EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0027

Besluit (EU) 2019/43 van de Europese Centrale Bank van 29 november 2018 inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank en tot intrekking van Besluit ECB/2013/28 (ECB/2018/27)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 178–179 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; opgeheven door 32020D0137

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/43/oj

11.1.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 9/178


BESLUIT (EU) 2019/43 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 29 november 2018

inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank en tot intrekking van Besluit ECB/2013/28 (ECB/2018/27)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, en met name artikel 29.3 en artikel 29.4,

Gezien de medewerking van de Algemene Raad van de Europese Centrale Bank op grond van het vierde streepje van artikel 46.2 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 29.3 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank (hierna: de „ECSB-statuten”) vereist dat de wegingen in de kapitaalverdeelsleutel na de oprichting van het Europese Systeem van Centrale Banken (ESCB) naar analogie van de bepalingen van artikel 29.1 van de statuten van het ESCB om de vijf jaar worden aangepast. De aangepaste kapitaalverdeelsleutel geldt met ingang van de eerste dag van het jaar volgende op de aanpassing.

(2)

De laatste aanpassing van de weging in de kapitaalverdeelsleutel overeenkomstig artikel 29.3 van de ESCB-statuten werd gemaakt in 2013 met ingang van 1 januari 2014 (1).

(3)

In overeenstemming met Besluit 2003/517/EG van de Raad (2) verstrekte de Europese Commissie de Europese Centrale Bank (ECB) de te gebruiken statistische gegevens voor de vaststelling van de aangepaste kapitaalverdeelsleutel,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Afronding

Indien de Europese Commissie gewijzigde statistische gegevens verstrekt die moeten worden gebruikt voor de aanpassing van de kapitaalverdeelsleutel en het totaal van de cijfers niet 100 % is, wordt het verschil weggewerkt door: i) als het totaal minder is dan 100 % het kleinste aandeel met 0,0001 procentpunt te verhogen, eventueel gevolgd door eenzelfde verhoging van het op een na kleinste aandeel enz. tot het totaal precies 100 % bedraagt, of ii) als het totaal meer dan 100 % bedraagt, het grootste aandeel met 0,0001 procentpunt te verlagen, eventueel gevolgd door eenzelfde verlaging van het op een na grootste aandeel enz. tot het totaal precies 100 % bedraagt.

Artikel 2

Wegingen van de kapitaalverdeelsleutel

De aan elke NCB toegekende weging in de kapitaalverdeelsleutel, zoals vastgelegd in artikel 29 van de ESCB-statuten, geldt als volgt met ingang van 1 januari 2019:

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

2,5280 %

Българска народна банка (Nationale Bank van Bulgarije)

0,8511 %

Česká národní banka

1,6172 %

Danmarks Nationalbank

1,4986 %

Deutsche Bundesbank

18,3670 %

Eesti Pank

0,1968 %

Central Bank of Ireland

1,1754 %

Bank of Greece

1,7292 %

Banco de España

8,3391 %

Banque de France

14,2061 %

Hrvatska narodna banka

0,5673 %

Banca d'Italia

11,8023 %

Central Bank of Cyprus

0,1503 %

Latvijas Banka

0,2731 %

Lietuvos bankas

0,4059 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2270 %

Magyar Nemzeti Bank

1,3348 %

Central Bank of Malta

0,0732 %

De Nederlandsche Bank

4,0677 %

Oesterreichische Nationalbank

2,0325 %

Narodowy Bank Polski

5,2068 %

Banco de Portugal

1,6367 %

Banca Naţională a României

2,4470 %

Banka Slovenije

0,3361 %

Národná banka Slovenska

0,8004 %

Suomen Pankki

1,2708 %

Sveriges Riksbank

2,5222 %

Bank of England

14,3374 %

Artikel 3

Inwerkingtreding en intrekking

1.   Dit besluit treedt op 1 januari 2019 in werking.

2.   Besluit ECB/2013/28 wordt met ingang van 1 januari 2019 ingetrokken.

3.   Verwijzingen naar Besluit ECB/2013/28 gelden als verwijzingen naar dit besluit.

Gedaan te Frankfurt am Main, 29 november 2018.

De president van de ECB

Mario DRAGHI


(1)  Besluit ECB/2013/28 van 29 augustus 2013 inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank (PB L 16 van 21.1.2014, blz. 53).

(2)  Besluit 2003/517/EG van de Raad van 15 juli 2003 betreffende de statistische gegevens die moeten worden gebruikt voor de aanpassing van de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank (PB L 181 van 19.7.2003, blz. 43).


Top