EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0425(01)

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 20 april 2018 inzake de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie van het in artikel 94, lid 1, onder d), van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde enig document en van de verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier voor een naam in de wijnsector (Însurăţei (BOB))

C/2018/2265

OJ C 144, 25.4.2018, p. 2–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

25.4.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 144/2


UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 20 april 2018

inzake de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie van het in artikel 94, lid 1, onder d), van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde enig document en van de verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier voor een naam in de wijnsector

(Însurăţei (BOB))

(2018/C 144/02)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1), en met name artikel 97, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Roemenië heeft verzocht om bescherming van de naam „Însurăţei” overeenkomstig deel II, titel II, hoofdstuk I, afdeling 2, van Verordening (EU) nr. 1308/2013.

(2)

Overeenkomstig artikel 97, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 heeft de Commissie die aanvraag onderzocht en zij heeft geconstateerd dat is voldaan aan de voorwaarden die zijn vastgesteld in de artikelen 93 tot en met 96, artikel 97, lid 1, en de artikelen 100, 101 en 102 van die verordening.

(3)

Om de indiening van bezwaarschriften overeenkomstig artikel 98 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 mogelijk te maken, moet het in artikel 94, lid 1, onder d), van die verordening bedoelde enig document derhalve worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie, alsook de verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier die heeft plaatsgevonden in de loop van de nationale procedure voor het onderzoek van de aanvraag tot bescherming van de naam „Însurăţei”,

BESLUIT:

Enig artikel

Het overeenkomstig artikel 94, lid 1, onder d), van Verordening (EU) nr. 1308/2013 opgestelde enig document en de verwijzing naar het productdossier voor de naam „Însurăţei” (BOB) zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Overeenkomstig artikel 98 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 geeft de bekendmaking van dit besluit het recht om gedurende uiterlijk twee maanden na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie bezwaar te maken tegen de bescherming van de in de eerste alinea van dit artikel genoemde naam.

Gedaan te Brussel, 20 april 2018.

Voor de Commissie

Phil HOGAN

Lid van de Commissie


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.


BIJLAGE

ENIG DOCUMENT

„ÎNSURĂŢEI”

PDO-RO-N1588

Datum van aanvraag: 29.12.2011

1.   Te registreren naam/namen

Însurăţei

2.   Type geografische aanduiding

BOB — Beschermde oorsprongsbenaming

3.   Categorieën van wijnbouwproducten

1.

Wijn

4.   Beschrijving van de wijn(en)

Organoleptische kenmerken — witte wijnen

De witte wijnen hebben een helder uiterlijk, een kristallen glans, een groengele tot goudgele kleur, een voor het druivenras karakteristieke geur en een fluweelzachte smaak. Deze wijnen kunnen variëren van droog tot zoet.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholvolumegehalte (in volumeprocent)

15

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

11

Minimale totale zuurgraad

4,5 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

1,08

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

220

Organoleptische kenmerken — roséwijnen

De roséwijnen zijn klaar en helder, met verschillende roze tinten (lichtroze, roze, zalmroze of met oranje toetsen). Ze zijn fris en evenwichtig, met duurzame zuren en een complexe smaak die wordt gekenmerkt door fruitige of florale aroma’s.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholvolumegehalte (in volumeprocent)

15

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

11

Minimale totale zuurgraad

4,5 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

1,08

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

220

Organoleptische kenmerken — rode wijnen

De rode wijnen hebben een helder, glanzend uiterlijk, een robijnrode tot intens paarse kleur en een licht tannineachtige maar volle smaak.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholvolumegehalte (in volumeprocent)

15

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

11

Minimale totale zuurgraad

4,5 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

1,20

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

170

5.   Wijnbereidingsprocedés

a.    Essentiële oenologische procedés

Beplantingskenmerken en -praktijken

Teeltwijze

Beplantingsdichtheid: ten minste 4 100 planten/ha;

groen oogsten — het aantal druiventrossen inperken op het moment van de „veraison” (het begin van de rijping), wanneer de potentiële productie de maximumhoeveelheden van het productdossier voor wijnen met de gecontroleerde oorsprongsbenaming overschrijdt. Irrigatie is alleen toegestaan tijdens jaren van droogte en bij melding aan het ONVPV (de Roemeense nationale dienst voor wijn en wijnbouwproducten), wanneer het vochtgehalte van de bodem op een diepte van 0 tot 100 cm afneemt tot 50 % van de veldcapaciteit, door redelijke irrigatienormen toe te passen (400 tot 600 m3/ha).

b.    Maximumopbrengsten

 

Băbească gri, aligoté, riesling de rhin, chardonnay

78 hectoliter per hectare

 

Cabernet sauvignon, fetească neagră, băbească neagră, syrah

78 hectoliter per hectare

 

Fetească albă, fetească regală, riesling italian, pinot gris

91 hectoliter per hectare

 

Băbească gri, aligoté, riesling de rhin, chardonnay

12 000 kilogram druiven per hectare

 

Cabernet sauvignon, fetească neagră, băbească neagră, syrah

12 000 kilogram druiven per hectare

 

Fetească albă, fetească regală, riesling italian, pinot gris

14 000 kilogram druiven per hectare

6.   Afgebakend gebied

Het afgebakende gebied waar de productie van de druiven — de grondstof voor de wijnen — en de bereiding van wijnen met de gecontroleerde oorsprongsbenaming „Însurăţei” mogen plaatsvinden, omvat de volgende plaatsen in de provincie Brăila:

Însurăței: Lacu Rezii, Măru Roșu en Valea Călmățuiului

Berteștii de Jos: Berteștii de Jos en Spiru Haret;

Victoria: Victoria;

Bărăganul: Bărăganul.

In afwijking daarvan mag, op basis van druiven die zijn verbouwd in het voor de gecontroleerde oorsprongsbenaming „Însurăţei” afgebakende gebied, wijn met die oorsprongsbenaming worden bereid in:

hetzelfde wijnbouwgebied;

aangrenzende wijnbouwgebieden;

een gebied dat behoort tot dezelfde administratieve eenheid, of tot

een aangrenzende administratieve eenheid.

7.   Voornaamste wijndruiven

Băbească gri G, pinot gris G, fetească neagră N, băbească neagră N, cabernet sauvignon N, aligote B, fetească regală B, fetească albă B, chardonnay B, syrah N, riesling italian B, riesling de Rhin B.

8.   Beschrijving van het (de) verband(en)

Verband met het geografische gebied

Causaal verband

De invloed van de Donau, drukt samen met de typerende klimatologische eigenschappen van het gebied (met name de drogeluchtmassa’s die in aanraking komen met de landmassa, waar grote temperatuurverschillen tussen zomer en winter heersen), en het bodemtype dat het landschap op bijzondere wijze karakteriseert, een stempel op de samenstelling en de structuur van de wijnen. Die invloed schenkt de wijn fruitigheid en frisheid dankzij de hoge zuurgraad en de grote hoeveelheid aromatische stoffen en anthocyanen.

De zandbodems helpen om evenwichtige, harmonieuze wijnen te verkrijgen met een diepe kleur en een duurzaam aroma, die zowel jong als gerijpt kunnen worden gedronken.

De nabijheid van bossen in het gebied speelt een belangrijke rol bij het verkrijgen van de dieprode kleur van de wijnen, omdat ze een specifiek microklimaat doen ontstaan dat gunstig is voor de accumulatie van anthocyanen en aroma’s van rijp rood fruit, die door oenologen deskundig aan de druiven worden onttrokken en in elk glas aan de consument worden gepresenteerd.

Gegevens betreffende het product

Klimaat en bodem zijn de belangrijkste factoren die het wijnbouwgebied beïnvloeden, aangezien de impact ervan doorslaggevend is voor de kwaliteit van de verkregen wijn. De wijnen van de Însurăței-wijngaarden dragen het stempel van de variëteit, de bodem, het microklimaat en de wijnbouwers en -makers, en worden gekenmerkt door fruitigheid, frisheid, en een iets hogere zuurgraad. Het zijn doorgaans kwaliteitswijnen met een schat aan aroma’s die kenmerkend zijn voor het druivenras.

De pedoklimatologische kenmerken van het „Însurăței”-gebied schenken de witte wijnen een helder uiterlijk, een kristallen glans, een groengele tot goudgele kleur, een voor het druivenras karakteristieke geur en een fluweelzachte smaak. Deze wijnen kunnen variëren van droog tot zoet.

De rode wijnen hebben een helder, glanzend uiterlijk, een robijnrode tot intens paarse kleur en een licht tannineachtige maar volle smaak.

De roséwijnen zijn klaar en helder, met verschillende roze tinten (lichtroze, roze, zalmroze of met oranje toetsen). Ze zijn fris en evenwichtig, met duurzame zuren en een complexe smaak die wordt gekenmerkt door fruitige of florale aroma’s.

De afgelopen jaren hebben de producenten de wijnbereidingstechnieken aangepast om de eigenschappen van het wijnbouwgebied van Însurăței zo goed mogelijk te behouden. Dat geldt bij uitstek voor druivenrassen als babească neagră, die in dit gebied een toereikend gehalte aan anthocyanen blijkt te accumuleren.

De wijnbouw in de wijngaarden van Însurăței gaat ver terug in de tijd, toen het werk in de wijngaard, de wijndruivenrassen, de teeltmethoden en de wijnbereidingsprocedés een belangrijk punt van zorg vormden voor de wijnbouwers. Plaatselijke bewoners en mensen uit aangrenzende plaatsen werkten en leefden samen in de wijngaarden van Însurăței. Tussen deze groepen heerste er vaak rivaliteit om de mooiste wijngaarden te verkrijgen, de befaamdste rassen te cultiveren en de beste wijnen te maken.

Verband met het geografische gebied

Het gebruik van specifieke milieuvriendelijke biologische landbouwtechnieken helpt de flora en fauna van de streek in evenwicht te houden. De technieken zorgen voor een toename van het aantal roofinsecten, die zich voeden met de larven van schadelijke insecten zoals de druivenbladroller, en beknotten op die manier de ontwikkeling van de schadelijke insecten evenals de grootte van de schade die ze berokkenen bij de planten.

Met het oog op de beste kwaliteit zijn de wijnbouw- en wijnbereidingstechnieken op de volgende manieren verbeterd:

bepaling van het meest gunstige moment voor het oogsten van de druiven, dat samenvalt met de maximumaccumulatie aan stoffen (smaken, anthocyanen, suikers), om kwaliteitswijnen te verkrijgen die de wezenskenmerken van het gebied in zich dragen;

gebruik van droogijs tijdens de druivenoogst om de natuurlijke smaken die zich in de schil bevinden te behouden en conserveren;

langdurig contact van de most met de vaste delen (de druivendraf) om er op een efficiëntere manier de kleurstoffen uit te extraheren, in het bijzonder voor lichtere rassen zoals băbeasca neagră;

gisting in eikenhouten vaten, in het bijzonder voor cepagewijnen als de chardonnay, en flesrijping;

gebruik van voor de biologische productie goedgekeurde wijnbereidingsmaterialen bij de verwerking van druiven.

De beplante bodem wordt gewoonlijk bedekt met gras om de toplaag te stabiliseren. De bodem wordt verrijkt met organische stof door het snoeisel te laten liggen. Aangezien het om zandgrond gaat, heeft de aanwezigheid van vegetatie als voordeel dat ze verhindert dat stof opwaait en op de druiven terechtkomt. Als gevolg daarvan zijn de verliezen tijdens het wijnbereidingsproces, waarvan een hoog percentage voorheen veroorzaakt werd doordat zand naar de bodem van de wijnrecipiënten zakte, aanzienlijk verminderd. Voorts is de „aardse” smaak van de wijn, als gevolg van het stof op de druivenschillen, geëlimineerd, waardoor de organoleptische eigenschappen van het eindproduct aanzienlijk zijn verbeterd.

Het anthocyaangehalte van de druivenschillen is heel belangrijk voor de kleur, en is een belangrijke factor voor met name de visuele beoordeling van de kwaliteit van rode wijn. Anthocyanen behoren tot de flavonoïden en fungeren in het menselijk lichaam als krachtige antioxidanten die bescherming bieden tegen kanker en hart- en vaatziekten door de cholesterolabsorptie te blokkeren en hypertensie en ouderdomsziekten tegen te gaan.

Kwaliteitsvolle wijnen worden verkregen door de manier waarop de oenologen de specifieke eigenschappen van de wijngaard en de druivenrassen door wijnbereidingstechnieken tot harmonie brengen, en door de specifieke methoden voor het stabiliseren en verpakken van de wijn, wat resulteert in wijnen met een eigen identiteit.

De kwaliteit van de wijnen weerspiegelt de kwaliteit van de gebruikte grondstoffen (druiven) en technieken. Kwaliteitsvolle wijnen kunnen alleen worden verkregen uit gezonde, volledig rijpe druiven, zowel wat het suikergehalte als wat het fenolgehalte betreft.

9.   Andere essentiële voorwaarden

Voorwaarden voor het op de markt brengen — Rechtskader

EU-wetgeving

Type aanvullende voorwaarde:

Aanvullende bepalingen betreffende etikettering

Beschrijving van de voorwaarde

De wijnen met de gecontroleerde oorsprongsbenaming „Însurăței” mogen enkel gebotteld aan de consument worden aangeboden als „biologische wijn” of als „wijn uit biologische druiven”, in overeenstemming met het productdossier en met Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie (1), zoals gewijzigd.

10.   Link naar het productdosser

http://www.onvpv.ro/sites/default/files/caiet_sarcini_doc_insuratei_modif_conf_notificarii_com_din_05.12.2016_0.pdf


(1)  Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft (PB L 250 van 18.9.2008, blz. 1).


Top