregistreerde eigenaar van de Noord-Koreaanse tanker CHON MA SAN. De onder Noord-Koreaanse vlag varende CHON MA SAN heeft voorbereidingen getroffen voor waarschijnlijke schip-tot-schiptransfers eind januari 2018. De kapitein van de onder Noord-Koreaanse vlag varende tanker YU JONG 2 rapporteerde op 18 november 2017 aan een niet geïdentificeerde controleur in de DVK dat het schip een storm vermeed voorafgaand aan een schip-tot-schiptransfer. De kapitein stelde voor de YU JONG 2 stookolie te laten laden vóór de onder Noord-Koreaanse vlag varende tanker CHON MA SAN, die gezien zijn grotere omvang geschikter was voor schip-tot-schiptransfers in een storm. Nadat de CHON MA SAN stookolie had geladen uit een schip, laadde de YU JONG 2 op 19 november 2017 via een schip-tot-schiptransfer 1 168 kiloliter stookolie.

62.

KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY

KOREA ANSAN SHPG COMPANY

Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, DVK

30.3.2018

Geregistreerde eigenaar van de Noord-Koreaanse tanker AN SAN 1, die, naar wordt aangenomen, betrokken was bij schip-tot-schiptransfers van olie.

63.

KOREA MYONGDOK SHIPPING CO

 

Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, DVK

30.3.2018

Geregistreerde eigenaar van de YU PHYONG 5. Eind november 2017 voerde de YU PHYONG 5 een schip-tot-schiptransfer van 1 721 metrische ton stookolie uit.

64.

KOREA SAMJONG SHIPPING

 

Tonghung-dong, Chung-guyok, Pyongyang, DVK

30.3.2018

Geregistreerde eigenaar van de Noord-Koreaanse tankers SAM JONG 1 en SAM JONG 2. Van beide schepen wordt aangenomen dat zij eind januari 2018 geraffineerde aardolie in de DVK hebben ingevoerd in strijd met VN-sancties.

65.

KOREA SAMMA SHIPPING CO

 

Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, DVK

30.3.2018

De onder Noord-Koreaanse vlag varende tanker SAM MA 2, eigendom van Korea Samma Shipping Company, heeft medio oktober 2017 een schip-tot-schiptransfer van olie uitgevoerd en documenten vervalst, waarbij bijna 1 600 metrische ton stookolie in één transactie werd geladen. De kapitein kreeg de opdracht SAMMA SHIPPING en de Koreaanse woorden op het zegel van het schip te wissen en in plaats daarvan „Hai Xin U 606” te zetten om de Noord-Koreaanse identiteit van het vaartuig te verbergen.

66.

KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD

 

Puksong 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, DVK;

Ondernemingsnummer IMO 5434358

30.3.2018

Geregistreerde eigenaar van de Noord-Koreaanse tanker YU JONG 2, die op 19 november 20171 168 kiloliter brandstof heeft geladen via een schip-tot-schiptransfer.

67.

KOTI CORP

 

Panama City, Panama

30.3.2018

Scheepsbeheerder en commercieel beheerder van de onder Panamese vlag varende KOTI, die op 9 december 2017 schip-tot-schiptransfers heeft uitgevoerd, waarschijnlijk van aardolie, naar de onder Noord-Koreaanse vlag varende KUM UN SAN 3.

68.

MYOHYANG SHIPPING CO

 

Kumsong 3-dong, Mangyondae-guyok, Pyongyang, DVK

30.3.2018

Scheepsbeheerder van de Noord-Koreaanse olieproductentanker YU SON, die, naar wordt aangenomen, betrokken was bij schip-tot-schiptransfers van olie.

69.

PAEKMA SHIPPING CO

Care of First Oil JV Co Ltd.

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, DVK

30.3.2018

Geregistreerde eigenaar van de Noord-Koreaanse tanker PAEK MA, die medio januari 2018 betrokken was bij schip-tot-schiptransfers van olie.

70.

PHYONGCHON SHIPPING & MARINE

PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE

Otan-dong, Chung-guyok, Pyongyang, DVK

30.3.2018

Geregistreerde eigenaar van de Noord-Koreaanse tanker JI SONG 6, die, naar wordt aangenomen, betrokken was bij schip-tot-schiptransfers van olie eind januari 2018. De onderneming bezit ook de JI SONG 8 en de WOORY STAR.

71.

PRO-GAIN GROUP CORPORATION

 

Le Sanalele Complex, Ground Floor, Vaea Street, Saleufi, Apia, Samoa

30.3.2018

Eigendom van de onderneming of gecontroleerd door Tsang Yung Yuan en betrokken bij illegale overdrachten van steenkool uit de DVK.

72.

SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTD

 

Room 601, 433, Chifeng Lu, Hongkou Qu, Shanghai, 200083, China

30.3.2018

Geregistreerde eigenaar, scheepsbeheerder en commercieel beheerder van de DONG FENG 6, die op 11 juli 2017 in Hamhung (DVK) steenkool voor uitvoer heeft geladen, in strijd met VN-sancties.

73.

SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHIPPING

Image

Unit 503, 5th Floor, Silvercord Tower 2, 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hongkong, China

30.3.2018

Scheepsbeheerder en commercieel beheerder van de HAO FAN 2 en de HAO FAN 6, die onder de vlag van Saint Kitts en Nevis varen. De HAO FAN 6 heeft op 27 augustus 2017 in Nampo (DVK) steenkool geladen. De HAO FAN 2 heeft op 3 juni 2017 in Nampo (DVK) Noord-Koreaans steenkool geladen.

74.

WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT

 

419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, China

30.3.2018

Scheepsbeheerder en commercieel beheerder van de XIN GUANG HAI, die op 27 oktober 2017 in Taean (DVK) steenkool heeft geladen en op 14 november 2017 moest aankomen in Cam Pha, Vietnam, maar daar niet aankwam en in plaats daarvan op 18 december 2017 naar Port Klang in Maleisië voer.

75.

YUK TUNG ENERGY PTE LTD

 

17-22, UOB Plaza 2, Raffles Place, Singapore 048624, Singapore

30.3.2018

Scheepsbeheerder en commercieel beheerder van de YUK TUNG, die een schip-tot-schiptransfer van geraffineerde aardolie heeft uitgevoerd.”

2.

De volgende vaartuigen worden toegevoegd aan de lijst van vaartuigen die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen in bijlage IV bij Besluit (GBVB) 2016/849 onder de rubriek „A. Schepen die geen vlag meer voeren”

„1.   Naam: ASIA Bridge 1

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8916580

2.   Naam: XIN GUANG HAI

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 9004700

3.   Naam: HUA FU

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 9020003

4.   Naam: YUK TUNG

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 9030591

5.   Naam: KOTI

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 9417115

6.   Naam: DONG FENG 6

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 9008201

7.   Naam: HAO FAN 2

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8747604

8.   Naam: HAO FAN 6

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8628597

9.   Naam: JIN HYE

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8518572

10.   Naam: FAN KE

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8914934

11.   Naam: WAN HENG 11

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8791667

12.   Naam: MIN NING DE YOU 078

Aanvullende informatie

IMO-nummer: geen”

3.

De volgende vaartuigen worden toegevoegd aan de lijst van vaartuigen die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen in bijlage IV bij Besluit (GBVB) 2016/849 onder de rubriek „D. Schepen waaraan de toegang tot een haven is ontzegd”

„9.   Naam: CHON MYONG 1

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8712362

10.   Naam: AN SAN 1

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 7303803

11.   Naam: YU PHYONG 5

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8605026

12.   Naam: SAM JONG 1

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8405311

13.   Naam: SAM JONG 2

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 7408873

14.   Naam: SAM MA 2

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8106496

15.   Naam: YU JONG 2

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8604917

16.   Naam: PAEK MA

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 9066978

17.   Naam: JI SONG 6

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8898740

18.   Naam: CHON MA SAN

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8660313

19.   Naam: NAM SAN 8

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8122347

20.   Naam: YU SON

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8691702

21.   Naam: WOORY STAR

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8408595

22.   Naam: ASIA Bridge 1

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8916580

23.   Naam: XIN GUANG HAI

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 9004700

24.   Naam: HUA FU

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 9020003

25.   Naam: YUK TUNG

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 9030591

26.   Naam: KOTI

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 9417115

27.   Naam: DONG FENG 6

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 9008201

28.   Naam: HAO FAN 2

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8747604

29.   Naam: HAO FAN 6

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8628597

30.   Naam: JIN HYE

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8518572

31.   Naam: FAN KE

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8914934

32.   Naam: WAN HENG 11

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8791667

33.   Naam: MIN NING DE YOU 078

Aanvullende informatie

IMO-nummer: geen”

4.

De volgende vaartuigen worden toegevoegd aan de lijst van vaartuigen die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen in bijlage IV bij Besluit (GBVB) 2016/849 onder de rubriek „E. Schepen die het voorwerp zijn van een bevriezing van activa”

„1.   Naam: CHON MYONG 1

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8712362

2.   Naam: AN SAN 1

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 7303803

3.   Naam: YU PHYONG 5

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8605026

4.   Naam: SAM JONG 1

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8405311

5.   Naam: SAM JONG 2

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 7408873

6.   Naam: SAM MA 2

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8106496

7.   Naam: YU JONG 2

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8604917

8.   Naam: PAEK MA

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 9066978

9.   Naam: JI SONG 6

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8898740

10.   Naam: CHON MA SAN

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8660313

11.   Naam: NAM SAN 8

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8122347

12.   Naam: YU SON

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8691702

13.   Naam: WOORY STAR

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8408595

14.   Naam: JI SONG 8

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8503228

15.   Naam: HAP JANG GANG 6

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 9066540”


Top