EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1518

Besluit (EU) 2017/1518 van de Commissie van 31 augustus 2017 ter bevestiging van de deelneming van Ierland aan Verordening (EU) 2017/353 van het Europees Parlement en de Raad tot vervanging van de bijlagen A en B bij Verordening (EU) 2015/848 betreffende insolventieprocedures

C/2017/5816

OJ L 226, 1.9.2017, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1518/oj

1.9.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 226/30


BESLUIT (EU) 2017/1518 VAN DE COMMISSIE

van 31 augustus 2017

ter bevestiging van de deelneming van Ierland aan Verordening (EU) 2017/353 van het Europees Parlement en de Raad tot vervanging van de bijlagen A en B bij Verordening (EU) 2015/848 betreffende insolventieprocedures

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie gehechte Protocol (nr. 21) betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, en met name artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Ierland heeft de Commissie bij brief van 7 juni 2017 in kennis gesteld van zijn wens Verordening (EU) 2017/353 van het Europees Parlement en de Raad (1) te aanvaarden en erdoor gebonden te zijn.

(2)

Er zijn geen specifieke voorwaarden verbonden aan de deelneming van Ierland aan de bovengenoemde verordening en er zijn geen overgangsmaatregelen nodig. De Commissie merkt op dat Ierland is gebonden door Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad (2) en dat de onderhavige door Ierland ter kennis gegeven maatregel slechts een actualisering betreft van de bijlage bij die verordening waarin de lijst van nationale insolventieprocedures is opgenomen.

(3)

De deelneming van Ierland aan Verordening (EU) 2017/353 moet daarom worden bevestigd.

(4)

Om Ierland in staat te stellen de verordening betreffende insolventieprocedures, met de bij Verordening (EU) 2017/353 vervangen bijlage A, zo spoedig mogelijk toe te passen, dient dit besluit in werking te treden op de dag na die van de bekendmaking ervan,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De deelneming van Ierland aan Verordening (EU) 2017/353 wordt bevestigd.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 31 augustus 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Verordening (EU) 2017/353 van het Europees Parlement en de Raad van 15 februari 2017 tot vervanging van de bijlagen A en B bij Verordening (EU) 2015/848 betreffende insolventieprocedures (PB L 57 van 3.3.2017, blz. 19).

(2)  Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures (PB L 141 van 5.6.2015, blz. 19).


Top