EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0313

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/313 van de Commissie van 28 februari 2018 tot wijziging van Beschikking 2009/821/EG wat de lijsten van grensinspectieposten en veterinaire eenheden in Traces betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 1149) (Voor de EER relevante tekst. )

C/2018/1149

OJ L 60, 2.3.2018, p. 40–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; stilzwijgende opheffing door 32019R1014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/313/oj

2.3.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 60/40


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2018/313 VAN DE COMMISSIE

van 28 februari 2018

tot wijziging van Beschikking 2009/821/EG wat de lijsten van grensinspectieposten en veterinaire eenheden in Traces betreft

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 1149)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (1), en met name artikel 20, leden 1 en 3,

Gezien Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG (2), en met name artikel 6, lid 4, tweede alinea, tweede zin, en artikel 6, lid 5,

Gezien Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (3), en met name artikel 6, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Beschikking 2009/821/EG van de Commissie (4) is een lijst vastgesteld van overeenkomstig de Richtlijnen 91/496/EEG en 97/78/EG erkende grensinspectieposten. Die lijst is in bijlage I bij die beschikking opgenomen.

(2)

België heeft de Commissie meegedeeld dat de erkenning van de inspectiecentra Avia Partner en WFS op de luchthaven van Brussel-Zaventem moet worden beperkt tot producten onder bepaalde gecontroleerde temperaturen. Bijlage I bij Beschikking 2009/821/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(3)

Op voorstel van Denemarken moet de erkenning van de grensinspectiepost in de haven van København worden beperkt tot uitsluitend verpakte producten. Bijlage I bij Beschikking 2009/821/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

Duitsland heeft de Commissie meegedeeld dat het de erkenning voor producten van de grensinspectiepost op de luchthaven van Hannover-Langenhagen heeft ingetrokken. Bijlage I bij Beschikking 2009/821/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

Ierland heeft de Commissie meegedeeld dat het de erkenning voor levende hoefdieren van de grensinspectiepost op de luchthaven van Shannon heeft ingetrokken. Bijlage I bij Beschikking 2009/821/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Spanje heeft de Commissie meegedeeld dat het de erkenning van de grensinspectiepost op de luchthaven van Alicante heeft opgeschort ten aanzien van levende dieren en niet voor menselijke consumptie bestemde producten. Bijlage I bij Beschikking 2009/821/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

Op voorstel van Spanje moet de erkenning van het nieuwe inspectiecentrum Alaire in de grensinspectiepost van de luchthaven van Madrid worden toegevoegd en moet de erkenning van het inspectiecentrum Frigalsa in de grensinspectiepost van de haven van Vigo opnieuw worden verleend. Bijlage I bij Beschikking 2009/821/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

Bijlage II bij Beschikking 2009/821/EG bevat de lijst van de centrale, regionale en lokale eenheden in het geïntegreerd veterinair computersysteem (Traces).

(9)

Naar aanleiding van door Kroatië verstrekte gegevens moeten voor die lidstaat bepaalde wijzigingen in de lijst van lokale eenheden in Traces worden aangebracht. Beschikking 2009/821/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(10)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen I en II bij Beschikking 2009/821/EG worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 28 februari 2018.

Voor de Commissie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29.

(2)  PB L 268 van 24.9.1991, blz. 56.

(3)  PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9.

(4)  Beschikking 2009/821/EG van de Commissie van 28 september 2009 tot opstelling van een lijst van erkende grensinspectieposten, tot vaststelling van bepaalde voorschriften voor door veterinaire deskundigen van de Commissie uitgevoerde inspecties en tot vaststelling van de veterinaire eenheden in Traces (PB L 296 van 12.11.2009, blz. 1).


BIJLAGE

De bijlagen I en II bij Beschikking 2009/821/EG worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

a)

in het deel betreffende België wordt de vermelding voor de luchthaven van Brussel-Zaventem vervangen door:

„Brussel-Zaventem

Bruxelles-Zaventem

BE BRU 4

A

Flight Care 2

NHC(2)

U, E, O

Avia Partner

HC-T(2)

 

WFS

HC-T(CH)(2)

 

Swiss Port

HC(2)”

 

b)

in het deel betreffende Denemarken wordt de vermelding voor de haven van København vervangen door:

„København

DK CPH 1

P

 

HC(1)(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)”

 

c)

in het deel betreffende Duitsland wordt de vermelding voor de luchthaven van Hannover-Langenhagen vervangen door:

„Hannover-Langenhagen

DE HAJ 4

A

 

 

O(10)”

d)

in het deel betreffende Ierland wordt de vermelding voor de luchthaven van Shannon vervangen door:

„Shannon

IE SNN 4

A

 

HC(2), NHC(2)

E”

e)

het deel betreffende Spanje wordt als volgt gewijzigd:

i)

de vermelding voor de luchthaven van Alicante wordt vervangen door:

„Alicante

ES ALC 4

A

 

HC(2), NHC(2) (*)

O(10) (*)”

ii)

de vermelding voor de luchthaven van Madrid wordt vervangen door:

„Madrid

ES MAD 4

A

Iberia

HC-T(FR)(2) (*), HC-NT(2) (*), NHC(2)

U, E, O

Swissport

HC(2), NHC(2)

O

PER4

HC-T(CH)(2)

 

WFS: World Wide Flight Services

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT

O

Alaire

HC-T(2)”

 

iii)

de vermelding voor de haven van Vigo wordt vervangen door:

„Vigo

ES VGO 1

P

T.C. Guixar

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Frioya

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frigalsa

HC-T(FR)(3)

 

Pescanova

HC-T(FR)(2)(3)

 

Fandicosta (*)

HC-T(FR)(2)(3) (*)

 

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)”

 

2)

In bijlage II worden in het deel betreffende Kroatië de vermeldingen vervangen door:

„HR00001

BJELOVAR

HR00007

GRAD ZAGREB

HR00002

VUKOVAR

HR00003

PULA

HR00009

ŠIBENIK

HR00008

SLAVONSKI BROD

HR00004

SPLIT

HR00005

VARAŽDIN

HR00006

ZAGREB

HR00010

KARLOVAC

HR00011

SISAK

HR00012

VIROVITICA”


Top